Meclis Karar Özetleri

01.10.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

471
8-10-2019

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.10.2019          SALI                 15.00                2019                 10                   1        1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2019 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Bekir SEMERCİ’nin Uşak merkez, Burma Cami doğu duvarında bulunan "Köme mahallesi, Kurt sokak" isminin aynı mekanda makam türbesi olan, Burma Caminde Uşşaki tarikatını kuran "Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki" olarak değiştirilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 170 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 238 ada 62 ve 68 numaralı parsellerde tevhid işlemi yapılabilmesi içinimar planı değişikliği düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Ayhan KOZAK tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 01/08/2019 Tarih ve 250 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 4 numaralı parselde Emsal=0.70 yapılaşma koşulunda ticaret alanı olarak düzenlenmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 01/08/2019 Tarih ve 296 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İsmail BALABAN'ın; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 200 ada 3, 4, 5, 10 ve 11 numaralı parsellerde Emsal=1.50 yapılaşma koşulunda açıkve kapalı düğün salonu ibaresi yazılarak ticaret alanı olarak düzenlenmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 01/08/2019 Tarih ve 248 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Küme Mahallesi, K22c09a4c paftada, 414 ada 10 numaralı parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/06/2019-5328 sayılı kararına istinaden  tescilli bina olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 01/08/2019 Tarih ve 137 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kamil GÜNGÖR'ün; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1055 ada 3 numaralı parselde, imar yolunu kapatarak bitişik nizam 3 katlı konut alanı olarak  imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarih ve 211 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parsellerde yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa TOKÖZ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarih ve 212 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parsellerde bitişik nizamda parsellerin sahip olduğu toplam inşaat alanı aşılmadan yeni yapılaşma koşulu olarak TAKS=0.45 KAKS=2.25 ve ön bahçe mesafesi 5.00 metre belirlenmiş konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa TOKÖZ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 163 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünde, 07/09/2018 tarih ve 580 sayılı ve 07/02/2019 tarih ve 68 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan revizyon imar planlarının iptal edilerek revizyon öncesi planların geçerli olması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti adına Şerafettin HAMİDİ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 164 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünde, 07/09/2018 tarih ve581 sayılı ve 07/02/2019 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan revizyon imar planlarının iptal edilerek revizyon öncesi planların geçerli olması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti adına Şerafettin HAMİDİ tarafından yapılan itirazın  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 02/09/2019 Tarih ve 324 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Vekaleten Bahadır ŞEVİK ve Cemile ÖZTÜRK'ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 726 ada 466 numaralı parselde, Emsal= 3.20 Yençok=serbest yapılaşma koşullarında ticaret alanı olarak imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.İlimiz Dikilitaş ve Hacıkadem Mahallelerinde düzensiz, imar planına aykırı ve dolayısıyla altyapı sorunlarının olduğu alanda, kentin bu bölgesinde yaşayan insanların refahı ve kentin düzenli gelişmesi için, bu alanların köy görünümünden kurtarılıp imarlı, düzenli altyapılı bir görünüme kavuşması amacı ile 5393 sayılı kanunun 73. Maddesi kapsamında kamu hizmet alanları, rekreasyon alanları ve sosyal donatı alanları oluşturmak amacı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi uygulanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi birimlerinde satılacak olan gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15.Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garajı İçi 16 (Pasaj İçi No:P05) numaralı 362 m² taşınmazın tamamını, PTT Baş Müdürlüğü 20.09.2019 tarih ve 2774 sayılı yazısında tahsis süresinin 3 (üç) yıl uzatılması için talep etmişlerdir. 2018 yılı için tahsis süresi 1 (bir) yıl uzatılmış ve aylık 1.500,00 TL'den yıllık toplam 18.000,00 TL bedel alınmasına ve bir seferde yatırmak üzere karar alınmıştır. Tahsis süresinin ve bedelinin tekrar belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, yazı ekindeki (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
17.16 Mart 2018 tarih ve 30362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/179 karar sayılı sınır tespit kararı ile; Uşak İli Merkez İlçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi uyarınca uygun görüldüğü, 15.maddesinin f ve p bendi hükümlerine istinaden Belediyemize bağlanarak sınırımıza dahil olan belde ve köylerde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından D4 yetki belgesi alarak yolcu taşımacılığı faaliyeti gösteren ve hâlihazırda geçerli D4 yetki belgesine sahip şahısların mevcut taşıma faaliyetine devam edebilmeleri, güzergahlarının ve zamanlarının tayini ve taşıma işinin çerçevesini belirlemek üzere protokol yapmak için Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.İlimiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Meydanı çevresinde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, ulaşım, gezinti ve spor yapmak amacıyla yaya ve motorlu araç trafiğini aksatmadan bisikletlilerin emniyetli bir şekilde kullanacağı, motorlu araç trafiğine kapalı bisiklet yollarının yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 318-326 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 30 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 318 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 40 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 55 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
22.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 2 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
23.Destek Hizmetler Müdürlüğünün Görev tanımını ve Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması.
