Meclis Gündemi

02.12.2015 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

2488
27-11-2015

26.11.2015
    

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
    
Toplantı 02.12.2015 Çarşamba günü Saat 16.30 da Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  

    Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.
                                               

 Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı

G    Ü    N    D    E    M    :

1.    2015 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.    Belediyemizin 2014 yılı gider bütçesinde;  ödeneği fazla geleceği anlaşılan harcama kalemlerinden ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (b) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 36. Maddesinin (2) fıkrası gereğince, Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.
3.    5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi uyarınca; ilimiz, merkez, Bölme Beldesi hariç, Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak, ve Karaağaç köylerinin tüzel kişiliklerinin sona erdirilerek belediyemiz sınırlarına katılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.    Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarih ve 82-83 sayılı kararları ile onaylanan;  Uşak GİMPA adına Hakan CANGÜR’ün talebi doğrultusunda, İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4851 ada 6 numaralı parselde sosyal tesis alanı (yurt alanı) düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine TMMOB Mimarlar Odası genel Başkanlığı tarafından açılan dava ile ilgili, Manisa Bölge İdare Mahkemesinin 27.10.2015 tarihli yürütmenin durdurulması kararı Belediyemize ulaşmıştır. Konunun görüşülerek karara bağlanması.
5.    İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar  ve kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 5 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.    İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar  ve kurumlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 2 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.    Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 39 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
8.    Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişikliklerinin norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen cetvellerin görüşülerek karara bağlanması.
9.    Belediyemizin çeşitli birimlerinde çalışmakta olan işçilerimizin 2015 yılına ait  geçici işçi vizesi 31.12.2015 tarihinde sona ereceği, 12 Ocak 2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazetede “ geçici işçilerin çalışmasındaki adam/ay sayısı Meclis tarafından belirlenir” denilmektedir. Belediyemizde halan devam eden 2016 yılında da devam edecek olan Alt Yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye, Makine Bakım biriminde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2016 yılı için 420 adam/ay geçici işçi vizesine ihtiyacımız vardır. 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçici işçi çalıştırılması için geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.    Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı Kemalöz Mahallesi Değirmendere Caddesi Subaşı Yurdu Altında Bulunan (TM1A) Atıksu Terfi Merkezi için 4,Dikilitaş Mahallesi İzmir Asfaltı üzeri 5.Nur Sokak Köşesi (TM1B) Atıksu Terfi Merkezi için 4,Bölme Beldesi yolu üzeri Seramikçiler sitesi yanı (TM2) Atıksu Terfi Merkezi için 4, Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Devlet Hastanesi yanı (TM3) Atıksu Terfi Merkezi için 4 ve Yavu Köyü Evsel Atıksu Arıtma Tesisi için 4 olmak üzere toplamda 20 adet Koruma Özel Güvenlik Hizmeti satın alınabilmesi için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine istinaden, Valilik Makamına konuyla ilgili yapılacak müracaatlarda  Belediye Meclis Kararı istenmektedir. Koruma Güvenlik hizmeti satın alınabilmesi için yapacağımız müracaatlara eklenmek üzere Belediye Meclisince Karar alınıp, alınmaması konusunun görüşülmesi.
11.    Ali DAŞCI ve Lütfi ERŞAHİN’in İlimiz, Kuyucak Köyü, 295 numaralı parselde hazırlatmış oldukları plan değişikliği taslağının görüşülerek karara bağlanması.
12.    Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün İlimiz, Ovademirler Köyü, 1166 parsel 270.000 m2 yüzölçümlü taşınmazın 75.000 m2’lik kısmı 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi alanı olarak değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.    Fen İşleri Müdürlüğünün Cumhuriyet Mahallesi, 2658 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planının değiştirilmesi yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Son Düzenlemeler: 27 Kasm, 2015
İlgili İçerikler: 01.04.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN "FARKINDALIK SÜRPRİZİ" 01.04.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği UŞAK BELEDİYESİ'NDEN UNUTULMAYACAK HEDİYE 01.03.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDÜLLÜ GERİ DÖNÜŞÜM TASARIM YARIŞMASI Uşak Belediyesi'nden Bir Gençlik Projesi 01.03.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Satış İlanı
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.12.2015