Meclis Karar Özetleri

01.03.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

383
17-03-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.03.2017    ÇARŞAMBA         17.00           2017               3                   1        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Ergün KIRDİNLİ,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ,  Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

1.2017 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK’in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5626 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Hacer CELEP’in İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 438 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Hakkı CEYLAN’ın  İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 1724 ada 118-119-120-121-122 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
5.Halime SAMANTIR’ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 1233 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
6.Hasan Hüseyin DURMUŞ’un İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 3918 adanın üzerinden geçmekte olan yüksek gerilim hattının kaldırıldığından bahsedilmekte ve söz konusu alanda plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.Mehmet Emin SARIKAYA’nın İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 2927 ada 6 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Muhammed ERGÜL’ün İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 910 ada 57 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.Ramazan KARAHAN ve Fatma SARAN’ın İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, 578 ada 9 ve 10 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih ve 122 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 4 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih ve 122sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 18 adet talebin görüşülerek karara bağlanması. 
13.İlave Madde 1: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
14.İlave Madde 2: İlimiz, Merkez İlçesi, Karaağaç, Işık ve Özdemir Mahalleleri’ nde yer alan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ nun 17.10.2001 tarih ve 10172 sayılı kararıyla son şeklini alan kentsel sit sınırları içinde ve aynı Koruma Bölge Kurulunun 26.07.2007 tarih ve 3215 sayılı kararıyla onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Gediz Uluyolu Sokak’ a yönelik sokak sağlıklaştırma ve kentsel alt yapı projesi hazırlanması planlandığı, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ nun alt mevzuatında yer alan, “Korunması Gerekli Doku ve Sokakları Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi Teknik Şartnamesi” nin 2. maddesinde “Proje yapılacak alan sınırları ile projelendirilecek yapılar ve eklerinin sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında değerlendirileceğine ilişkin ilgili Koruma Bölge Kurulu onayı ve ilgili Belediye Meclis kararının alınmış olması esastır.”  denildiği, talep yazı  ekinde yer alan paftada sınırları belirlenen öneri proje alanının sınırları ile projelendirilecek yapılar ve eklerinin sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında değerlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.İlave Madde 3: İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 1067 ada 148 parselde bulunan, mülkiyeti Uşak Belediyesine ait Zemin+1+2 kat, 10 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın takas veya satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.İlave Madde 4: Türkiye İş Bankası A.Ş. Uşak Dörtyol Şubesi’nin para transferleri sırasında otopark sıkıntısı yaşanması ve risk teşkil etmesi nedeni ile Fevzi Çakmak Mahallesi Çivril Caddesi No: 3 UŞAK adresinde bulunan şube arkasına para taşıma zırhlı grup aracına ait  park yeri talebinin görüşülerek karara bağlanması.
17.İlave Madde 5: Ramazan KESKİN’in İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 292 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
18.İlave Madde 6: Uşak Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliğinin Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek, karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.  2017 Şubat ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.   Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK’in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5626 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Gülsüm KIŞLALIOĞLU ve Hasan Demir GEDİK’in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 5626 ada 2 ve 3 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.   Hacer CELEP’in İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 438 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hacer CELEP’in İlimiz, Merkez, Sarayaltı Mahallesi, 438 ada 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. Hakkı CEYLAN’ın  İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 1724 ada 118-119-120-121-122 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Hakkı CEYLAN’ın  İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 1724 ada 118-119-120-121-122 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5. Halime SAMANTIR’ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 1233 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Halime SAMANTIR’ın İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 1233 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Meclis 1. Başkan V. Ergün KIRDİNLİ; Gündemin kalan maddelerinin 02.03.2017 Perşembe günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.

                  
     Ergün KIRDİNLİEmine YILDIRIMSevgi COŞKUN

     Meclis 1.Başkan V.                     Katip             Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 01.03.2018 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (2) Adet Taşınmazın Satış İhale İlanı Uşak Çevre Birliği Başkanlığından İhale İlanı 07.02.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.02.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.02.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.02.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.02.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.02.2018 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi Kara Kışa Hazır
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.03.2017