Meclis Karar Özetleri

09.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

272
26-04-2024

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ          DÖNEM      TOPLANTI      BİRLEŞİM      OTURUM
09.04.2024         SALI               10.00           2024                  4                           2                     1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Özkan YALIM,  Üyeler; Mehmet Akif ŞANLI, Çağlar SAMANCI, Halil ARSLAN, Reyhan AYDIN, Mehmet KARAKOÇ, Yüksel DOĞAN, Uğur ALBAYRAK, Ozan BAYIK, Ayşe AYAZ, Tolga PİRİNÇCİ, Özhan ÖZGÖBEK, Devrim ALKAN, İsmail ASAR, Hatice TEREKECİ ÖZKAN, Mustafa ARSLAN, Muharrem Emre KARSLI, Mustafa GÜREL, Turan ÜNLÜ, Ahmet TOKAT, Fadime Ebru ÖZKARACAHİSAR, Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ahyan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Beytullah GÜNDÜZ, Selçuk TOKER, Fikret KARAHAN, Mehmet ALEV. 

GÜNDEM:

11.Belediyemiz 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunması.
12.2023 yılı Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
15. (İlave Madde 3): Belediyemize ait kapalı semt Pazar yerlerini vatandaşlarımızın organizasyonlarında (eğlence programı, mevlit, iftar yemekleri v.b.) kullanabilmesi için ücret alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.(İlave Madde 4): Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi İşletmelerinde 2024 yılı Gelir Tarifesine göre satılan ürünlerin ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.(İlave Madde 5): İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93. Maddesine istinaden Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna ataması yapılan Serap SARUHAN ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. Maddesine istinaden Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna ataması yapılan Serpil KESKİN ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden Halil ARSLAN, Mehmet Akif ŞANLI ve Reyhan AYDIN Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49/B maddesine istinaden Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

11.Belediyemiz 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporu parti guruplarına teslim edilmiş olup, meclis üyelerinin bilgisine sunulmuştur.


  Özkan YALIM      Muharrem Emre KARSLI       Devrim ALKAN
 Belediye Başkanı                     Katip                              Katip
  (Meclis Başkanı)


12. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine göre hazırlanan Belediye Başkanlığının 2023 yılı Faaliyet Raporunun görüşmelerine başlanmış olup, Görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  2023 yılı faaliyet Raporunun oylamasına geçilmiştir. Yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Nuri DEMİR, Ramazan GÜNDAĞ, Hilal SABANCI, Şemseddin KARABULUT, Ahyan ÖZTÜRK, Talha Yasin ERDOĞAN, Kübra YALIM, Beytullah GÜNDÜZ ve Mehmet ALEV’in 9 kabul, Mehmet Akif ŞANLI, Çağlar SAMANCI, Halil ARSLAN, Reyhan AYDIN, Mehmet KARAKOÇ, Yüksel DOĞAN, Uğur ALBAYRAK, Ozan BAYIK, Ayşe AYAZ, Tolga PİRİNÇCİ, Özhan ÖZGÖBEK, Devrim ALKAN, İsmail ASAR, Hatice TEREKECİ ÖZKAN, Mustafa ARSLAN, Muharrem Emre KARSLI, Mustafa GÜREL, Turan ÜNLÜ, Ahmet TOKAT, Fadime Ebru ÖZKARACAHİSAR, Selçuk TOKER, Fikret KARAHAN’ın 22 ret, oylarına karşılık  Belediye Başkanlığının 2023 yılı faaliyet Raporu 5393 sayılı Belediye Kanununun 26.maddesi gereğince yetersizlik oyu almamıştır. Yeterli görülmüştür. 


 Tolga PİRİNÇCİ      Muharrem Emre KARSLI       Devrim ALKAN
 Meclis 1.Başkan V.                  Katip                                  Katip


15.  (İlave Madde 3): Belediyemize ait kapalı semt Pazar yerlerini vatandaşlarımızın organizasyonlarında (eğlence programı, mevlit, iftar yemekleri v.b.) kullanabilmesi için ücret alınması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemize ait kapalı semt Pazar yerlerini vatandaşlarımızın organizasyonlarında (eğlence programı, mevlit, iftar yemekleri v.b.) kullanabilmesi için ücret alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan  geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16. (İlave Madde 4): Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi İşletmelerinde 2024 yılı Gelir Tarifesine göre satılan ürünlerin ücret tarifelerinin belirlenmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi İşletmelerinde 2024 yılı Gelir Tarifesine göre satılan ürünlerin ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan  geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.(İlave Madde 5): İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93. Maddesine istinaden Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna ataması yapılan Serap SARUHAN ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. Maddesine istinaden Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna ataması yapılan Serpil KESKİN ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine istinaden Halil ARSLAN, Mehmet Akif ŞANLI ve Reyhan AYDIN Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49/B maddesine istinaden Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.


2024 Mayıs  ayı Meclis Toplantısının 02.05.2024 Perşembe günü saat 16.00 da yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Özkan YALIM;  2024 Nisan ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


                   
  Özkan YALIM      Muharrem Emre KARSLI       Devrim ALKAN
 Belediye Başkanı                     Katip                             Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: 26 Nisan, 2024
İlgili İçerikler: 05/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04/06/2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ KAYAAĞIL TERMAL TESİSLERDE KULLANILMAK ÜZERE SATEN KUMAŞ BİLEKLİK ALIMI DOĞRUDAN TEM 04.06.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 03.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NİN BORÇLARI AÇIKLANDI 02.05.2024 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 08.04.2024 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 09.04.2024