Meclis Karar Özetleri

06.07.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

883
11-07-2018

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
06.07.2018         CUMA               17.00              2018               7                    5        1

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı V. : Akın DEMİR,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Zeki ERCEL,  Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Sevgi COŞKUN, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

20.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen ''5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararname ile Tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesi'nin 5136/5375 hissesi bulunan 280 ada 10 numaralı parselin satış izni için Uşak Valiliği'ne taşınmazın satışına izin verilmesi talebine ilişkin 28.05.2018 tarihli dilekçe ve Tapu Senedi örneği ekte gönderildiği, bu konuda bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemiz görüşünün bildirilmesi'' konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 14): Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen ''5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararname ile Tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesi'nin 25/54 hissesi bulunan 404 ada 5 numaralı parselin satış izni için Bölme Belediye Başkanlığı'nca doğrudan İçişleri Bakanlığı'na yapılan yazı ve ekleri, İçişleri Bakanlığı'nın 04.04.2018 gün ve Mah. İd. Gn. Md. 7862 sayılı yazıları ekinde alınmakla, ilişikle gönderildiği, bu konuda bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemiz görüşünün bildirilmesi'' konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 15):Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen ''5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararname ile Tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa Köyü muhtarlığının taşınmaz satışlarına izin verilmesi taleplerine ilişkin müracaatları ile satışı talep edilen taşınmazlara ait bilgi notu gönderildiği, bu konuda bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; Belediyemiz görüşünün bildirilmesi'' konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması 
23.(İlave Madde 16): Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen ''5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararname ile Tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa ve Ovademirler Köyü muhtarlıklarının taşınmaz satışlarına izin verilmesi'' konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile görüşülerek karara bağlanması. 
25.(İlave Madde 18): Belediye Meclisinin 08.05.2018 Tarih ve 337 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Selahattin ÇINAR vekili Umut ÖZYURT'un İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09c paftada, 4236 ada 4-5 ve 6 numaralı parsellerin çok yüksek yoğunlukta gelişme konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
26.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 08.05.2018 Tarih ve 337 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Selahattin ÇINAR vekili Umut ÖZYURT'un İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09c1d ve K22c09c4a paftalarda, 4236 ada 4, 5 ve 6 numaralı parsellerin A-8 ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 7 metre yapı düzeni ve TAKS=0.40 KAKS=1.67 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 20): Belediye Meclisinin 01.06.2018 Tarih ve 350 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yücel YILDIRIM vekili Metin KATMAZ'ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d paftada, 4126 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin orta yoğunluklu gelişme konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 21): Belediye Meclisinin 01.06.2018 Tarih ve 350 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yücel YILDIRIM vekili Metin KATMAZ'ın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d3a paftada, 4126 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin yapılaşma koşullarının Aİ-4 ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 3 metre yapı düzeni ve TAKS=0.25 KAKS=1.00 olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 22): Belediye Meclisinin 04/04/2017 tarih 2017/180 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün İlimiz, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ilimizde yapılmakta olan ve yapılması planlanan yapılardan birisine Uşak Adliyesinde şehit yakını olarak hizmetli kadrosunda görev yapan Ali PEHLİVAN’ın, 22 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı esnasında şehit düşen kardeşi Ali PEHLİVAN’ın isminin verilmesi yönündeki taleplerinin, İmar Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 23): Belediye Meclisinin 04/04/2017 tarih 2017/179 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün Diyarbakır-Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca 18 Şubat 2016 tarihinde icra edilen Mayın/EYP araması faaliyeti dönüşünde, Kocaköy-Sur karayolu Ali Bardak Köyü yol ayrımında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi sonucunda şehit düşen, Jandarma Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik’in isminin Kamu Kurum ve Kuruluşlarca yürütülen projelere (köprü, okul, mahalle, cadde, sokak vb) verilmesi taleplerinin, İmar Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 24): 2018 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısında gündemin 7.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; ilimiz, Fevzi Çakmak mahallesi, İstiklal Caddesi sağında, Keresteciler Caddesi devamı olan Koruluk Caddesi isminin Kazakistan Cumhurbaşkanı, Nursultan Nazarbayev Caddesi olarak değiştirilmesi konusunun İmar Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.(İlave Madde 25): Belediye Meclisinin 07/06/2018 tarih ve 425 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi K22c09a paftada 1038 ada, 34 nolu parselin yaklaşık 725 m2 büyüklüğündeki kısmının orta yoğunlukta gelişme konut alanı  olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.(İlave Madde 26): Belediye Meclisinin 07/06/2018 tarih ve 425 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi K22c09a2b  paftada 1038 ada, 34 nolu parselin yaklaşık 725 m2 büyüklüğündeki kısmının A-2 TAKS=0,35  KAKS=0,70 yapılaşma koşullarında  konut alanı  olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

