Meclis Karar Özetleri

11.06.2019 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

809
17-06-2019

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
11.06.2019          SALI                  15.00            2019               6                   2        1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN,  Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

71.  İlave Madde 3 : 16 Mart 2018 Tarih ve 30362 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/179 Sayılı kararname ile, '' Uşak İli Merkez İlçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç köylerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içerisine katılmıştır. Bahsi geçen köylerin Uşak Belediyesine katılması sonucu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan mesire alanları ve ağaçlandırma sahalarının Uşak Orman İşletme Müdürlüğünden alınarak Uşak Belediye Başkanlığına tahsis edilebilmesi için; taahhüt senedini, borçlanma senedini, saha teslim tesellüm tutanağını Belediye Başkanlığımız adına imzayalacak yetkili olarak Fen İşleri Müdürlüğü Personeli Harita Teknikeri Fatih KARADEDELİ'nin görevlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
72.İlave Madde 4 :Kurtuluş Mahallesi Bir Eylül Caddesi, 1.Doğan Sokak ve Hakkı Yağcı Caddesi arasında kalan bölümde Trafik Komisyonunca trafiğe kapalı alan çalışması yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
73.İlave Madde 5 : Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş.'den Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesine devir olan Halk Ekmek Fırını, Kayaağıl Termal Tesisler, Kayaağıl Termal Tesisler Kafeteryası ve Apartlar, Tiritoğlu Çayzade, Kent Tarih Müzesi Kafeteryası, David People Kafe, Atapark Çayzade, Çay Kenarı Çayzade, Eski Zabıta Çayzade, Otoparklar (Cumhuriyet-İslice-Mende-Kurtuluş), Huzurpark sosyal tesisleri, Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryası işletmelerinde uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
74.İlave Madde 6 : 10.06.2019 Tarihli Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşim, 1. oturumunda Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi yol üstü otoparklarında 0-5 dakika ücretsiz, 0-30 dakika 2,00 TL. olan ücretlerin 0-30 dakika ücretsiz olarak belirlenmesi  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
75.İlave Madde 7 : 10.06.2019 Tarihli Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşim, 1. oturumunda Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler bütçe içi İşletmesi olarak Sağlıklı Yaşam Merkezi İşletmesi, Seracılık İşletmesi, Kültür Hizmetleri İşletmesi, Spor Hizmetleri İşletmesi, Reklam ve Organizasyon  İşletmelerinde uygulanacak olan ücretlerin  belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
76.İlave Madde 8 : 10.06.2019 Tarihli Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşim, 1. oturumunda Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Uşak Belediyesine bağlanan Kurşunluk, Karakuyu, Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç Mahallelerinde kullanılacak su tarifesinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
77. İlave Madde 9 : 11.06.2019 Tarihli Belediye Meclis Toplantısının 2. Birleşim, 1. oturumunda Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş.'den Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesine devir olan Halk Ekmek Fırını, Kayaağıl Termal Tesisler, Kayaağıl Termal Tesisler Kafeteryası ve Apartlar, Tiritoğlu Çayzade, Kent Tarih Müzesi Kafeteryası, David People Kafe, Atapark Çayzade, Çay Kenarı Çayzade,  Eski Zabıta Çayzade, Otoparklar (Cumhuriyet-İslice-Mende-Kurtuluş),  Huzurpark sosyal tesisleri, Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryası işletmelerinde uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

71.  İlave Madde 3 : 16 Mart 2018 Tarih ve 30362 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/179 Sayılı kararname ile, '' Uşak İli Merkez İlçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç köylerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içerisine katılmıştır. Bahsi geçen köylerin Uşak Belediyesine katılması sonucu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan mesire alanları ve ağaçlandırma sahalarının Uşak Orman İşletme Müdürlüğünden alınarak Uşak Belediye Başkanlığına tahsis edilebilmesi için; taahhüt senedini, borçlanma senedini, saha teslim tesellüm tutanağını Belediye Başkanlığımız adına imzayalacak yetkili olarak Fen İşleri Müdürlüğü Personeli Harita Teknikeri Fatih KARADEDELİ'nin görevlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 16 Mart 2018 Tarih ve 30362 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/179 Sayılı kararname ile, '' Uşak İli Merkez İlçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç köylerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak Uşak Belediyesi sınırları içerisine katılmıştır. Bahsi geçen köylerin Uşak Belediyesine katılması sonucu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan mesire alanları ve ağaçlandırma sahalarının Uşak Orman İşletme Müdürlüğünden alınarak Uşak Belediye Başkanlığına tahsis edilebilmesi için; taahhüt senedini, borçlanma senedini, saha teslim tesellüm tutanağını Belediye Başkanlığımız adına imzayalacak yetkili olarak Fen İşleri Müdürlüğü Personeli Harita Teknikeri Fatih KARADEDELİ'nin görevlendirilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
72.İlave Madde 4 : Kurtuluş Mahallesi Bir Eylül Caddesi, 1.Doğan Sokak ve Hakkı Yağcı Caddesi arasında kalan bölümde Trafik Komisyonunca trafiğe kapalı alan çalışması yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kurtuluş Mahallesi Bir Eylül Caddesi, 1.Doğan Sokak ve Hakkı Yağcı Caddesi arasında kalan bölümde Trafik Komisyonunca trafiğe kapalı alan çalışması yapılması konusunun Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
73.İlave Madde 5 : Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş.'den Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesine devir olan Halk Ekmek Fırını, Kayaağıl Termal Tesisler, Kayaağıl Termal Tesisler Kafeteryası ve Apartlar, Tiritoğlu Çayzade, Kent Tarih Müzesi Kafeteryası, David People Kafe, Atapark Çayzade, Çay Kenarı Çayzade, Eski Zabıta Çayzade, Otoparklar (Cumhuriyet-İslice-Mende-Kurtuluş), Huzurpark sosyal tesisleri, Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryası işletmelerinde uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş.'den Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesine devir olan Halk Ekmek Fırını, Kayaağıl Termal Tesisler, Kayaağıl Termal Tesisler Kafeteryası ve Apartlar, Tiritoğlu Çayzade, Kent Tarih Müzesi Kafeteryası, David People Kafe, Atapark Çayzade, Çay Kenarı Çayzade, Eski Zabıta Çayzade, Otoparklar (Cumhuriyet-İslice-Mende-Kurtuluş), Huzurpark sosyal tesisleri, Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryası işletmelerinde uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
Başkan Mehmet ÇAKIN oturuma 10 dakika ara vermiştir.
Başkan Mehmet ÇAKIN: 2019 Haziran ayı Meclis Toplantısının 2.birleşim, 2.oturumunu açmıştır. 

