Meclis Karar Özetleri

07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

326
13-02-2024

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ                  GÜNÜ          SAATİ          DÖNEM      TOPLANTI        BİRLEŞİM         OTURUM
07.02.2024     ÇARŞAMBA        15.00             2024               2                      1                         1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Mehmet KESKİN, Uğur KESKİN,  İsmail AKTAY, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ömür KIVRAK, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN, Harun GÜVENÇ. 

GÜNDEM:

1.2024 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Turhan KÜÇÜKÇAKIN'ın, İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 755 ada 464 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediye Meclisinin 06/12/2023 tarih 412-413 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Uşak İdare Mahkemesinin 2023/373 Esas Sayılı davasında Belediyemize tebliğ edilen yürütmenin durdurulması kararına istinaden, İlimiz Merkez Durak  İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresince gelen 56 (ELLİ ALTI) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
4.Uşak İli Merkez Ünalan Mahallesinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E-plan otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesine yönelik ifraz hattı düzenlemesi yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Uşak İli Merkez Kurtuluş Mahallesinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E-plan otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesine yönelik ifraz hattı düzenlemesi yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27/12/2023 tarih 7761, 7762, 7765, 7756,7758,7759, sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli Merkez Aybey Işık ve Bozkurt Mahallelerinde koruma alanının imar planına işlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 6988 ada 8 parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Uşak İli Merkez Aybey Mahallesi 1427 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Uşak İli Merkezinde bulunan Yençok=Serbest ibarelerinin kaldırılmasına yönelik, Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih 150 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği ile Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 549 ada 1 numaralı parselin Emsal değerinde sehven hata yapıldığı tespit edilmiş olup, planın düzeltilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi, 1221 adada, ada kenar çizgisinin olmadığının tespit edildiği, ada kenar çizgisinin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.21/05/2013 tarih ve 476 sayılı Encümen kararı ile parselasyon işlemi onaylanan daha sonrasında  Uşak İdare Mahkemesinin 2020/254 ve 2020/255 Esas numaralı kararları ile iptal edilen, İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 49.Bölge olarak bilinen alanda yeniden parselasyon çalışmalarına başlanmadan  ada kenar çizgileri ile parsel çizgileri arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih 296 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY’ın İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih 296 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY’ın İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih ve 12 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23/11/2023 tarih ve 7720, 7721, 7722 ve 7723 sayılı kararlarına istinaden, İlimiz Merkez Işık Mahallesi, 550 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsel, Durak Mahallesi 249 ada 1 numaralı parseldeki Cinibiz Cami, Kurtuluş Mahallesi 114 ada 10 numaralı parsel, Bozkurt Mahallesi 919 ada 13 ve 14 numaralı parsellerde bulunan tescilli yapıların koruma alanlarının plana işlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih 10 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Soner BAŞER’in, İlimiz Merkez,Bölme Mahallesi, 549 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih 11 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 1885 ada 16 numaralı parselde Belediye Meclisinin 01.12.2023 tarih 333 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi yönünde hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde Engin KORUK tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih 7 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Mürpa Gıda Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi adına vekaleten Ünal BALTA’nın, İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi, 265 ada 3 ve 30 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
18.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak  Çocuk Kent Aktivite Merkezi ve Sosyal  Tesisleri  (Restoran,  Kafeterya  ve  Oyun  Grupları), Dikilitaş  Sosyal  Tesisleri,  Yeşil  Karaağaç  Sosyal  Tesisleri  ve  Kemalöz  Gençlik  Merkezi  Sosyal Tesislerinin kurulması planlanmaktadır. İşletmelerin kurulması, işletilmesi ve ekte bulunan ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
19.2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 96. ve 97. Maddesine göre hazırlanıp 20.11.2023 tarih ve 352 sayılı belediye meclis kararı ile kesinleşen 2024 yılında uygulanan Ücret tarifesinde bulunan Engelli Vatandaşların  su  kullanım ücretlerinde  indirim yapılması konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
20.Çalışmalarına  devam  edilen  elektronik  ücret  toplama  sisteminde  şehir  içi belediye  denetimli  özel  halk  otobüslerine  ait  detaylı  ödeme  araçlarının  fiyat  tarifesinin belirlenmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
21.Uşak  Şöförler  ve  Otomobilciler  Esnaf  Odasının,  Şehir  İçi  Belediye Denetimli  Özel  Halk  Otobüslerinde  ve  Uşak  Üniversitesi  Kampusü  ile  Latife  Hanım  Kredi  Yurtlar Kurumu  Kız  Öğrenci  Yurdu  arasındaki  otobüs  fiyat  tarifesi  değişikliği  taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