20.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen ''5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararname ile Tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesi'nin 5136/5375 hissesi bulunan 280 ada 10 numaralı parselin satış izni için Uşak Valiliği'ne taşınmazın satışına izin verilmesi talebine ilişkin 28.05.2018 tarihli dilekçe ve Tapu Senedi örneği ekte gönderildiği, bu konuda bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemiz görüşünün bildirilmesi'' konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararname ile Tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesi'nin 5136/5375 hissesi bulunan 280 ada 10 numaralı parselin satış izni için Uşak Valiliği'ne taşınmazın satışına izin verilmesi talebine ilişkin 28.05.2018 tarihli dilekçe ve Tapu Senedi örneği ekte gönderildiği, bu konuda bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemiz görüşünün bildirilmesi  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER’in 1 ret, Bekir AKAĞAÇ’ın 1 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Bu maddenin oylamasında üyelerden; Mustafa EKŞİ, Ufuk DÜZENLİ, Arslan ÖZKAN, Necmi DURSUN ve Nevzat YILMAZ oy kullanmamıştır.)
21.(İlave Madde 14): Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen ''5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararname ile Tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesi'nin 25/54 hissesi bulunan 404 ada 5 numaralı parselin satış izni için Bölme Belediye Başkanlığı'nca doğrudan İçişleri Bakanlığı'na yapılan yazı ve ekleri, İçişleri Bakanlığı'nın 04.04.2018 gün ve Mah. İd. Gn. Md. 7862 sayılı yazıları ekinde alınmakla, ilişikle gönderildiği, bu konuda bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemiz görüşünün bildirilmesi'' konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararname ile Tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesi'nin 25/54 hissesi bulunan 404 ada 5 numaralı parselin satış izni için Bölme Belediye Başkanlığı'nca doğrudan İçişleri Bakanlığı'na yapılan yazı ve ekleri, İçişleri Bakanlığı'nın 04.04.2018 gün ve Mah. İd. Gn. Md. 7862 sayılı yazıları ekinde alınmakla, ilişikle gönderildiği, bu konuda bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL ve Arslan ÖZKAN’ın 4 ret, oylarına karşılık 20 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir 
22.(İlave Madde 15):Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen ''5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararname ile Tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa Köyü muhtarlığının taşınmaz satışlarına izin verilmesi taleplerine ilişkin müracaatları ile satışı talep edilen taşınmazlara ait bilgi notu gönderildiği, bu konuda bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; Belediyemiz görüşünün bildirilmesi'' konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararname ile Tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa Köyü muhtarlığının taşınmaz satışlarına izin verilmesi taleplerine ilişkin müracaatları ile satışı talep edilen taşınmazlara ait bilgi notu gönderildiği, bu konuda bakanlıktan alınacak izne esas olmak üzere; Belediyemiz görüşünün bildirilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinin görüşülmesi esnasında üyelerden Orhan TAMER oturumdan ayrılmıştır.)
23.(İlave Madde 16): Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen ''5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararname ile Tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa ve Ovademirler Köyü muhtarlıklarının taşınmaz satışlarına izin verilmesi'' konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararname ile Tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa ve Ovademirler Köyü muhtarlıklarının taşınmaz satışlarına izin verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.(İlave Madde 18): Belediye Meclisinin 08.05.2018 Tarih ve 337 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Selahattin ÇINAR vekili Umut ÖZYURT'un İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09c paftada, 4236 ada 4-5 ve 6 numaralı parsellerin çok yüksek yoğunlukta gelişme konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Selahattin ÇINAR vekili Umut ÖZYURT'un İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09c paftada, 4236 ada 4-5 ve 6 numaralı parsellerin çok yüksek yoğunlukta gelişme konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL ve Arslan ÖZKAN,ın 8 ret, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV’in 3 çekimser oylarına karşılık 12 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
26.(İlave Madde 19): Belediye Meclisinin 08.05.2018 Tarih ve 337 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Selahattin ÇINAR vekili Umut ÖZYURT'un İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09c1d ve K22c09c4a paftalarda, 4236 ada 4, 5 ve 6 numaralı parsellerin A-8 ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 7 metre yapı düzeni ve TAKS=0.40 KAKS=1.67 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Selahattin ÇINAR vekili Umut ÖZYURT'un İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09c1d ve K22c09c4a paftalarda, 4236 ada 4, 5 ve 6 numaralı parsellerin A-8 ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 7 metre yapı düzeni ve TAKS=0.40 KAKS=1.67 yapılaşma koşullarında konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL ve Arslan ÖZKAN,ın 9 ret, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV’in 3 çekimser oylarına karşılık 12 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Gündemin bu maddesinin görüşülmesi esnasında üyelerden Orhan TAMER oturuma katılmıştır.)
27.(İlave Madde 20): Belediye Meclisinin 01.06.2018 Tarih ve 350 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yücel YILDIRIM vekili Metin KATMAZ'ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d paftada, 4126 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin orta yoğunluklu gelişme konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yücel YILDIRIM vekili Metin KATMAZ'ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d paftada, 4126 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin orta yoğunluklu gelişme konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL ve Arslan ÖZKAN,ın 9 ret, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV’in 3 çekimser oylarına karşılık 12 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
