Sonuçlanan Doğrudan Teminler

Kuş Bahçesi Projesi

 

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
Destek Hizmetler Müdürlüğü

08.05.2013
TEKLİF MEKTUBU


BelediyemizPark ve Bahçeler Müdürlüğünde kullanılmak üzere aşağıda cinsi, miktarı ve evsafı belirtilen malzemeleri TSE ve İSO 9001 belgeli (fiyatı, varsa markası, ıskontosu, primi, garanti ve değişim süresi, vadesi) nakliyesi firmanıza ait olacak şekilde fiyat tekliflerini doldurarak 14.05.2013 günü saat 15.00‘e kadar Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.
Mahmut Erhan KUTLUAY

Destek Hizmetler Müd.


S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI BİRİMİ BİRİM FİYATI (K.D.V. HARİÇ)

1Kuş Bahçesi Projeleri , teknik şartnameleri ve metraj cetveli hazırlanması (56,0 m²)1Takım

(yapılması planlanan kuş bahçesi imalatı için gerekli olan projelerin teknik şartnamelerinin ve detay açıklamalarının tamamı işi alan kişi tarafından tamamlanacaktır. Projeler ekte verilen avam proje , çizim ve teknik şartnamesine uygun olarak hazırlanacaktır ve idare onayını aldıktan sonra 3 ‘ er nüsha halinde idareye teslim edilecektir)

Teknik şartname ektedir.İmzalayarak gönderiniz.


 

0.0
Son Düzenlemeler: 04 Eyll, 2013
İlgili İçerikler: Fatma Kuş GENÇ KUŞAK FİNAL HAFTASINDA ÖĞRENCİLERİN YANINDA GENÇ KUŞAK BİR TURNUVAYA DAHA İMZA ATTI Selim Yokuş Bozkuş Köyünden Fatma Kartal Elif Kuş UŞAK TÜRKÜSÜ 17 BENLİ ŞADİYE KIRAÇ'IN YORUMUYLA YAYINDA Bozkuş Köyünden, Ayşe Demir GENÇ KUŞAK TURNUVASI'NDA KAZANAN DOSTLUK OLDU Fadime Karakuş