Meclis Karar Özetleri

04.12.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

403
15-12-2017

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
04.12.2017      PAZARTESİ        17.00             2017               13                   2             1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

2.İlimiz, Merkez Karaağaç mahallesi, 5524 ada 1 numaralı parselde çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin (f) bendinde yol boyu ticaret bölgelerinin idare meclisince belirleneceği ve yapılaşmaların buna göre oluşacağının belirtildiği, Bu doğrultuda; mücavir alan sınırlarımız içerisinde yol boyu ticaret bölgelerinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Yavuz ÜNLE'nin İlimiz, Merkez, Çevre köyü, 155 ada 13 ve 14 numaralı parsellerin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması. 
5.Muzaffer ÖZÇAY vekili Ahmet KARAGÖZ'ün İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 142 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı onaylanmasına yönelik hazırlatmış olduğu plan taslağının görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Bozkuş Köyü, 192 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 518 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cahit CİHAN'ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09d pafta, 346 ada 13 numaralı parselin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 518 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cahit CİHAN'ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09d1a pafta, 346 ada 13 numaralı parselin bitişik nizam 3 kat yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliye görüşülerek karara bağlanması.
13.2018 yılında da devam edecek olan Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü biriminde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2018 yılı için 324 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.Uşak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak Köme Mahallesi Kurt Sokakta Çayzade işletilmesi planlanmaktadır. Köme Mahallesi Kurt Sokakta Çayzade İşletmesinin kurulması ve işletilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.Belediye Meclisinin 14.11.2017 tarih ve 633 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 7 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediye Meclisinin 14.11.2017 tarih ve 633 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 40 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 36 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
22.2017 yılı Kasım Ayı Belediye Meclis Toplantısında gündemin 14. maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; Meral AYVER, Kadriye DURSUN, Hüseyin YILMAZ, Ulviye YİĞİT ve Safore AKDOLAN'ın İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi, K22c04d1d pafta, 963 ada 7 numaralı parselin tarımsal nitelikli alan olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarih ve 314 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, K22c10a pafta, 3033 numaralı parselin Kamu Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 07.06.2017 tarih ve 314 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, K22c10a4d ve K22c10a4c paftalarda, 3033 numaralı parselin E=1.00 yapılaşma koşullarında Resmi Kurum Alanı (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Belediye Meclisinin 06.10.2017 tarih ve 586 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c paftada, 19. İmar uygulama bölgesi belirlenen alanda, İmar uygulaması aşamasında karşılaşılan sıkıntıların çözümüne yönelik, zaiyatsız olarak adaların yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Belediye Meclisinin 06.10.2017 tarih ve 586 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, K22c09c1a ve K22c09c1b paftalarda, 19. İmar uygulama bölgesi belirlenen alanda, İmar uygulaması aşamasında karşılaşılan sıkıntıların çözümüne yönelik, zaiyatsız olarak adaların yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.2017 yılı Kasım Ayı Belediye Meclis toplantısında gündemin 8.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, K22c09a ve K22c09b paftalarda 807 ada 2, 3 ve 89 numaralı parsellerde görülen adaların imar uygulamasına yönelik yeniden düzenlemesi yönünde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.2017 yılı Kasım Ayı Belediye Meclis toplantısında gündemin 8.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, K22c09a3b, K22c09a3c, K22c09b4d, K22c09b4a paftalarda 807 ada 2, 3 ve 89 numaralı parsellerde görülen adaların imar uygulamasına yönelik yeniden düzenlemesi yönünde hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.Zafer YILMAZ'ın İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi 2620 adanın bulunduğu alanda plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

2.İlimiz, Merkez Karaağaç mahallesi, 5524 ada 1 numaralı parselde çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez Karaağaç mahallesi, 5524 ada 1 parsel numaralı parselde çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin (f) bendinde yol boyu ticaret bölgelerinin idare meclisince belirleneceği ve yapılaşmaların buna göre oluşacağının belirtildiği, Bu doğrultuda; mücavir alan sınırlarımız içerisinde yol boyu ticaret bölgelerinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin (f) bendinde yol boyu ticaret bölgelerinin idare meclisince belirleneceği ve yapılaşmaların buna göre oluşacağının belirtildiği, Bu doğrultuda; mücavir alan sınırlarımız içerisinde yol boyu ticaret bölgelerinin belirlenmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Yavuz ÜNLE'nin İlimiz, Merkez, Çevre köyü, 155 ada 13 ve 14 numaralı parsellerin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yavuz ÜNLE'nin İlimiz, Merkez, Çevre köyü, 155 ada 13 ve 14 numaralı parsellerin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Muzaffer ÖZÇAY vekili Ahmet KARAGÖZ'ün İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 142 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı onaylanmasına yönelik hazırlatmış olduğu plan taslağı görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Muzaffer ÖZÇAY vekili Ahmet KARAGÖZ'ün İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 142 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı onaylanmasına yönelik hazırlatmış olduğu plan taslağının İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.İlimiz, Bozkuş Köyü, 192 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz, Bozkuş Köyü, 192 ada 1 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

(Üyelerden Özer ERKEK oturuma katılmıştır.)

8.Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 518 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cahit CİHAN'ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09d pafta, 346 ada 13 numaralı parselin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 518 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cahit CİHAN'ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09d pafta, 346 ada 13 numaralı parselin yüksek yoğunlukta konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Bekir AKAĞAÇ oy kullanmamıştır.) 
9.Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 518 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cahit CİHAN'ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09d1a pafta, 346 ada 13 numaralı parselin bitişik nizam 3 kat yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 518 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Cahit CİHAN'ın İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, K22c09d1a pafta, 346 ada 13 numaralı parselin bitişik nizam 3 kat yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Bekir AKAĞAÇ oy kullanmamıştır.)  
12.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliye görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.2018 yılında da devam edecek olan Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü biriminde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2018 yılı için 324 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2018 yılı için 324 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2018 yılında da devam edecek olan Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü biriminde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2018 yılı için 324 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda  oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Uşak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak Köme Mahallesi Kurt Sokakta Çayzade işletilmesi planlanmaktadır. Köme Mahallesi Kurt Sokakta Çayzade İşletmesinin kurulması ve işletilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi olarak Köme Mahallesi Kurt Sokakta Çayzade işletilmesi planlanmaktadır. Köme Mahallesi Kurt Sokakta Çayzade İşletmesinin kurulması ve işletilmesi konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda  oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 05.12.2017 Salı günü saat 17.00 de görüşmek üzere 2. Birleşimi kapatmıştır.

                   
Nurullah CAHAN           Emine YILDIRIM           Sevgi COŞKUN
 Belediye Başkanı                Katip                                Katip
  (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: BELEDİYE BAŞKANI NURULLAH CAHAN'DAN MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI 04.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi'nden dolandırıcılara karşı uyarı UŞAK BELEDİYESİ HER ALANDA VATANDAŞIN YANINDA ENFLASYONLA MÜCADELE PROGRAMINA İLK DESTEK UŞAK BELEDİYESİ'NDEN UŞAK BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİYLE İKİ ESNAF ODASINA KONYA VE İZMİR TURU
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.12.2017