22.25/12/2021 tarih ve 31700 sayılı gelir vergisi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesine eklenen “ Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek veya tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapılabilir.” Denildiğinden, ilimizde faaliyette bulunan Belediye Denetimli Şehir İçi Özel Halk Otobüslerine gelir desteği yapılması konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
23.Kamu yararına faaliyet gösteren dernekler arasında bulunan Uşak İHH - İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği ile Uşak Belediyesi arasında Uşak İl ve İlçelerinin her türlü afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılması, İHH 'nın yine bu bağlamda gönüllülerinin eğitimi ve operasyon kapasitesinin arttırılması düşünülmektedir. Bu  sebeple  ortak  projeler  yapılabilmesi ve  bu  doğrultuda  protokol  imzalamak  için  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi konusunun  görüşülerek karara bağlanması.
24.(İlave Madde 1): Belediye Meclis  Üyesi  Turhan  TEKİN'in  istifa  etmesi  ile  boşalan  Plan  ve  Bütçe  Komisyonu,  Trafik Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Hayvan Hakları Komisyonu üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 2): Gülizar AYDIN YEŞİLDAĞ'ın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4256 ada 4 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 3): İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 370 ada 17 numaralı parselin park alanına dönüştürülmesine ilişkin, Belediye Meclisinin 06.05.2022 tarih 130-131 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğinin İzmir Bölge İdare Mahkemesinin 2023/1785 Esas ve 2023/2071 sayılı kararı ile iptal edilmesi sonucu yeni bir karar alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 4): İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 976 ada 654, 655, 656 ve 657 numaralı parsellerin arasında bulunan ada ayrım çizgisinde düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 5): Sermak Madencilik İnşaat San. Ve Tic.A.Ş.nin İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 241 ada 6 numaralı parselde planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 6): Deva Tekstil Madencilik İnşaat Petrol Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.nin; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 122 ada 7, 10, 22  numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 7): Hüseyin Taha ERBİL adına vekaleten Zeki ERBİL'in; İlimiz, Merkez, Muherremşah Mahallesi 339 da 3 numaralı parselde plan iptali talebinin görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 8): 2024 yılı Şubat Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; Uşak İdare Mahkemesinin 2023/373 Esas Sayılı davasında Belediyemize tebliğ edilen yürütmenin durdurulması kararına istinaden; İlimiz, Merkez; Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda Belediye Meclisinin 01.12.2023 tarih ve 412-413 sayılı kararı ile onaylanan plan revizyonlarına askı süresi içerisinde yapılan 56 (elli altı) adet itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.(İlave Madde 9): 2024 yılı Şubat Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; 21/05/2013 tarih ve 476 sayılı Encümen kararı ile parselasyon işlemi onaylanan daha sonrasında  Uşak İdare Mahkemesinin 2020/254 ve 2020/255 Esas numaralı kararları ile iptal edilen, İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi 49.Bölge olarak bilinen alanda yeniden parselasyon çalışmalarına başlanmadan  ada kenar çizgileri ile parsel çizgileri arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.(İlave Madde 10): 2024 yılı Şubat Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; Uşak İli Merkezinde bulunan Yençok=Serbest ibarelerinin kaldırılmasına yönelik, Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih 150 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği ile Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 549 ada 1 numaralı parselin Emsal değerinde sehven hata yapıldığı tespit edilmiş olup planın düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34.(İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarihli 1.birleşim 1.oturumunda Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanununun 15'inci maddesine eklenen ''Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek veya tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapılabilir.'' denildiğinden, ilimizde faaliyette bulunan şehir  içi  Belediye  Denetimli Özel  Halk otobüslerine gelir desteği yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
35.(İlave Madde 12):Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 96. Ve 97. Maddesine göre hazırlanıp 20.11.2023 tarih ve 352 sayılı belediye meclis kararı ile kesinleşen 2024 yılında uygulanan Ücret tarifesinde bulunan Engelli Vatandaşların su kullanım ücretlerinde indirim yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler  Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak Çocuk Kent Aktivite Merkezi ve Sosyal Tesisleri (Restoran, Kafeterya ve Oyun Grupları), Dikilitaş Sosyal Tesisleri, Yeşil Karaağaç Sosyal Tesisleri ve Kemalöz Gençlik Merkezi Sosyal Tesislerinin kurulması planlandığı, İşletmelerin kurulması, işletilmesi ve ücret tarifelerinin belirlenmesi  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2024 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Turhan KÜÇÜKÇAKIN'ın, İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 755 ada 464 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Turhan KÜÇÜKÇAKIN'ın, İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 755 ada 464 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