28.(İlave Madde 21): Belediye Meclisinin 01.06.2018 Tarih ve 350 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yücel YILDIRIM vekili Metin KATMAZ'ın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d3a paftada, 4126 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin yapılaşma koşullarının Aİ-4 ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 3 metre yapı düzeni ve TAKS=0.25 KAKS=1.00 olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yücel YILDIRIM vekili Metin KATMAZ'ın İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c09d3a paftada, 4126 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin yapılaşma koşullarının Aİ-4 ön bahçe mesafesi 5 metre yan bahçe mesafesi 3 metre yapı düzeni ve TAKS=0.25 KAKS=1.00 olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda Üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL ve Arslan ÖZKAN,ın 9 ret, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV’in 3 çekimser oylarına karşılık 12 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
29.(İlave Madde 22): Belediye Meclisinin 04/04/2017 tarih 2017/180 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün İlimiz, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ilimizde yapılmakta olan ve yapılması planlanan yapılardan birisine Uşak Adliyesinde şehit yakını olarak hizmetli kadrosunda görev yapan Ali PEHLİVAN’ın, 22 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı esnasında şehit düşen kardeşi Ali PEHLİVAN’ın isminin verilmesi yönündeki  taleplerinin, İmar Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün İlimiz, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ilimizde yapılmakta olan ve yapılması planlanan yapılardan birisine Uşak Adliyesinde şehit yakını olarak hizmetli kadrosunda görev yapan Ali PEHLİVAN’ın, 22 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı esnasında şehit düşen kardeşi Ali PEHLİVAN’ın isminin verilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
30.(İlave Madde 23): Belediye Meclisinin 04/04/2017 tarih 2017/179 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün Diyarbakır-Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca 18 Şubat 2016 tarihinde icra edilen Mayın/EYP araması faaliyeti dönüşünde, Kocaköy-Sur karayolu Ali Bardak Köyü yol ayrımında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi sonucunda şehit düşen, Jandarma Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik’in isminin Kamu Kurum ve Kuruluşlarca yürütülen projelere (köprü, okul, mahalle, cadde, sokak vb) verilmesi taleplerinin, İmar Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün Diyarbakır-Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca 18 Şubat 2016 tarihinde icra edilen Mayın/EYP araması faaliyeti dönüşünde, Kocaköy-Sur karayolu Ali Bardak Köyü yol ayrımında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi sonucunda şehit düşen, Jandarma Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik’in isminin Kamu Kurum ve Kuruluşlarca yürütülen projelere (köprü, okul, mahalle, cadde, sokak vb) verilmesi taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31.(İlave Madde 24): 2018 yılı Temmuz ayı Meclis toplantısında gündemin 7.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; ilimiz, Fevzi Çakmak mahallesi, İstiklal Caddesi sağında, Keresteciler Caddesi devamı olan Koruluk Caddesi isminin Kazakistan Cumhurbaşkanı, Nursultan Nazarbayev Caddesi olarak değiştirilmesi konusunun İmar Komisyonu kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Fevzi Çakmak mahallesi, İstiklal Caddesi sağında, Keresteciler Caddesi devamı olan Koruluk Caddesi isminin Kazakistan Cumhurbaşkanı, Nursultan Nazarbayev Caddesi olarak değiştirilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Orhan TAMER’in 1 ret oyuna karşılık 23 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
32.(İlave Madde 25): Belediye Meclisinin 07/06/2018 tarih ve 425 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi K22c09a paftada 1038 ada, 34 nolu parselin yaklaşık 725 m2 büyüklüğündeki kısmının orta yoğunlukta gelişme konut alanı  olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi K22c09a paftada 1038 ada, 34 nolu parselin yaklaşık 725 m2 büyüklüğündeki kısmının orta yoğunlukta gelişme konut alanı  olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL’un 3 ret, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ ve Mehmet ALAV’in 3 çekimser oylarına  karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.
33.(İlave Madde 26): Belediye Meclisinin 07/06/2018 tarih ve 425 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi K22c09a2b  paftada 1038 ada, 34 nolu parselin yaklaşık 725 m2 büyüklüğündeki kısmının A-2 TAKS=0,35  KAKS=0,70 yapılaşma koşullarında  konut alanı  olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz Merkez Elmalıdere Mahallesi K22c09a2b  paftada 1038 ada, 34 nolu parselin yaklaşık 725 m2 büyüklüğündeki kısmının A-2 TAKS=0,35  KAKS=0,70 yapılaşma koşullarında  konut alanı  olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL’un 3 ret, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ ve Mehmet ALAV’in 3 çekimser oylarına  karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu  ile kabul edilmiştir.

2018  Ağustos  ayı Meclis Toplantısının 01.08.2018  Çarşamba günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye  Başkan V. Akın DEMİR; 2018 Temmuz  ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır
               

            Akın DEMİR                    Emine YILDIRIM              Sevgi COŞKUN
         Belediye Başkan V.                      Katip                              Katip
            (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.07.2018