24.(İlave Madde 1): Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 5 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 2): Uşak Belediyesine bağışlanan 896 081 3554 Vergi Kimlik Numaralı Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden bağış olarak kabul edilmiş olup, şirket yetkilisi olarak Belediyemizin ortağı olduğu Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş.şirketinde Belediyemizi temsil etmesi için Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet KAHRAMAN’a yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 553-554 sayılı kararları ile; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak Çevre Birliğinin; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 1157 numaralı parselde 1. Ve 2. Sınıf depolama alanı, bertaraf yakma, her türlü termal bertaraf ve benzeri işlemler geri kazanım ve geri dönüşüm alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içersinde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi birimlerinde satılacak olan gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2019 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.Bekir SEMERCİ’nin Uşak merkez, Burma Cami doğu duvarında bulunan "Köme mahallesi, Kurt sokak" isminin aynı mekanda makam türbesi olan, Burma Caminde Uşşaki tarikatını kuran "Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki" olarak değiştirilmesi yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bekir SEMERCİ’nin Uşak merkez, Burma Cami doğu duvarında bulunan "Köme mahallesi, Kurt sokak" isminin aynı mekanda makam türbesi olan, Burma Caminde Uşşaki tarikatını kuran "Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki" olarak değiştirilmesi yönündeki talebinin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 170 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 238 ada 62 ve 68 numaralı parsellerde tevhid işlemi yapılabilmesi içinimar planı değişikliği düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Ayhan KOZAK tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 170 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 238 ada 62 ve 68 numaralı parsellerde tevhid işlemi yapılabilmesi içinimar planı değişikliği düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Ayhan KOZAK tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Belediye Meclisinin 01/08/2019 Tarih ve 250 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 4 numaralı parselde Emsal=0.70 yapılaşma koşulunda ticaret alanı olarak düzenlenmesi talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 4 numaralı parselde Emsal=0.70 yapılaşma koşulunda ticaret alanı olarak düzenlenmesi talebinin İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ’nin 9 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
5.Belediye Meclisinin 01/08/2019 Tarih ve 296 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İsmail BALABAN'ın; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 200 ada 3, 4, 5, 10 ve 11 numaralı parsellerde Emsal=1.50 yapılaşma koşulunda açık ve kapalı düğün salonu ibaresi yazılarak ticaret alanı olarak düzenlenmesi talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İsmail BALABAN'ın; İlimiz, Merkez, Kalfa Mahallesi, 200 ada 3, 4, 5, 10 ve 11 numaralı parsellerde Emsal=1.50 yapılaşma koşulunda açık ve kapalı düğün salonu ibaresi yazılarak ticaret alanı olarak düzenlenmesi talebinin İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ’nin 9 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6.Belediye Meclisinin 01/08/2019 Tarih ve 248 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Küme Mahallesi, K22c09a4c paftada, 414 ada 10 numaralı parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/06/2019-5328 sayılı kararına istinaden  tescilli bina olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Küme Mahallesi, K22c09a4c paftada, 414 ada 10 numaralı parselde Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/06/2019-5328 sayılı kararına istinaden  tescilli bina olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 8 çekimser oylarına karşılık 22 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
7.Belediye Meclisinin 01/08/2019 Tarih ve 137 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kamil GÜNGÖR'ün; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1055 ada 3 numaralı parselde, imar yolunu kapatarak bitişik nizam 3 katlı konut alanı olarak  imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kamil GÜNGÖR'ün; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 1055 ada 3 numaralı parselde, imar yolunu kapatarak bitişik nizam 3 katlı konut alanı olarak  imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin 9 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8.Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarih ve 211 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parsellerde yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa TOKÖZ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarih ve 211 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parsellerde yüksek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa TOKÖZ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 11 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9.Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarih ve 212 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parsellerde bitişik nizamda parsellerin sahip olduğu toplam inşaat alanı aşılmadan yeni yapılaşma koşulu olarak TAKS=0.45 KAKS=2.25 ve ön bahçe mesafesi 5.00 metre belirlenmiş konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa TOKÖZ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/07/2019 tarih ve 212 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 19, 21, 98, 99, 100 ve 115 numaralı parsellerde bitişik nizamda parsellerin sahip olduğu toplam inşaat alanı aşılmadan yeni yapılaşma koşulu olarak TAKS=0.45 KAKS=2.25 ve ön bahçe mesafesi 5.00 metre belirlenmiş konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Mustafa TOKÖZ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 11 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