(Üyelerden Osman TEKBAŞ ve Uğur KESKİN oturumdan ayrılmıştır.)

3.Belediye Meclisinin 06/12/2023 tarih 412-413 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Uşak İdare Mahkemesinin 2023/373 Esas Sayılı davasında Belediyemize tebliğ edilen yürütmenin durdurulması kararına istinaden, İlimiz Merkez Durak  İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresince gelen 56 (ELLİ ALTI) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 06/12/2023 tarih 412-413 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan; Uşak İdare Mahkemesinin 2023/373 Esas Sayılı davasında Belediyemize tebliğ edilen yürütmenin durdurulması kararına istinaden, İlimiz Merkez Durak  İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresince gelen 56 (ELLİ ALTI) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Uşak İli Merkez Ünalan Mahallesinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E-plan otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesine yönelik ifraz hattı düzenlemesi yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Merkez Ünalan Mahallesinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E-plan otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesine yönelik ifraz hattı düzenlemesi yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Uşak İli Merkez Kurtuluş Mahallesinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E-plan otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesine yönelik ifraz hattı düzenlemesi yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Merkez Kurtuluş Mahallesinde onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının E-plan otomasyon sistemine uyumlu hale getirilmesine yönelik ifraz hattı düzenlemesi yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27/12/2023 tarih 7761, 7762, 7765, 7756,7758,7759, sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli Merkez Aybey Işık ve Bozkurt Mahallelerinde koruma alanının imar planına işlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27/12/2023 tarih 7761, 7762, 7765, 7756,7758,7759, sayılı kararlarına istinaden; Uşak İli Merkez Aybey Işık ve Bozkurt Mahallelerinde koruma alanının imar planına işlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 6988 ada 8 parselde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 6988 ada 8 parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Uşak İli Merkez Aybey Mahallesi 1427 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Merkez Aybey Mahallesi 1427 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Uşak İli Merkezinde bulunan Yençok=Serbest ibarelerinin kaldırılmasına yönelik, Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih 150 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği ile Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 549 ada 1 numaralı parselin Emsal değerinde sehven hata yapıldığı tespit edilmiş olup, planın düzeltilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Merkezinde bulunan Yençok=Serbest ibarelerinin kaldırılmasına yönelik, Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih 150 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği ile Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 549 ada 1 numaralı parselin Emsal değerinde sehven hata yapıldığı tespit edilmiş olup, planın düzeltilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi, 1221 adada, ada kenar çizgisinin olmadığının tespit edildiği, ada kenar çizgisinin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi, 1221 adada, ada kenar çizgisinin olmadığının tespit edildiği, ada kenar çizgisinin belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.21/05/2013 tarih ve 476 sayılı Encümen kararı ile parselasyon işlemi onaylanan daha sonrasında  Uşak İdare Mahkemesinin 2020/254 ve 2020/255 Esas numaralı kararları ile iptal edilen, İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 49.Bölge olarak bilinen alanda yeniden parselasyon çalışmalarına başlanmadan  ada kenar çizgileri ile parsel çizgileri arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 21/05/2013 tarih ve 476 sayılı Encümen kararı ile parselasyon işlemi onaylanan daha sonrasında  Uşak İdare Mahkemesinin 2020/254 ve 2020/255 Esas numaralı kararları ile iptal edilen, İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi 49.Bölge olarak bilinen alanda yeniden parselasyon çalışmalarına başlanmadan  ada kenar çizgileri ile parsel çizgileri arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Osman TEKBAŞ oturuma katılmıştır.)

