Meclis Karar Özetleri

01.02.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

631
13-02-2018
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.02.2018      PERŞEMBE        17.00             2018               2                   1        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

1.2018 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Mehmet ŞANIVAR vekili Adem YARDIMCI'nın İlimiz, Merkez Işık Mahallesi, 896 ada 32 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Muzaffer  ÖZDEMİR vekili Mehmet ÖZDEMİR'in  İlimiz, Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 5694  ada 6 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Kazım ÖZKAYA, Nimet SÜZGEN, Hikmet ERDEM, Mehmet ERDEM, Kıymet OREL, Kudret ERDEM, Sevgi KORUK, Serkan YILDIZ, Kadir ERTUĞRUL, Gülsüm GÜRBÜZ, Fatma AKSU, Şükriye GÖRGÜLÜ, Akın YILDIZ, Temel ERTUĞRUL, Ali ERTUĞRUL, Ramazan ERTUĞRUL, Sefa ERDOĞAN, Halil GÖRGÜLÜ, Halil AKCAN ve Ali YILDIZ'ın  İlimiz, Merkez Kuyucak Köyü, 142  Ada 6-7-8-9-10-11-12-13-14-28  numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 07.12.2016 Tarih ve 856 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen AEM Bilim Çocuk Kliniği Teş. Ted. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti' nin İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09d2a paftada, 4602 ada 11 numaralı parselin yapılaşma koşullarının İ-4, ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan bahçe mesafesi 3.00 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.2018 yılı Ocak ayı Belediye Meclisinin 12. maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen Türkiye Diyanet Vakfı'nın İlimiz, Merkez Fatih Mahallesi, K22c09d4d paftada, 1642 ada 9 numaralı parselin yapılaşma koşullarının E=1.00 Yençok=9.50 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 07.12.2016 Tarih ve 750 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi K22c09d paftada, 2114 ada 27 numaralı parselin ibadet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 07.12.2017 Tarih ve 750 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ'ın İlimiz, Merkez Fatih Mahallesi, K22c09d4d paftada, 2114 ada 27 numaralı parselin cami alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 13.11.2017 tarih ve 631 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Yaşar TÜRKMEN vekili İbrahim KAYNAK’ın İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09d pafta, 5138 adanın çok yüksek yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik   hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 13.11.2017 tarih ve 631 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Yaşar TÜRKMEN vekili İbrahim KAYNAK’ın İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09d3c ve K22c09d3d paftalarda, 5138 adanın yapılaşma koşullarının A-8 TAKS=0.40 KAKS=1.70 olarak düzenlenmesine yönelik   hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarih ve 14 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez Karaağaç Mahallesi, K22c08b pafta, 925 ada 1-2-3-4-5 numaralı parsellerin pazar alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarih ve 14 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez Karaağaç Mahallesi, K22c08b2d pafta, 925 ada 1-2-3-4-5 numaralı parsellerin pazar alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez muhtelif mahallerindeki  K22c08b, K22c09 ve K22c14a  paftalardaki trafo alanlarında düzenleme yapılması   yönünde    hazırlanmış olan  1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 03.01.2018 tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez muhtelif mahallerindeki  K22c08b4d, K22c09d1c,  K22c09d2d, K22c09d4b, K22c09d4a, K22c14a1d paftalardaki trafo alanlarında düzenleme yapılması yönünde  hazırlanmış olan  1/1000 ölçekli uygulama  imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 4 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin İlimiz, Merkez Bozkurt Mahallesi, K22c09a  paftada, 888 ada 94 numaralı parselin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak  düzenlenmesi yönünde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 5 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Serkan Doğan Mimarlık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin İlimiz, Merkez Bozkurt Mahallesi, K22c09a4a  paftada, 888 ada 94 numaralı parselin B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
17.Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 7 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Ali Osman ÜNAL, Ayşegül ALTIN, Selim ACARTÜRK, Veysel ÖZGÜL ve Karakuş Group İnş. Tah. Loj. İth. İhr. Oto. Enj. San ve Tic. Ltd. Şti'nin İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c3a ve K22c09c4b paftalarda,  1664  adanın yapılaşma koşullarının  A-4 TAKS=0,40 KAKS=0,97 ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan   yönünde   hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli bahçe mesafesi 5.00 metre olarak düzenlenmesi uygulama  imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
18.Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 3 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Taner ERGÜL vekili Mustafa GEDİZ'in İlimiz, Merkez Kemalöz Mahallesi,  5390 ada 4 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.  
19.Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve 627 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Hüseyin APAYDIN'ın İlimiz, Merkez Sarayaltı Mahallesi, 4896 ada 5-6-7-8 ve 9 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 15.11.2017 tarih ve 636 sayılı Kararı ile İlimizde 2018 yılında uygulanacak olan otopark bedellerinin yanındaki oranla uyumsuzluk içerdiği için tashih yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
21.İlimiz mücavir alan ve Belediye sınırları içinde yeni Bulvar, cadde ve sokak ismi verilmesi gerekli yerler tespit edildiğinden, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince ilgili yerlere bulvar, cadde ve sokak ismi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
22.Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 55 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve 55 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 26 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 25 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
25.Belediyemiz İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesinin, İlimiz merkez Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı Milli Egemenlik Parkı içi No:7 adresinde bulunan taşınmaza Çayzade İşletmesinin kurulması ve işletilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15. maddesinin 5. fıkrasına göre Belediye Meclisinin 19.11.2012 tarih ve 780 sayılı kararı ile belirlenen 2013 yılı harç tarifesinin 1.5 maddesinde ilan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için 0,13.-TL ücret belirlenmiştir.  Uşak Ticaret ve Sanayi Odasının yazısında 11 Temmuz 2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğü giren Belediye Gelirleri Kanun Genel Tebliği' nin (SERİ NO: 45) 5. maddesi uyarınca 0,01 ile 0,25.-TL arası belirlenen ve Belediye Meclisinin 0,13.-TL olarak belirlediği 2013 yılı harç tarifesi yüksek bulunduğu için tarifenin yeniden görüşülerek karara bağlanması. 