10.Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 163 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünde, 07/09/2018 tarih ve 580 sayılı ve 07/02/2019 tarih ve 68 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan revizyon imar planlarının iptal edilerek revizyon öncesi planların geçerli olması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti adına Şerafettin HAMİDİ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 163 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünde, 07/09/2018 tarih ve 580 sayılı ve 07/02/2019 tarih ve 68 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan revizyon imar planlarının iptal edilerek revizyon öncesi planların geçerli olması yönündeki 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti adına Şerafettin HAMİDİ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ’nin 9 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 164 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünde, 07/09/2018 tarih ve581 sayılı ve 07/02/2019 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan revizyon imar planlarının iptal edilerek revizyon öncesi planların geçerli olması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti adına Şerafettin HAMİDİ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 10/06/2019 tarih ve 164 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünde, 07/09/2018 tarih ve581 sayılı ve 07/02/2019 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclis Kararları ile onaylanan revizyon imar planlarının iptal edilerek revizyon öncesi planların geçerli olması yönündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; HMD Enerji İnşaat Ltd. Şti adına Şerafettin HAMİDİ tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ’nin 9 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  
12.Belediye Meclisinin 02/09/2019 Tarih ve 324 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Vekaleten Bahadır ŞEVİK ve Cemile ÖZTÜRK'ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 726 ada 466 numaralı parselde, Emsal= 3.20 Yençok=serbest yapılaşma koşullarında ticaret alanı olarak imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vekaleten Bahadır ŞEVİK ve Cemile ÖZTÜRK'ün İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 726 ada 466 numaralı parselde, Emsal= 3.20 Yençok=serbest yapılaşma koşullarında ticaret alanı olarak imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ’nin 9 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13.İlimiz Dikilitaş ve Hacıkadem Mahallelerinde düzensiz, imar planına aykırı ve dolayısıyla altyapı sorunlarının olduğu alanda, kentin bu bölgesinde yaşayan insanların refahı ve kentin düzenli gelişmesi için, bu alanların köy görünümünden kurtarılıp imarlı, düzenli altyapılı bir görünüme kavuşması amacı ile 5393 sayılı kanunun 73. Maddesi kapsamında kamu hizmet alanları, rekreasyon alanları ve sosyal donatı alanları oluşturmak amacı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi uygulanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Dikilitaş ve Hacıkadem Mahallelerinde düzensiz, imar planına aykırı ve dolayısıyla altyapı sorunlarının olduğu alanda, kentin bu bölgesinde yaşayan insanların refahı ve kentin düzenli gelişmesi için, bu alanların köy görünümünden kurtarılıp imarlı, düzenli altyapılı bir görünüme kavuşması amacı ile 5393 sayılı kanunun 73. Maddesi kapsamında kamu hizmet alanları, rekreasyon alanları ve sosyal donatı alanları oluşturmak amacı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi uygulanması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Hikmet KAHRAMAN oturumdan ayrılmıştır.)
14.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi birimlerinde satılacak olan gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi birimlerinde satılacak olan gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Mehmet ÇAKIN; Oturuma 15 dakika ara vermiştir.
   Başkan Mehmet ÇAKIN: 2019 Ekim ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim, 2.oturumunu açmıştır. 
Üyelerden Hikmet KAHRAMAN oturuma katılmıştır.


15.Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garajı İçi 16 (Pasaj İçi No:P05) numaralı 362 m² taşınmazın tamamını, PTT Baş Müdürlüğü 20.09.2019 tarih ve 2774 sayılı yazısında tahsis süresinin 3 (üç) yıl uzatılması için talep etmişlerdir. 2018 yılı için tahsis süresi 1 (bir) yıl uzatılmış ve aylık 1.500,00 TL'den yıllık toplam 18.000,00 TL bedel alınmasına ve bir sefer de yatırmak üzere karar alınmıştır. Tahsis süresinin ve bedelinin tekrar belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garajı İçi 16 (Pasaj İçi No:P05) numaralı 362 m² taşınmazın tamamını, PTT Baş Müdürlüğü 20.09.2019 tarih ve 2774 sayılı yazısında tahsis süresinin 3 (üç) yıl uzatılması için talep etmişlerdir. 2018 yılı için tahsis süresi 1 (bir) yıl uzatılmış ve aylık 1.500,00 TL'den yıllık toplam 18.000,00 TL bedel alınmasına ve bir sefer de yatırmak üzere karar alınmıştır. Tahsis süresinin ve bedelinin tekrar belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ’in 12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
17.16 Mart 2018 tarih ve 30362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/179 karar sayılı sınır tespit kararı ile; Uşak İli Merkez İlçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi uyarınca uygun görüldüğü, 15.maddesinin f ve p bendi hükümlerine istinaden Belediyemize bağlanarak sınırımıza dahil olan belde ve köylerde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından D4 yetki belgesi alarak yolcu taşımacılığı faaliyeti gösteren ve hâlihazırda geçerli D4 yetki belgesine sahip şahısların mevcut taşıma faaliyetine devam edebilmeleri, güzergahlarının ve zamanlarının tayini ve taşıma işinin çerçevesini belirlemek üzere protokol yapmak için Belediye Başkanı Mehmet ÇAKIN'a yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 16 Mart 2018 tarih ve 30362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/179 karar sayılı sınır tespit kararı ile; Uşak İli Merkez İlçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi uyarınca uygun görüldüğü, 15.maddesinin f ve p bendi hükümlerine istinaden Belediyemize bağlanarak sınırımıza dahil olan belde ve köylerde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından D4 yetki belgesi alarak yolcu taşımacılığı faaliyeti gösteren ve hâlihazırda geçerli D4 yetki belgesine sahip şahısların mevcut taşıma faaliyetine devam edebilmeleri, güzergahlarının ve zamanlarının tayini ve taşıma işinin çerçevesini belirlemek üzere protokol yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ’nin 9 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