12.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih 296 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY’ın İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY’ın İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 04.10.2023 tarih 296 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY’ın İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osman AYDOĞAN ve Sefa GÜNAY’ın İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 5412 ada 2 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Uğur KESKİN oturuma katılmıştır.)

14.Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih ve 12 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23/11/2023 tarih ve 7720, 7721, 7722 ve 7723 sayılı kararlarına istinaden, İlimiz Merkez Işık Mahallesi, 550 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsel, Durak Mahallesi 249 ada 1 numaralı parseldeki Cinibiz Cami, Kurtuluş Mahallesi 114 ada 10 numaralı parsel, Bozkurt Mahallesi 919 ada 13 ve 14 numaralı parsellerde bulunan tescilli yapıların koruma alanlarının plana işlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23/11/2023 tarih ve 7720, 7721, 7722 ve 7723 sayılı kararlarına istinaden, İlimiz Merkez Işık Mahallesi, 550 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsel, Durak Mahallesi 249 ada 1 numaralı parseldeki Cinibiz Cami, Kurtuluş Mahallesi 114 ada 10 numaralı parsel, Bozkurt Mahallesi 919 ada 13 ve 14 numaralı parsellerde bulunan tescilli yapıların koruma alanlarının plana işlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
15.Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih 10 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Soner BAŞER’in, İlimiz Merkez,Bölme Mahallesi, 549 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Soner BAŞER’in, İlimiz Merkez,Bölme Mahallesi, 549 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih 11 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 1885 ada 16 numaralı parselde Belediye Meclisinin 01.12.2023 tarih 333 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi yönünde hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde Engin KORUK tarafından yapılan 1(bir) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte  görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, 1885 ada 16 numaralı parselde Belediye Meclisinin 01.12.2023 tarih 333 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında sehven yapılan hatanın düzeltilmesi yönünde hazırlanan plan değişikliğine askı süresi içerisinde Engin KORUK tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 03.01.2024 tarih 7 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Mürpa Gıda Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi adına vekaleten Ünal BALTA’nın, İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi, 265 ada 3 ve 30 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Mürpa Gıda Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi adına vekaleten Ünal BALTA’nın, İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi, 265 ada 3 ve 30 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak  Çocuk Kent Aktivite Merkezi ve Sosyal  Tesisleri  (Restoran,  Kafeterya  ve  Oyun  Grupları), Dikilitaş  Sosyal  Tesisleri,  Yeşil  Karaağaç  Sosyal  Tesisleri  ve  Kemalöz  Gençlik  Merkezi  Sosyal Tesislerinin kurulması planlanmaktadır. İşletmelerin kurulması, işletilmesi ve ekte bulunan ücret tarifelerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak  Çocuk Kent Aktivite Merkezi ve Sosyal  Tesisleri  (Restoran,  Kafeterya  ve  Oyun  Grupları), Dikilitaş  Sosyal  Tesisleri,  Yeşil  Karaağaç  Sosyal  Tesisleri  ve  Kemalöz  Gençlik  Merkezi  Sosyal Tesislerinin kurulması planlanmaktadır. İşletmelerin kurulması, işletilmesi ve ekte bulunan ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 96. ve 97. Maddesine göre hazırlanıp 20.11.2023 tarih ve 352 sayılı belediye meclis kararı ile kesinleşen 2024 yılında uygulanan Ücret tarifesinde bulunan Engelli Vatandaşların  su  kullanım ücretlerinde  indirim yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 96. ve 97. Maddesine göre hazırlanıp 20.11.2023 tarih ve 352 sayılı belediye meclis kararı ile kesinleşen 2024 yılında uygulanan Ücret tarifesinde bulunan Engelli Vatandaşların  su  kullanım ücretlerinde  indirim yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