74.İlave Madde 6 : 10.06.2019 Tarihli Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşim, 1. oturumunda Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi yol üstü otoparklarında 0-5 dakika ücretsiz, 0-30 dakika 2,00 TL. olan ücretlerin 0-30 dakika ücretsiz olarak belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi yol üstü otoparklarında 0-5 dakika ücretsiz, 0-30 dakika 2,00 TL. olan ücretlerin 0-30 dakika ücretsiz olarak belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Serdar VAROL ve Nuri DEMİREL’in 2 çekimser oylarına karşılık 30 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
75.İlave Madde 7 : 10.06.2019 Tarihli Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşim, 1. oturumunda Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler bütçe içi İşletmesi olarak Sağlıklı Yaşam Merkezi İşletmesi, Seracılık İşletmesi, Kültür Hizmetleri İşletmesi, Spor Hizmetleri İşletmesi, Reklam ve Organizasyon  İşletmelerinde uygulanacak olan ücretlerin belirlenmesi  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler bütçe içi İşletmesi olarak Sağlıklı Yaşam Merkezi İşletmesi, Seracılık İşletmesi, Kültür Hizmetleri İşletmesi, Spor Hizmetleri İşletmesi, Reklam ve Organizasyon  İşletmelerinde uygulanacak olan ücretlerin belirlenmesi   konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ’in 14 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.
76.İlave Madde 8 : 10.06.2019 Tarihli Belediye Meclis Toplantısının 1. Birleşim, 1. oturumunda Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen  Uşak Belediyesine bağlanan Kurşunluk, Karakuyu, Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç Mahallelerinde kullanılacak su tarifesinin belirlenmesi   konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesine bağlanan Kurşunluk, Karakuyu, Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç Mahallelerinde kullanılacak su tarifesinin belirlenmesi   konusunun Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
77. İlave Madde 9 : 11.06.2019 Tarihli Belediye Meclis Toplantısının 2. Birleşim, 1. oturumunda Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen   Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş.'den Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesine devir olan Halk Ekmek Fırını, Kayaağıl Termal Tesisler, Kayaağıl Termal Tesisler Kafeteryası ve Apartlar, Tiritoğlu Çayzade, Kent Tarih Müzesi Kafeteryası, David People Kafe, Atapark Çayzade, Çay Kenarı Çayzade, Eski Zabıta Çayzade, Otoparklar (Cumhuriyet-İslice-Mende-Kurtuluş), Huzurpark sosyal tesisleri,  Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryası işletmelerinde uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu raporuyla birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup,  görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediyemizin ortağı olduğu UTAŞ A.Ş.'den Uşak Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe içi işletmesine devir olan Halk Ekmek Fırını, Kayaağıl Termal Tesisler, Kayaağıl Termal Tesisler Kafeteryası ve Apartlar, Tiritoğlu Çayzade, Kent Tarih Müzesi Kafeteryası, David People Kafe, Atapark Çayzade, Çay Kenarı Çayzade, Eski Zabıta Çayzade, Otoparklar (Cumhuriyet-İslice-Mende-Kurtuluş), Huzurpark sosyal tesisleri, Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryası işletmelerinde uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesi  konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül ŞEKER ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL, Nuri DEMİREL ve Harun GÜVENÇ’in 14 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile  kabul edilmiştir.

2019 Temmuz ayı Meclis Toplantısının 01.07.2019 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılması teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı); Mehmet ÇAKIN; 2019 Haziran ayı Meclis Toplantısının gündemdeki konularının görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.  Mehmet ÇAKIN          Regaip Emre HAZAR             Yusuf AKCAN
 Belediye Başkanı               Katip                                     Katip
  (Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SU TASARRUFU İÇİN ANLAMLI PROJE 04.01.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.01.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (13) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.12.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Ödüle Layık Görüldü 01.12.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira ihale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (1) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 17.11.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 11.06.2019