18.İlimiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Meydanı çevresinde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, ulaşım, gezinti ve spor yapmak amacıyla yaya ve motorlu araç trafiğini aksatmadan bisikletlilerin emniyetli bir şekilde kullanacağı, motorlu araç trafiğine kapalı bisiklet yollarının yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Meydanı çevresinde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, ulaşım, gezinti ve spor yapmak amacıyla yaya ve motorlu araç trafiğini aksatmadan bisikletlilerin emniyetli bir şekilde kullanacağı, motorlu araç trafiğine kapalı bisiklet yollarının yapılması konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 318-326 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 30 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 318-326 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 30 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ’nin 9 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
20.Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 318 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 40 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.09.2019 tarih ve 318 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 40 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN ve Dilek SALEPÇİ’nin 9 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
21.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 55 adet talep görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 55 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
22.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 2 adet talep görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 2 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.Destek Hizmetler Müdürlüğünün Görev tanımını ve Görev ve Çalışma Yönetmeliği görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Destek Hizmetler Müdürlüğünün Görev tanımını ve Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin 9 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
24.(İlave Madde 1): Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 5 adet talep görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 5 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.(İlave Madde 2): Uşak Belediyesine bağışlanan 896 081 3554 Vergi Kimlik Numaralı Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden bağış olarak kabul edilmiş olup, şirket yetkilisi olarak Belediyemizin ortağı olduğu Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş.şirketinde Belediyemizi temsil etmesi için Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet KAHRAMAN’a yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesine bağışlanan 896 081 3554 Vergi Kimlik Numaralı Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesine istinaden bağış olarak kabul edilmiş olup, şirket yetkilisi olarak Belediyemizin ortağı olduğu Uşak Spor Faaliyetleri ve Altyapı Yatırımları A.Ş.şirketinde Belediyemizi temsil etmesi için Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet KAHRAMAN’a yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 553-554 sayılı kararları ile; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak Çevre Birliğinin; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 1157 numaralı parselde 1. Ve 2. Sınıf depolama alanı, bertaraf yakma, her türlü termal bertaraf ve benzeri işlemler geri kazanım ve geri dönüşüm alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içersinde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarih ve 553-554 sayılı kararları ile; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Uşak Çevre Birliğinin; İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü, 1157 numaralı parselde 1. Ve 2. Sınıf depolama alanı, bertaraf yakma, her türlü termal bertaraf ve benzeri işlemler geri kazanım ve geri dönüşüm alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içersinde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 11 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
27.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarihli 1.Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi birimlerinde satılacak olan gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi birimlerinde satılacak olan gıda ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda yazılı olduğu şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ’in 12 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2019 Kasım ayı Meclis Toplantısının 01.11.2019 Cuma günü saat 15.00 de yapılması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı); Mehmet ÇAKIN; 2019 Ekim ayı Meclis Toplantısının gündemdeki konularının görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.  Mehmet ÇAKIN          Regaip Emre HAZAR         Yusuf AKCAN
 Belediye Başkanı                Katip                                 Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: UŞAK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MAHALLE KONAKLARI, TAZİYE EVİ VE KURSLARDA 02.03.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi "Şehrimde Sanat" Projesiyle Şehirdeki Tüm Kesimleri Tiyatroyla Buluşturuyor UŞAK BELEDİYESİ 4. TİYATRO FESTİVALİ'NE KATILACAK EKİPLER BELLİ OLDU Uşak Belediyesi Mazisini Yaşatıyor Uşak Belediyesi 5. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası'nda Kazanan Belli Oldu UŞAK BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI GÜVENLİK KULÜBESİ VE İDARİ BİNADA KULLANILMAK ÜZE Uşak Belediyesi'nden Can Dostlarına Özel Proje UŞAK BELEDİYESİ AKMONİA VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI Belediyeden emekli Hüseyin Yıldız
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.10.2019