Meclis Gündemi

28.12.2015 Tarihli Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı

1671
23-12-2015

23.12.2015    

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN


    5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin Olağanüstü toplanması gerekmektedir.
    
Toplantı 28.12.2015 Pazartesi günü Saat 16.30 da Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

    Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
                               

 Nurullah CAHAN
                                            Belediye Başkanı

G    Ü    N    D    E    M    :

1.    2015 Aralık ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    Belediyemizin 2016 Mali yılı Ücret Tarifesinin 12. Maddesinde Zabıta Müdürlüğüne ait tarifede değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.    Belediyemiz Norm Kadrosunda yer alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Kapatılması, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı olan; Yavu Evsel Atık Su Arıtma Tesisinin Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev ve yetkileri ile uygunluk arz etmesinden dolayı 2016 yılı için kullanacakları bütçe ödenekleriyle birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.    Belediye Meclisinin 07.10.2015 tarih ve 639-640 sayılı Belediye Meclis Kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; HMD İnşaat Limited Şirketinin 29.05.2015 tarihli talebine istinaden; İlimiz, Kaşbelen Köyü, 1032 numaralı parselde sosyal tesis alanı (yurt alanı) düzenlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içinde Mimarlar Odası Uşak İl Temsilciliği tarafından yapılan 1(bir) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
5.    Belediye Meclisinin 19.11.2015 tarih ve 742 sayılı kararı ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 54 adet kamyon ve iş makinesinin Uşak 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/218 D. İş dosyasına istinaden değer tespit raporu bilirkişilerce incelenmiş olup, bilirkişi raporunda belirtilen 3.127.000,00.-TL bedelle Belediyemizin ortağı olan UTAŞ İnş. Gıda Taş.Turz.Tem.İşletmecilik San.Tic. A.Ş.’ ne ayni sermaye olarak devredilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.    Utaş  İnş. Gıda Taşımacılık İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş ‘ye ayni sermaye olarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/i maddesi gereğince Yol Üstü Otoparkları ve Eski Garaj Otoparkının işletmesinin devredilmesi konusunun Uşak 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/236 Değişik İş dosya numaralı ekli Bilirkişi raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 17.05.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.04.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.04.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.03.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.03.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Satış İlanı 01.02.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.02.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (1) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 04.01.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
28.12.2015 Tarihli Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı