Meclis Karar Özetleri

03.01.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

388
11-01-2018

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
03.01.2018      ÇARŞAMBA       17.00             2018               1                   2        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. Ergün KIRDİNLİ,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER,  Mustafa EKŞİ,  Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

8.Döndü KARAKUŞ ve Makbule KAPLAN'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü  261 ve 255  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde 6 adet trafo alanında imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 925 ada 1-2-3-4-5 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.Hamdi ÖZÇAY'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü 142 ada 34 numaralı parselde ilave imar planı yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
12.Türkiye Diyanet Vakfı'nın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi 1642 ada 9 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
13.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi 899 ada 29 numaralı parselin II.(ikinci)  grup yapı olarak  tescil edildiği 19.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirildiği, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih 519 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Süleyman VURAL'ın İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi 741 Ada 7 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4376 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi,643 ada 10  numaralı parselin tescil edildiği 19.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirilmiştir. Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2017 tarih 4378 sayılı kararı ile İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 121 ada 3  numaralı parselin II. (ikinci) grup yapı olarak tescil edildiği 20.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirilmiştir. Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
26.Uşak İli Sivaslı İlçesine bağlı Tatar Belediyesine ait olan 64 SK 252 plakalı 2015 model Otokar Atlas Şasi üzerine monteli 3,5 m3 kapasiteli yol süpürge aracının Uşak Belediyesine bedelsiz devrinin yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.İlimiz Merkez Dörtyoldan başlayıp Halil Kaya Gedik Bulvarında biten, Fevzi Çakmak ve Atatürk Mahalleleri sınırında bulunan Çivril Caddesi isminin değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 734 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 6 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediye Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 734 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 28 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 38 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
31.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
32.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine istinaden Meclis Başkanı ve üyelerine 2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
4.5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan ihtisas komisyonlarına ve 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna seçilen üyelere 2018 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin tespiti konusunun görüşülmesi.
5.Belediyemiz Denetim Komisyonunda çalışacak kamu personelinin kaç kişinin görevlendirileceği ve günlük kişi başına ne kadar ödeme yapılacağının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.2018 Mali yılında Belediye Başkan yardımcılarına ödenecek aylık ödeneğin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
7.5393 sayılı Belediye Kanununun 51. Maddesine istinaden Zabıta Personeli ve 52. Maddesine istinaden İtfaiye Personeline 2018 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

8.Döndü KARAKUŞ ve Makbule KAPLAN'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü  261 ve 255  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Döndü KARAKUŞ ve Makbule KAPLAN'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü  261 ve 255  numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde 6 adet trafo alanında imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde 6 adet trafo alanında imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 925 ada 1-2-3-4-5 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 925 ada 1-2-3-4-5 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Hamdi ÖZÇAY'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü 142 ada 34 numaralı parselde ilave imar planı yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hamdi ÖZÇAY'ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü 142 ada 34 numaralı parselde ilave imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
12.Türkiye Diyanet Vakfı'nın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi 1642 ada 9 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Türkiye Diyanet Vakfı'nın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi 1642 ada 9 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi 899 ada 29 numaralı parselin II.(ikinci)  grup yapı olarak  tescil edildiği 19.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirildiği, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi 899 ada 29 numaralı parselin II.(ikinci)  grup yapı olarak  tescil edildiği 19.12.2017 tarihinde Belediyemize bildirildiği, Söz konusu parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 Meclis 1.Başkan V. Ergün KIRDİNLİ;  Gündemin kalan maddelerinin 04.01.2018 Perşembe  günü saat 17.00 de görüşmek üzere 2. Birleşimi kapatmıştır.

                  
Ergün KIRDİNLİ           Emine YILDIRIM                 Sevgi COŞKUN
Meclis 1.Başkan V.                Katip                                Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: BELEDİYE BAŞKANI NURULLAH CAHAN'DAN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI 04.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi'nden dolandırıcılara karşı uyarı UŞAK BELEDİYESİ HER ALANDA VATANDAŞIN YANINDA ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMINA İLK DESTEK UŞAK BELEDİYESİ'NDEN UŞAK BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİYLE İKİ ESNAF ODASINA KONYA VE İZMİR TURU
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.01.2018