20.Çalışmalarına  devam  edilen  elektronik  ücret  toplama  sisteminde  şehir  içi belediye  denetimli  özel  halk  otobüslerine  ait  detaylı  ödeme  araçlarının  fiyat  tarifesinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çalışmalarına  devam  edilen  elektronik  ücret  toplama  sisteminde  şehir  içi belediye  denetimli  özel  halk  otobüslerine  ait  detaylı  ödeme  araçlarının  fiyat  tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.Uşak  Şöförler  ve  Otomobilciler  Esnaf  Odasının,  Şehir  İçi  Belediye Denetimli  Özel  Halk  Otobüslerinde  ve  Uşak  Üniversitesi  Kampusü  ile  Latife  Hanım  Kredi  Yurtlar Kurumu  Kız  Öğrenci  Yurdu  arasındaki  otobüs  fiyat  tarifesi  değişikliği  talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak  Şöförler  ve  Otomobilciler  Esnaf  Odasının,  Şehir  İçi  Belediye Denetimli  Özel  Halk  Otobüslerinde  ve  Uşak  Üniversitesi  Kampusü  ile  Latife  Hanım  Kredi  Yurtlar Kurumu  Kız  Öğrenci  Yurdu  arasındaki  otobüs  fiyat  tarifesi  değişikliği  taleplerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.25/12/2021 tarih ve 31700 sayılı gelir vergisi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesine eklenen “ Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek veya tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapılabilir.” Denildiğinden, ilimizde faaliyette bulunan Belediye Denetimli Şehir İçi Özel Halk Otobüslerine gelir desteği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 25/12/2021 tarih ve 31700 sayılı gelir vergisi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesine eklenen “ Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek veya tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapılabilir.” Denildiğinden, ilimizde faaliyette bulunan Belediye Denetimli Şehir İçi Özel Halk Otobüslerine gelir desteği yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.Kamu yararına faaliyet gösteren dernekler arasında bulunan Uşak İHH - İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği ile Uşak Belediyesi arasında Uşak İl ve İlçelerinin her türlü afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılması, İHH 'nın yine bu bağlamda gönüllülerinin eğitimi ve operasyon kapasitesinin arttırılması düşünülmektedir. Bu  sebeple  ortak  projeler  yapılabilmesi ve  bu  doğrultuda  protokol  imzalamak  için  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kamu yararına faaliyet gösteren dernekler arasında bulunan Uşak İHH - İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği ile Uşak Belediyesi arasında Uşak İl ve İlçelerinin her türlü afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılması, İHH 'nın yine bu bağlamda gönüllülerinin eğitimi ve operasyon kapasitesinin arttırılması düşünülmektedir. Bu  sebeple  ortak  projeler  yapılabilmesi ve  bu  doğrultuda  protokol  imzalamak  için  Belediye  Başkanına  yetki  verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR,  Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ömür KIVRAK’ın 7 ret, Ümit AKBEL, Eren CEYLAN ve Harun GÜVENÇ’in 3 çekimser  oylarına karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2024 yılı Şubat ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Üyelerden Yasin YAVUZ ve Harun GÜVENÇ oturumdan ayrılmıştır.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2024 yılı Şubat ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

24.(İlave Madde 1): Belediye Meclis  Üyesi  Turhan  TEKİN'in  istifa  etmesi  ile  boşalan  Plan  ve  Bütçe  Komisyonu,  Trafik Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Hayvan Hakları Komisyonu üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclis  Üyesi  Turhan  TEKİN'in  istifa  etmesi  ile  boşalan İhtisas Komisyon üyeliklerine İyi Parti Meclis Üyesi Selçuk TOKER’in önerisi doğrultusunda Trafik Komisyonu üyeliğine Dilek SALEPÇİ’nin, Plan ve Bütçe Komisyonuna, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Hayvan Hakları Komisyonu üyeliklerine ise Ömür KIVRAK’ın seçilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Üyelerden Osman TEKBAŞ oturumdan ayrılmıştır.

