Projeler Projeler

Proje Görüntüleme /Uşak İli "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" Çalıştayı

Sıfır Emisyonlu Hareketlilik Çalıştayı

Proje Detayları

Proje Açılış Tarihi
13-01-2021
Mahalle
Geri Dön

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında toplu taşımanın, yürüme ve bisiklete binme ve diğer sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaUşak Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinlikler kapsamında Uşak İlinin ulaşım ve trafik problemini çözümlenmesi, harekete teşvik edilmesi, çevre dostu teknolojilerin kullanılması ve farkındalık yaratılması amacıyla çalıştay programı hazırlanmıştır. Bu çalıştay programı ile Uşak ulaşımı için aşağıda sıralanan ana başlıkları ve ana temaları içeren başlıklar ele alınmıştır. 

•Ulaşım Ana Planı 
•Toplu Taşıma ve Yaya Odaklı Planlama
•Temiz Ulaşım Araçlarının Belirlenmesi ve Desteklenmesi
•Yayalaştırma ve Hareketlilik
•Farkındalık Oluşturma
Bu 5 konu başlığı altında Uşak İli için; Ulaşım Ana Plan hedefleri ve plan senaryoları,Toplu Ulaşım Odaklı PlanlamanınUşak kentine ekonomik ve stratejik açıdan katkısı, temiz ulaşım araçlarının Uşak kentinde uygulanabilirliği ve verimlilikleri, yayalaştırmanın Uşak kentinde uygulanabilirliği, engelliler için evrensel tasarım ilkelerinin Uşak kentine entegre edilmesi, Uşak kenti için farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları ve sosyal medyanın kullanımı gibi konular üzerinde tartışılmıştır.