Sonuçlanan Doğrudan Teminler

Kuş Bahçesi Projesi

 

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
Destek Hizmetler Müdürlüğü

08.05.2013
TEKLİF MEKTUBU


BelediyemizPark ve Bahçeler Müdürlüğünde kullanılmak üzere aşağıda cinsi, miktarı ve evsafı belirtilen malzemeleri TSE ve İSO 9001 belgeli (fiyatı, varsa markası, ıskontosu, primi, garanti ve değişim süresi, vadesi) nakliyesi firmanıza ait olacak şekilde fiyat tekliflerini doldurarak 14.05.2013 günü saat 15.00‘e kadar Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.
Mahmut Erhan KUTLUAY

Destek Hizmetler Müd.


S.NO MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI BİRİMİ BİRİM FİYATI (K.D.V. HARİÇ)

1Kuş Bahçesi Projeleri , teknik şartnameleri ve metraj cetveli hazırlanması (56,0 m²)1Takım

(yapılması planlanan kuş bahçesi imalatı için gerekli olan projelerin teknik şartnamelerinin ve detay açıklamalarının tamamı işi alan kişi tarafından tamamlanacaktır. Projeler ekte verilen avam proje , çizim ve teknik şartnamesine uygun olarak hazırlanacaktır ve idare onayını aldıktan sonra 3 ‘ er nüsha halinde idareye teslim edilecektir)

Teknik şartname ektedir.İmzalayarak gönderiniz.


 

0.0
Son Düzenlemeler: 04 Eyll, 2013
İlgili İçerikler: AVRUPA KÜLTÜREL MİRASI GELENEKSEL OKÇULUK EU- ARCHERITAGE PROJESİ'NİN AÇILIŞ TOPLANTISI UŞAK'TA GER Bozkuş Köyünden Ayşe Aydın Ayşe Özdemir, Hatice ve Ali Yeşilkuşak Hasan Hüseyin Karakuş SIFIR ATIK PROJESİNEUŞAK BELEDİYESİNDEN DESTEK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN PROJESİNE UŞAK BELEDİYESİNDEN DESTEK "HERKES PEDALLARA" PROJESİNİN İLK DURAĞI SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ OLDU YEŞİL UŞAK'IN DEV PROJESİNE İL GENEL MECLİSİ'NDEN DESTEK UŞAK'IN EN YEŞİL PROJESİ, YENİLENMENİN ANAHTARI OLDU Kurtuluş Gününde Ece Seçkin Coşkusu