Meclis Gündemi

06.09.2023 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

517
1-09-2023

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 06.09.2023 Çarşamba  günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.
                                         
Mehmet ÇAKIN                               
Belediye Başkanı

GÜNDEM:

1.2023 Ağustos ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, Uşak İli Merkez Ünalan Mahallesi 169 ada 9 numaralı parsel, 169 ada 20 numaralı parsel ve 170 ada 1 numaralı parseldeki tescilli yapıların koruma alanının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, Uşak İli Merkez Ünalan Mahallesi 171 ada 8 numaralı parseldeki tescilli yapının koruma alanının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, Uşak İli Merkez Ünalan Mahallesi 340 ada 1 numaralı parseldeki tescilli Yılancı Camii'nin koruma alanının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Uşak Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün,  Uşak İli Merkez Askeri Güvenlik Bölge Sınırının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Uşak İli Merkez Muhtelif Mahallelerde planlı olan Ticaret + Konut (TİCK) kullanımlarında düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Ummuhan Gülperi DÜLGER'in, Uşak İli Merkez Cumhuriyet Mahallesi 3105 ada 4 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY'ın, Uşak İli Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 5412 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Uşak İli, Merkez, Kemalöz ve Karaağaç Mahallelerinde ifraz hattı düzenlemesi yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 221 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İdare Mahkemesinin 2022/28 Esas sayılı dosyası ile davacı Şerif KANDİLLİ tarafından, İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 5677 ada 9 numaralı parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 01/06/2021 tarih 177 ve 178 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planlarının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin alınan karar sonrası plansız kalan parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 221 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İdare Mahkemesinin 2022/28 Esas sayılı dosyası ile davacı Şerif KANDİLLİ tarafından İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 5677 ada 9 numaralı parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda 01/06/2021 tarih 177 ve 178 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan imar planlarının iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin alınan karar sonrası plansız kalan parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 219 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kamil BAŞER vekili İbrahim BAŞER, Yılmaz BAŞER, Özgür BAŞER, Dudu BAŞER, ve Mehmet ÇATAR’ın talebine istinaden; İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parseller 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi, 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 219 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kamil BAŞER vekili İbrahim BAŞER, Yılmaz BAŞER, Özgür BAŞER, Dudu BAŞER, ve Mehmet ÇATAR’ın talebine istinaden; İlimiz Merkez Kuyucak Mahallesi 126 ada 1 ve 2 numaralı parseller 173 ada 1 numaralı parsel, Bölme Mahallesi, 647 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 04/07/2023 Tarih ve 201 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 280 ada 18 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 04/07/2023 Tarih ve 201 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kütahya Vakıflar Genel Müdürlüğünün yazısına istinaden, İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 280 ada 18 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 04/07/2023 Tarih ve 214 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Plan ve Proje Müdürlüğü'nün yazısına istinaden, İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, Yaklaşık 18 hektar alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 04/07/2023 Tarih ve 214 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Plan ve Proje Müdürlüğü'nün yazısına istinaden, İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, Yaklaşık 18 hektar alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 217 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Hekza Uluslararası Danışmanlık Eğitim Proje Belgelendirme İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ’nin; İlimiz Merkez Sarayaltı Mahallesi, 4598 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde hazırlanan plan değişikliği taslağının  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 216 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Fatma ÖZTÜRK’ün talebine istinaden; İlimiz Merkez Bölme Mahallesi, 675 ada 10 ve 11 numaralı parsellerde hazırlanan plan değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 01/08/2023 Tarih ve 218 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen. Osmangazi Elektrik Dağıtım (OEDAŞ)’ın talebine istinaden; İlimiz Merkez Muhtelif (Kalfa ve Fatih) Mahallelerinde trafo alanının düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
21.Uşak  Belediyesi  şehir  içi  belediye  denetimli  özel  halk  otobüslerinde  ortaklık  şeklinde  çalışma ruhsatı  bulunanlardan,  ortakların  kendi  aralarında  HO  plaka  devirlerinde  ortaklık  payı  oranında  devir ücreti  alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.Uşak Merkez Yeşil Karaağaç Mahallesi 164 ada 3 parsel, 235 ada 24 parsel, 254 ada 27 parsel, 265 ada 173 parsel, 305 ada 1 parsel, 307 ada 1 parsel nolu taşınmazların 6292 sayılı Kanun kapsamında satın alma iş ve işlemlerinin yürütülmesi için 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediyemiz tasarrufunda bulunan İR;2011/64/İl (ER-3211255-3211256-3255303) numaralı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı sahasında yer alan Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşil Karaağaç Mahallesi, 156 ada 1 parselde bulunan 1 adet Jeotermal Kuyunun 2886 Sayılı D.İ.K’na göre kiraya verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
24.Uşak İli Merkez İlçesi İkisaray mahallesinde DSİ mülkiyetinde bulunan kuyuların ve ünitelerin devri veya kiralanması 167 sayılı kanunun 7.maddesi kapsamında 2022/5 Genelgesindeki hesaplama usulüyle bedeli mukabili yapıldığı, bu nedenle söz konusu talebin 2022/5 genelgesi kapsamında bedelsiz devrinin mümkün olmadığının belirtildiği, DSİ’ne ait 178 ada 4 parseldeki (Y=455188,826-X=4281988,044) koordinatlarındaki, 171 ada 11 parseldeki  (Y=455512,489-X=4281624,380)  koordinatlarındaki  ve  171  ada  5  parseldeki (Y=455287,839-X=4281455,344) koordinatlarındaki kuyuların 231.690,03 TL (KDV ve damga vergisi hariç) bedel mukabilinde Belediyemizce devir alınması için her türlü iş ve işlemlerle ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/08/2023 tarih ve 7563 sayılı kararı ile kentsel sit alanına ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı revizyonlarının görüşülerek karara bağlanması.
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 06.09.2023