Duyurular

UŞAK MERKEZ İSLİCE MAHALLESİ ÇARŞI UŞAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

1230
14-12-2023

Bu projenin ön çalışmalarına başlandığında mevcut işyerlerinin zemin ve 1. katlar için; 10.000 TL/m² yenileme, ilave m²’ler için; zemin kat 20.000 TL/m², 1. Kat 15.000/ m² hesaplanarak tüm alanda toplam yaklaşık 200.000.000 TL yenileme+ilave bedeli bulunmuştur.

Yeni uygulamada; Bakanlıkça, bu bedelin, hak sahiplerinin yapılarının konumu ve durumuna göre değer tespiti sonucu tekrar pay edilmesine karar verilmiştir.

Finansal modellemenin adaletli olması için tüm Türkiye’de bu yöntem uygulanmaktadır. Sonuç olarak yine toplam yaklaşık 200.000.000 TL yenileme+ilave bedeli tahsil edilecektir.

Proje kapsamında üretilmesi planlanan ticari birimlerin Borçlanmaya Esas Birim Bedeli (yenileme/ilave), mevcuttaki zemin kat ticari birimlerine karşılık üretilmesi planlanan zemin kat ticari birim için 22.500,-TL/m², mevcuttaki 1. kat ticari birimlerine karşılık üretilmesi planlanan 1. kat ticari birimler için 17.750,-TL/m²olarak hesaplanmıştır.

İlk durumda yapıların değerine bakılmaksızın ilave bedeller ile borçlanma söz konusu iken yeni uygulamada verilecek yapı değerinden mevcut yapı değeri düşülmektedir. Yani doğrudan 10.000 TL/m²’nin, 22.500 TL/m²’ye yükseltilmesi söz konusu değildir.

Bu bedellerin hesabına göre ilk finansal modelde hak sahiplerinin belli bir kısmının (konumu değerli, yapısı yeni, ruhsatlı, betonarme vb.) borcu yeni finansal modele göre azalmakta, diğerlerinin ise (konum değeri az, eski, kaçak, yığma vb.) artmaktadır.

Uşak projemiz de yıllık enflasyon kaç olursa olsun yıllık %10'dan fazla artış olmayacaktır. Ticari üniteler için normalde 84 ay taksit yapılırken bizim projemiz için 120 aya çıkarılmıştır.

Hak sahiplerinin bodrum, depo ve çatı katı bedeli hesaplanarak borcundan düşülmektedir.

Hesaplanan borçlanmaya kura çekimi sonunda şerefiye bedelleri eklenerek kesin borçlanma bedeli bulunacaktır.

Peşin ödemelerde % 20 indirim yapılacaktır. 


UŞAK MERKEZ İSLİCE MAHALLESİ ÇARŞI UŞAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİ TARAFINDAN EN ÇOK SORULAN SORULAR

1. Yıkım faaliyetleri ne zaman başlayacak?

  • Bakanlığımız ve hak sahipleri ile yapılan uzlaşma görüşmeleri 31/12/2023 tarihi itibarı ile tamamlanacaktır. Uzlaşma sağlanması neticesinde onaylı projeler doğrultusunda Muvafakatta adı geçen idarelerce gerçekleştirilecek ihale ile bütünleşik yıkım işlemleri Bakanlığın belirleyeceği takvime göre gerçekleştirilecektir.

2. Kira ödemeleri ne zaman başlayacak ve miktarı ne kadar olacak?

  • Uzlaşma görüşmeleri sonrasında Maliklerce yapılacak anlaşmalar neticesinde, Bakanlığın belirleyeceği tarihte, ilk 12 ay peşin, toplam 48 ayı geçmeyecek şekilde kira yardımı yapılacaktır. 2023 yılı için mevcut kira yardımı miktarı 2.000,00 TL’dir. Bu rakam 2024 yılında Bakanlıkça güncellenecektir.

3. Proje yapım aşaması yıkım etapları ile eş zamanlı olarak mı ilerleyecek?

  • Belediye ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenen Etapların iş programına göre yıkım ve tahliye işlemleri, her etap için ayrı ayrı takvimlendirilecektir.

4. Proje neden değiştirildi?

  • Alanda bulunan haksahibi sayısı, talebi ve mevcut bağımsız birimlerin konumlanmasına göre üretilen proje, Bakanlıkça değerlendirilmiş olup muvafakat imzalayan haksahiplerine en uygun dağıtım ve taşınmaz tesliminin yapılması maksadıyla yeniden tanzim edilmiştir. Yeni tasarlanan proje ile ayrıca finansman koşulları iyileştirilmiş olup teknik ve altyapı hususlarında da ayrıca iyileştirmeler yapılmıştır.

5. Mevcut ticari yapımın bulunduğu konum ile yeni projeden sahip olacağım yapının konumu aynı olacak mı?

  • Muvafakat Senedi 9. Madde’de yer alan hususlar kapsamında Haksahibi tarafından tercih edilen ticari birimlerin dağıtımı BAKANLIK’ça belirlenecek yönteme (kura, değer esaslı dağıtım vb.) göre gerçekleştirilecektir. Hak sahibinin mevcut alanda bulunduğu şerefiye koşullarının korunması amaçlanarak hak sahibinin taşınmazının konumuna en yakın yerden dağıtımının modellenmesi şeklinde kurgulanmıştır. Taşınmaz dağıtımları BAKANLIK’ça belirlenecek yöntem ve taşınmaz tipine göre tek seferde yapılabileceği gibi gruplar halinde de yapılabilir.

6. Proje neden müteahhit yerine Bakanlığa devredildi? Neden rezerv alan olarak ilan edildi?

  • Belediyemizce önerilen Proje; Bakanlıkça uygun görüldüğü için başlatılmış olup ilgili mevzuat gereği ilk günden bu yana belediyemiz ve Bakanlık tarafından yürütülmektedir. Projenin hak sahipleri lehine (kira yardımı, uzun vadeli ödeme vb,) sorunsuzca gerçekleştirilebilmesi için 6306 sayılı kanun kapsamında yürütülebilmesi için bu alan Rezerv Alan ilan edilmiştir.

7. Yıkım sonrası proje tamamlanana kadar hak sahiplerine yeni yer tahsis edilecek mi?

  • Yıkım işlemleri etaplar halinde gerçekleştirilecek olup projeye entegre takvim programına göre yapılacaktır. Yeni veya geçici yer tahsisi yapılmayacak olup kira yardımı yapılacaktır.
0.0
Son Düzenlemeler: 14 Aralk, 2023
İlgili İçerikler: Muharremşah Mahallesi Sakinlerinden, İsmail Orhan Derbent Köyü Payamlı Mahallesi'nden Dudu Öztürk UŞAK ULAŞIMDA ÇAĞ ATLAYACAK Aybey Mahallesi Sakinlerinden, Süleyman Demir UŞAKLI GENÇLER MÜZİĞE DOYDU Elmalıdere Mahallesi Sakinlerinden, Ahmet Arslan ÖZGÜR ÖZEL UŞAK'I KIRMIZI BEYAZA BOYADI UŞAK AKILLI DURAKLA TANIŞACAK Dikilitaş Mahallesi Sakinlerinden, Ayşe Yıldız Cumhuriyet Mahallesi Sakinlerinden, Süleyman Kanat
uşak belediyesi çarşamba pazarı çarşı uşak uşak çarşı eski garaj ayakkabıcılar çarşısı