Meclis Gündemi

04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1238
28-07-2020


28/07/2020 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı  04.08.2020 Salı günü Saat 15.00 de Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Meydanı  No:49 daki Atatürk Kültür Merkezi 1 Nolu Salonda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.  
                                         Mehmet ÇAKIN                                                                                                             
                                        Belediye Başkanı
GÜNDEM: 
1.2020 Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz, Merkez, Çevre Mahallesi 132 ada 1 ve 134 ada 46 numaralı parsellerde imar planı ve imar uygulaması uyumsuzluğunun giderilmesi amacıyla plan değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi.
3.İlimiz, Merkez, Aybey Mahallesinde 1/5000 ölçekli onaylı nazım imar planında sayısallaştırma sırasında sehven yeşil alan olarak çizilen; 1987 yılından beri konut alanı olarak planlanmış ve üzerinde yapılar bulunan alanlarda düzenleme yapılması konusunun görüşülmesi.
4.İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi Kasapoğlu Deresi ve çevresinde plan revizyonu yapılması konusunun görüşülmesi.
5.İmren BÜTÜN vekili Emre BÜTÜN'ün İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 146 ada 39, 40, 41 42, 43, 44 ve 93 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 139 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Karakuyu Mahallesi, K22C13D3A ve K22C13D3B paftalarda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında bulunan "TP ile gösterilen yapı adalarında yapılaşmalar, Belediyenin uygun göreceği tip projeye esas olarak gerçekleştirilecektir."  ibaresinin düzenlenmesi ve 104, 105, 106, 107, 108, 108, 109, 110, 138, 139 ve 140 numaralı adaların yapılaşma koşullarının düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 01/07/2020 tarih ve 141 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, K22C14A4A paftada, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1017, 1021, 1168, 1169, 1019, 1018 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılan sayısallaştırma sırasında sehven farklı yazılan yapılaşma koşullarının düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 05/01/2017 tarih ve 88 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22C09B ve K22C09C paftalarda, 4677 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda imar adasının ve servis yolunun düzenlemesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 05/01/2017 tarih ve 88 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22C09B4C ve K22C09C1B paftalarda, 4677 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda imar adasının ve servis yolunun düzenlemesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 389 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Şefik KARAGÖZ'ün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22C13B paftada, 149 ada 17 ve 647 ada 5 numaralı parsellerde ilave imar planı yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01/11/2019 tarih ve 389 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Şefik KARAGÖZ'ün; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, K22C13B4A paftada, 149 ada 17 ve 647 ada 5 numaralı parsellerde ilave imar planı yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesinde bulunan 1.Pırlanta sokağın geniş ve uzun bir yol olmasından dolayı Pırlanta Caddesi olarak değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 04.08.2020