25.(İlave Madde 2): Gülizar AYDIN YEŞİLDAĞ'ın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4256 ada 4 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gülizar AYDIN YEŞİLDAĞ'ın; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 4256 ada 4 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.(İlave Madde 3): İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 370 ada 17 numaralı parselin park alanına dönüştürülmesine ilişkin, Belediye Meclisinin 06.05.2022 tarih 130-131 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğinin İzmir Bölge İdare Mahkemesinin 2023/1785 Esas ve 2023/2071 sayılı kararı ile iptal edilmesi sonucu yeni bir karar alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi 370 ada 17 numaralı parselin park alanına dönüştürülmesine ilişkin, Belediye Meclisinin 06.05.2022 tarih 130-131 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğinin İzmir Bölge İdare Mahkemesinin 2023/1785 Esas ve 2023/2071 sayılı kararı ile iptal edilmesi sonucu yeni bir karar alınması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
27.(İlave Madde 4): İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 976 ada 654, 655, 656 ve 657 numaralı parsellerin arasında bulunan ada ayrım çizgisinde düzenleme yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 976 ada 654, 655, 656 ve 657 numaralı parsellerin arasında bulunan ada ayrım çizgisinde düzenleme yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.(İlave Madde 5): Sermak Madencilik İnşaat San. Ve Tic.A.Ş.nin İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 241 ada 6 numaralı parselde planı değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sermak Madencilik İnşaat San. Ve Tic.A.Ş.nin İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, 241 ada 6 numaralı parselde planı değişikliği yapılması talebinin  İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.(İlave Madde 6): Deva Tekstil Madencilik İnşaat Petrol Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.nin; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 122 ada 7, 10, 22  numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Deva Tekstil Madencilik İnşaat Petrol Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti.nin; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 122 ada 7, 10, 22  numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.(İlave Madde 7): Hüseyin Taha ERBİL adına vekaleten Zeki ERBİL'in; İlimiz, Merkez, Muherremşah Mahallesi 339 da 3 numaralı parselde plan iptali talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hüseyin Taha ERBİL adına vekaleten Zeki ERBİL'in; İlimiz, Merkez, Muherremşah Mahallesi 339 da 3 numaralı parselde plan iptali talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Uğur KESKİN oturumdan ayrılmıştır.)