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2018 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.Mehmet ŞANIVAR vekili Adem YARDIMCI'nın İlimiz, Merkez Işık Mahallesi, 896 ada 32 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mehmet ŞANIVAR vekili Adem YARDIMCI'nın İlimiz, Merkez Işık Mahallesi, 896 ada 32 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Muzaffer  ÖZDEMİR vekili Mehmet ÖZDEMİR'in  İlimiz, Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 5694  ada 6 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Muzaffer  ÖZDEMİR vekili Mehmet ÖZDEMİR'in  İlimiz, Merkez Cumhuriyet Mahallesi, 5694  ada 6 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Kazım ÖZKAYA, Nimet SÜZGEN, Hikmet ERDEM, Mehmet ERDEM, Kıymet OREL, Kudret ERDEM, Sevgi KORUK, Serkan YILDIZ, Kadir ERTUĞRUL, Gülsüm GÜRBÜZ, Fatma AKSU, Şükriye GÖRGÜLÜ, Akın YILDIZ, Temel ERTUĞRUL, Ali ERTUĞRUL, Ramazan ERTUĞRUL, Sefa ERDOĞAN, Halil GÖRGÜLÜ, Halil AKCAN ve Ali YILDIZ'ın  İlimiz, Merkez Kuyucak Köyü, 142  Ada 6-7-8-9-10-11-12-13-14-28  numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kazım ÖZKAYA, Nimet SÜZGEN, Hikmet ERDEM, Mehmet ERDEM, Kıymet OREL, Kudret ERDEM, Sevgi KORUK, Serkan YILDIZ, Kadir ERTUĞRUL, Gülsüm GÜRBÜZ, Fatma AKSU, Şükriye GÖRGÜLÜ, Akın YILDIZ, Temel ERTUĞRUL, Ali ERTUĞRUL, Ramazan ERTUĞRUL, Sefa ERDOĞAN, Halil GÖRGÜLÜ, Halil AKCAN ve Ali YILDIZ'ın  İlimiz, Merkez Kuyucak Köyü, 142  Ada 6-7-8-9-10-11-12-13-14-28  numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediye Meclisinin 07.12.2016 Tarih ve 856 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen AEM Bilim Çocuk Kliniği Teş. Ted. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti' nin İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09d2a paftada, 4602 ada 11 numaralı parselin yapılaşma koşullarının İ-4, ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan bahçe mesafesi 3.00 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; AEM Bilim Çocuk Kliniği Teş. Ted. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti' nin İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09d2a paftada, 4602 ada 11 numaralı parselin yapılaşma koşullarının İ-4, ön bahçe mesafesi 5.00 metre yan bahçe mesafesi 3.00 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 10 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Bekir AKAĞAÇ oy kullanmamıştır.)
6.2018 yılı Ocak ayı Belediye Meclisinin 12. maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen Türkiye Diyanet Vakfı'nın İlimiz, Merkez Fatih Mahallesi, K22c09d4d paftada, 1642 ada 9 numaralı parselin yapılaşma koşullarının E=1.00 Yençok=9.50 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Türkiye Diyanet Vakfı'nın İlimiz, Merkez Fatih Mahallesi, K22c09d4d paftada, 1642 ada 9 numaralı parselin yapılaşma koşullarının E=1.00 Yençok=9.50 metre olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 13 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
7.Belediye Meclisinin 07.12.2016 Tarih ve 750 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi K22c09d paftada, 2114 ada 27 numaralı parselin ibadet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi K22c09d paftada, 2114 ada 27 numaralı parselin ibadet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 ret, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 5 çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 07.12.2017 Tarih ve 750 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ'ın İlimiz, Merkez Fatih Mahallesi, K22c09d4d paftada, 2114 ada 27 numaralı parselin cami alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ'ın İlimiz, Merkez Fatih Mahallesi, K22c09d4d paftada, 2114 ada 27 numaralı parselin cami alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 ret, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN’ın 5 çekimser oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 13.11.2017 tarih ve 631 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Yaşar TÜRKMEN vekili İbrahim KAYNAK’ın İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09d pafta, 5138 adanın çok yüksek yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik   hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yaşar TÜRKMEN vekili İbrahim KAYNAK’ın İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09d pafta, 5138 adanın çok yüksek yoğunlukta gelişme konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik   hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN’un 12 ret, Arslan ÖZKAN’ın 1 çekimser  oyuna karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
10.Belediye Meclisinin 13.11.2017 tarih ve 631 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Yaşar TÜRKMEN vekili İbrahim KAYNAK’ın İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09d3c ve K22c09d3d paftalarda, 5138 adanın yapılaşma koşullarının A-8 TAKS=0.40 KAKS=1.70 olarak düzenlenmesine yönelik   hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yaşar TÜRKMEN vekili İbrahim KAYNAK’ın İlimiz, Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09d3c ve K22c09d3d paftalarda, 5138 adanın yapılaşma koşullarının A-8 TAKS=0.40 KAKS=1.70 olarak düzenlenmesine yönelik   hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, , Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN, Arslan ÖZKAN’ın 12 ret, Nevzat YILMAZ’ın 1 çekimser  oyuna karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

