Etik Kurulu Etik Kurulu

Belediyemiz Etik Komisyonu Üyeleri ve İletişim Bilgileri














Etik Davranış İlkeleri (Dosyayı İndir)

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Dosyayı İndir)

ETİK KOMİSYONU