31.(İlave Madde 8): 2024 yılı Şubat Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; Uşak İdare Mahkemesinin 2023/373 Esas Sayılı davasında Belediyemize tebliğ edilen yürütmenin durdurulması kararına istinaden; İlimiz, Merkez; Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda Belediye Meclisinin 01.12.2023 tarih ve 412-413 sayılı kararı ile onaylanan plan revizyonlarına askı süresi içerisinde yapılan 56 (elli altı) adet itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İdare Mahkemesinin 2023/373 Esas Sayılı davasında Belediyemize tebliğ edilen yürütmenin durdurulması kararına istinaden; İlimiz, Merkez; Durak, İslice ve Sarayaltı Mahallelerinde yaklaşık 47.7 hektar alanda Belediye Meclisinin 01.12.2023 tarih ve 412-413 sayılı kararı ile onaylanan plan revizyonlarına askı süresi içerisinde yapılan 56 (elli altı) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Nurten BAKIR,  Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Ömür KIVRAK, Ümit AKBEL ve  Eren CEYLAN’ın 8 ret, oylarına karşılık 11 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 9): 2024 yılı Şubat Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; 21/05/2013 tarih ve 476 sayılı Encümen kararı ile parselasyon işlemi onaylanan daha sonrasında  Uşak İdare Mahkemesinin 2020/254 ve 2020/255 Esas numaralı kararları ile iptal edilen, İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi 49.Bölge olarak bilinen alanda yeniden parselasyon çalışmalarına başlanmadan  ada kenar çizgileri ile parsel çizgileri arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 21/05/2013 tarih ve 476 sayılı Encümen kararı ile parselasyon işlemi onaylanan daha sonrasında  Uşak İdare Mahkemesinin 2020/254 ve 2020/255 Esas numaralı kararları ile iptal edilen, İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi 49.Bölge olarak bilinen alanda yeniden parselasyon çalışmalarına başlanmadan  ada kenar çizgileri ile parsel çizgileri arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33.(İlave Madde 10): 2024 yılı Şubat Ayı Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar komisyonuna havale edilen; Uşak İli Merkezinde bulunan Yençok=Serbest ibarelerinin kaldırılmasına yönelik, Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih 150 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği ile Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 549 ada 1 numaralı parselin Emsal değerinde sehven hata yapıldığı tespit edilmiş olup planın düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli Merkezinde bulunan Yençok=Serbest ibarelerinin kaldırılmasına yönelik, Belediye Meclisinin 01.07.2020 tarih 150 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliği ile Uşak İli, Merkez, Bölme Mahallesi 549 ada 1 numaralı parselin Emsal değerinde sehven hata yapıldığı tespit edilmiş olup planın düzeltilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34.(İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarihli 1.birleşim 1.oturumunda Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanununun 15'inci maddesine eklenen ''Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek veya tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapılabilir.'' denildiğinden, ilimizde faaliyette bulunan şehir  içi  Belediye  Denetimli Özel  Halk otobüslerine gelir desteği yapılması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15'inci maddesine eklenen ''Belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek veya tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapılabilir.'' denildiğinden, ilimizde faaliyette bulunan şehir  içi  Belediye  Denetimli Özel  Halk otobüslerine gelir desteği yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Ümit AKBEL ve  Eren CEYLAN’ın 2 çekimser  oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
35.(İlave Madde 12):Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 96. Ve 97. Maddesine göre hazırlanıp 20.11.2023 tarih ve 352 sayılı belediye meclis kararı ile kesinleşen 2024 yılında uygulanan Ücret tarifesinde bulunan Engelli Vatandaşların su kullanım ücretlerinde indirim yapılması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 96. Ve 97. Maddesine göre hazırlanıp 20.11.2023 tarih ve 352 sayılı belediye meclis kararı ile kesinleşen 2024 yılında uygulanan Ücret tarifesinde bulunan Engelli Vatandaşların su kullanım ücretlerinde indirim yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
36.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 07.02.2024 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler  Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak Çocuk Kent Aktivite Merkezi ve Sosyal Tesisleri (Restoran, Kafeterya ve Oyun Grupları), Dikilitaş Sosyal Tesisleri, Yeşil Karaağaç Sosyal Tesisleri ve Kemalöz Gençlik Merkezi Sosyal Tesislerinin kurulması planlandığı, İşletmelerin kurulması, işletilmesi ve ücret tarifelerinin belirlenmesi  konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler  Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak Çocuk Kent Aktivite Merkezi ve Sosyal Tesisleri (Restoran, Kafeterya ve Oyun Grupları), Dikilitaş Sosyal Tesisleri, Yeşil Karaağaç Sosyal Tesisleri ve Kemalöz Gençlik Merkezi Sosyal Tesislerinin kurulması planlandığı, İşletmelerin kurulması, işletilmesi ve ücret tarifelerinin belirlenmesi  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

2024 Mart ayı Meclis Toplantısının 06.03.2024 Çarşamba günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2024 Şubat ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.Mehmet ÇAKIN                   İlknur ERTUĞRUL            İsmail AKTAY     
Belediye Başkanı                       Katip                               Katip
(Meclis Başkanı)
           
0.0
Son Düzenlemeler: 13 ubat, 2024
İlgili İçerikler: 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI AÇILIYOR UŞAK BELEDİYESİNDEN ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI PROJE AÇILIŞI 06.03.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 5 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 6 Adet Taşınmaz Kira İhale İlanı - 12/03/2024 07.02.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Kira İhale İlanı - 13/02/2024 Bozkurt ve Karaağaç Mahalleleri 55. Bölge 18. Madde Uygulaması Parselasyon Planı 3. Askı İlanı 03.01.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2024