Meclis Gündemi

04.10.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

545
30-09-2023

T.C.

                                                                 UŞAK  BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ                                                                                                           


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

Toplantı 04.10.2023 Çarşamba günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.

Mehmet ÇAKIN
Belediye Başkanı 

GÜNDEM: 

1.2023 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Uşak İli, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi 145 ada 3 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Muhtelif mahallelerde büyük ova sınırı içinde kalan ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında tarımsal nitelikli alan olarak belirlenmiş alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Erol POLAT’ın; Uşak İli, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 1033 ada 57 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 01/08/2023 tarih 231 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz, Merkez, Akse Mahallesinde yer alan Ala Çeşmesinin tescilinin ve koruma alanının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Hüseyin ER tarafından yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
6.Uşak İli, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 4598 adada plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Uşak İli, Merkez, Muharremşah Mahallesi, Küçük Sanayi Alanında (KSA) plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Sevgi HIZAL, Eylül Nehir HIZAL, Beril HIZAL, Ülker YAZICI vekili Mesut Yıldırım'ın; Uşak İli, Merkez, Beylerhan Köyü, 254 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.ENYAŞ ELEKTİRİK ÜRETİM YATIRIM SAN. TİC. A.Ş. adına Hüseyin SARAÇ'ın; Uşak İli, Merkez, Beylerhan Köyü, 377 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Yüksel ERDOĞAN'ın;  Uşak İli, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 167 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
11.Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi, 133 adada plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarih ve 674-675 sayılı kararları ile İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde mevcut imar planlarının sayısallaştırılarak bütünlenmesi yönünde onaylanan imar planlarında İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1885 ada 16 numaralı parselde sehven yapılan hatanın düzeltilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 254 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Çevre Mahallesi, Kılcan, Bozkuş ve İkisaray Köyü sınırı içerisinde yer alan Askeri Güvenlik Bölge Sınırının belirlenerek 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 254 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Çevre Mahallesi, Kılcan, Bozkuş ve İkisaray Köyü sınırı içerisinde yer alan Askeri Güvenlik Bölge Sınırının belirlenerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 253 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Ünalan Mahallesi Yılancı Camiinin koruma alanının plana işlenmesi yönünde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.07.2023 tarih 7522 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 252 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Ünalan Mahallesi, 171 ada 6, 7, 8, 9, 36, 13, 14, 15, 27 parseller, 340 ada 1 ve 16 parsellerde koruma alanı sınırının imar planına işlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 251 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen,  İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 169 ada 3, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20 numaralı parseller 170 ada 1, 2, 3, 4, 15 numaralı parseller, 185 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 numaralı parseller, 365 ada 1, 2 numaralı parseller ve 366 ada 1 numaralı parselin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.07.2023 tarih 7517, 7518 ve 7519 sayılı kararına istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 257 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY’ın; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 257 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY’ın; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 256 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Ummahan Gülperi DÜLGER'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3105 ada 4 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 256 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Ummahan Gülperi DÜLGER'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3105 ada 4 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 255 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde planlı olan Ticaret+Konut (TİCK) kullanımlarında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 06/09/2023 tarih ve 255 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. İlimiz, Merkez, Muhtelif Mahallelerde planlı olan Ticaret+Konut (TİCK) kullanımlarında düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi İşletmesi olan Kayağıl Termal Tesisleri hamam giriş ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
25.Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinde Uşak Üniversitesi Kampusu ile Latife Hanım Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu arasındaki otobüs fiyat tarifesi değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
26.Belediye  Meclisinin  06.09.2023  tarih  ve  2023/270  sayılı  kararı  ile  Belediye  Plan  ve  Bütçe Komisyonuna havale edilen şehir içi belediye denetimli özel halk otobüslerinde ortaklık şeklinde çalışma ruhsatı bulunanlardan, ortakların kendi aralarında HO plaka devirlerinde ortaklık payı oranında devir ücreti alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.İlimiz, muhtelif mahallelerinde cadde-sokak adı olmayan yerlere Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin  11.Maddesi  gereğince  cadde-sokak  ismi  verilmesi  konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
28.DSİ’ne ait 178 ada 4 parseldeki (Y=455188,826-X=4281988,044) koordinatlarındaki, 171 ada 11 parseldeki  (Y=455512,489-X=4281624,380)  koordinatlarındaki  ve  171  ada  5  parseldeki (Y=455287,839-X=4281455,344) koordinatlarındaki kuyuların Belediyemizce devir alınması için devir sözleşmesini imzalamak üzere her türlü iş ve işlemlerle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: 30 Eyll, 2023
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 04.10.2023