Meclis Karar Özetleri

03.02.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

617
13-02-2017


T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
03.02.2017       CUMA                17.00                2017               2                   3        1

Katılan Üyeler; Meclis 2.Başkan V. : Zeki ERCEL, Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Hasan ERDOĞAN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ,  Ercan ALKAN,  Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Fadime Aylin DOKUR, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR ve Aynur YURTSEVER.

GÜNDEM:

13.Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih 850 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hotaklar Gıda Nakliye Kömür San. Tic. Ltd. Şti.’nin; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, K22c08b3a pafta, 5713 adanın yapılaşma koşullarının E=0.70 Yençok=9.50 olarak ve her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.İlimiz İmar Planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda vatandaşlar tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine ait 3 adet taleplerin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Şehrimizin batı kısmında meydana gelebilecek yangın ve kazalara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için, Şehrimizin batı kısmında uygun bir noktaya İtfaiye Müfrezesi açılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 4 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarih ve 87 sayılı kararı ile Belediye Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 5 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 9 adet talebin görüşülerek karara bağlanması. 
19.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
20.İlave Madde 1: İsmail ve Yaşar BALABAN'ın İlimiz, Merkez, Kalfa Köyü, 158 ada 17 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
21.İlave Madde 2: Coşkun ÖZYÜNLÜ ve müştereklerinin İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 3667 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
22.İlave Madde 3: İlimiz sınırları dahilinde bulunan ve Devlet Su İşleri Müdürlüğünce "Uşak İli, Bozkuş, İkisaray, Kılcan ve Uşak Havalimanı Taşkın Zararlarından Korunması" projesi kapsamında yapılacak olan işlerin, bu güzergâhta bulunan istimlâki icap edilen tarla, bahçe, ev v.s. bilimum gayrimenkulleri istimlâk veya zarar-ziyan tazminatı uygulamaları gibi sorunların çözülmesinde vatandaşın hiç bir şekilde D.S.İ. ile muhatap edilmemesi ve halktan böyle bir talep vukuu bulduğu zaman ise çözümün ve muhatabın Uşak Belediye Başkanlığı olacağı, arazilerin kamulaştırılmasının Belediye Başkanlığı tarafından yapılacağı ve iş bitiminde tesisin DSİ.'den devralınacağı konularını içeren protokolün imzalanabilmesi için Belediye Meclisi tarafından Belediye Başkanına yetki verildiğine dair Belediye Meclis Kararı İstendiği, ilgili protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

23.İlave Madde 4: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08a3a, K22c08a3b ve K22c08a3d paftalarda E=2.25 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında konut alanları, E=1.50 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ilkokul alanı, E=1.00 Yençok=20.00 metre yapılaşma koşullarında ibadet alanı, E=1.00 Yençok=12.50 metre yapılaşma koşullarında ticaret alanı, park ve yeşil alan, spor alanı, ağaçlandırılacak alan ve bu alanlara hizmet edecek taşıt ve yaya yolları düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca 23.12.2016 tarihinden itibaren otuz gün süreyle Belediye ilan tahtasında asılmak ve Belediye internet sitesinde yayınlanmak suretiyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde Kamil YİĞİT ve Gülperi DOĞAN tarafından yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
24.İlave Madde 5: İl Sağlık Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 237 ada, 45 ve  66 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
25.İlave Madde 6: Mustafa ERTÜRK,  Mehmet ERŞAHİN, Hayrettin ATASORKUN, Mustafa YILMAZ, Ümmü Gülsüm YILMAZ, Zeki ERŞAHİN, Pakize YILMAZ, Lütfi ERŞAHİN, Şerife ÇİVİ, Nuri ERŞAHİN, Gülsüm HUYUGÜZEL, Nazmiye KOZAK, Mustafa KOZAK’ın İlimiz, Bozkurt Mahallesinde ve Aybey Mahallesinde, Belediye ve DSİ tarafından yapımı devam eden “ Dokuzsele Deresi Islah Projesi” çalışmaları kapsamında açılacak olan yollardan sonra arazilerini tarımsal olarak kullanmakta sıkıntı yaşayacaklarını belirtmiş ve bu alanlarda plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
26.İlave Madde 7: Belediye Meclisi’nin 05.01.2017 tarihli toplantısında görüşülen Belediyemiz otoparkında bulunan araçların bilirkişi raporuyla UTAŞ İNŞ. GIDA TAŞ. TUR. TEM. İŞL. SAN. VE TİC. A.Ş' ye ayni sermaye artışı olarak devredilmesi konusunun karara bağlandığı, ancak bilirkişi raporunda yazılı olan 2.565.100 TL  (ikimilyonbeşyüzaltmışbeşbinyüz TL) olan tutar Meclis kararına sehven 2.545.100 TL (ikimilyonbeşyüzkırkbeşbinyüz TL) şeklinde yazıldığı, Kararın 2.565.100 TL (ikimilyonbeşyüzaltmışbeşbinyüz TL) olarak değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
27.İlave Madde 8: Belediyemiz hizmetlerini hızlı ve zamanında yerine getirebilmek amacıyla kredi çekilmesi planlanmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68/e maddesine göre 2017 yılı için kredi miktarının belirlenmesi ve borçlanma yapılabilmesi için Belediye Başkanı’nın yetkili kılınması konusunun görüşülüp karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

13.Belediye Meclisinin 06.12.2016 tarih 850 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hotaklar Gıda Nakliye Kömür San. Tic. Ltd. Şti.’nin; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, K22c08b3a pafta, 5713 adanın yapılaşma koşullarının E=0.70 Yençok=9.50 olarak ve her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Hotaklar Gıda Nakliye Kömür San. Tic. Ltd. Şti.’nin; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, K22c08b3a pafta, 5713 adanın yapılaşma koşullarının E=0.70 Yençok=9.50 olarak ve her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.(Üyelerden Orhan TAMER ve Bekir AKAĞAÇ oy kullanmamıştır.)

Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL; 2017 Şubat ayı Meclis toplantısının gündemdeki kalan konularının  06.02.2017  Pazartesi günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.


Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL; Gündemin kalan maddelerinin 06.02.2016 Pazartesi  günü saat 17.00 de görüşmek üzere 3. Birleşimi kapatmıştır.

                   
    Zeki ERCELEmine YILDIRIM   Sevgi COŞKUN
Meclis 2.Başkan V.                     Katip               Katip
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: UŞAK'IN 24 HAZİRAN KARARI AK PARTİ 07.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı ŞAMPİYONDAN BELEDİYE ZİYARETİ Uşak Belediyesi 6 branşta yaz okulu açıyor MİNİKLERİN HAYALLERİ UŞAK BELEDİYESİYLE GERÇEK OLDU Genel Başkan Uşak Belediyesi'nin Misafiri Oldu
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.02.2017