Gündemin  25. Maddesinin,  gündemin 11.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.(Üyelerden Ufuk DÜZENLİ oturumdan ayrılmıştır.) 

25.Belediyemiz İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesinin, İlimiz merkez Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı Milli Egemenlik Parkı içi No:7 adresinde bulunan taşınmaza Çayzade İşletmesinin kurulması ve işletilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesinin, İlimiz merkez Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı Milli Egemenlik Parkı içi No:7 adresinde bulunan taşınmaza Çayzade İşletmesinin kurulması ve işletilmesi konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  26. Maddesinin,  gündemin 11.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir

26.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15. maddesinin 5. fıkrasına göre Belediye Meclisinin 19.11.2012 tarih ve 780 sayılı kararı ile belirlenen 2013 yılı harç tarifesinin 1.5 maddesinde ilan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için 0,13.-TL ücret belirlenmiştir.  Uşak Ticaret ve Sanayi Odasının yazısında 11 Temmuz 2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğü giren Belediye Gelirleri Kanun Genel Tebliği' nin (SERİ NO: 45) 5. maddesi uyarınca 0,01 ile 0,25.-TL arası belirlenen ve Belediye Meclisinin 0,13.-TL olarak belirlediği 2013 yılı harç tarifesi yüksek bulunduğu için tarifenin yeniden görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15. maddesinin 5. fıkrasına göre Belediye Meclisinin 19.11.2012 tarih ve 780 sayılı kararı ile belirlenen 2013 yılı harç tarifesinin 1.5 maddesinde ilan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için 0,13.-TL ücret belirlenmiştir.  Uşak Ticaret ve Sanayi Odasının yazısında 11 Temmuz 2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğü giren Belediye Gelirleri Kanun Genel Tebliği' nin (SERİ NO: 45) 5. maddesi uyarınca 0,01 ile 0,25.-TL arası belirlenen ve Belediye Meclisinin 0,13.-TL olarak belirlediği 2013 yılı harç tarifesi yüksek bulunduğu için tarifenin yeniden görüşülerek karara bağlanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 02.02.2018 Cuma günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.

                   
Nurullah CAHAN                 Emine YILDIRIM             Sevgi COŞKUN
 Belediye Başkanı                        Katip                               Katip
  (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 05.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi'nden Elmalıdere Mezarlığı'na Genişletme Kararı Uşak Belediyesi Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu İçin Yeni Alan Tahsis Etti UŞAK AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ İLE KALKINMAYA DEVAM EDECEK Mülkiyeti Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.02.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.02.2018