Meclis Karar Özetleri

06.06.2017 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

443
13-06-2017

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ  DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
06.06.2017        SALI                  17.00            2017               6                   4                  1

Katılan Üyeler; Meclis 2.Başkan V. : Zeki ERCEL, Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Hakan ULUDAĞ, Mehmet  DEMİRHİNDİ,  Ercan ALKAN, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Salih KÜÇÜK, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Bekir AKAĞAÇ, Necmi DURSUN, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Arslan ÖZKAN, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ.

GÜNDEM:

9.Belediyemizde 1. derece Temizlik İşleri Müdürü kadrosunda çalışmakta olan İsmail ÜNAL ve 1. derece İtfaiye Müdürü kadrosunda çalışmakta olan Muhammed Nurullah FURUNCU Başkanlık Makamınca 23.05.2017 tarihi itibari ile 1. derece Belediye Başkan Yardımcısı kadrolarına atanmış olup Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
11.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 6 adet taleplerin Trafik Komisyonu  Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 266 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  17 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 24 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
16.İlave Madde 2: 06/06/2016 tarih ve 460 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Uşak Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.İlave Madde 3: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
18.İlave Madde 4: Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Çevre Köyünde Bulunan 3033 parsel numaralı taşınmaz üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün hizmet binasının projesinin yapılması amacıyla plan değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
19.İlave Madde 5: Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkez Fevzi çakmak Mahallesi 2750 ada 1 parselde kayıtlı zemin kat 17-18-19 bağımsız bölüm numaralı işyeri niteliğindeki taşınmazların, takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.İlave Madde 6: Belediye Meclisi’nin 01.06.2017  tarihli meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “Türkiye Gençlik Vakfı’nın başvurusu üzerine Sosyal Belediyecilik adına ortak proje ve çalışmalar yapılması ve Proje kapsamında yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.İlave Madde 7: Belediye Meclisi’nin 02.06.2017 tarihli meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ve Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarihli toplantısının 1. oturumunda 2016/9  sayılı kararı ile kapatılan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yerine; “Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurulması” konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.İlave Madde 8: Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Yönetmeliğinin 2. maddesi ve 6. maddesinin (ğ) bendine istinaden yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi öksüz ve yetimlere sürekli olarak yardım yapılması hususunda yönetmeliğin aramış olduğu tüm şartlara sahip olan öksüz ve yetimlerin belirlenen yardımlardan yararlanabilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

9.Belediyemizde 1. derece Temizlik İşleri Müdürü kadrosunda çalışmakta olan İsmail ÜNAL ve 1. derece İtfaiye Müdürü kadrosunda çalışmakta olan Muhammed Nurullah FURUNCU Başkanlık Makamınca 23.05.2017 tarihi itibari ile 1. derece Belediye Başkan Yardımcısı kadrolarına atanmış olup Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
11.Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  8. Maddesinin  (İlave Madde 22) gündemin 12.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

22.İlave Madde 8: Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Yönetmeliğinin 2. maddesi ve 6. maddesinin (ğ) bendine istinaden yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi öksüz ve yetimlere sürekli olarak yardım yapılması hususunda yönetmeliğin aramış olduğu tüm şartlara sahip olan öksüz ve yetimlerin belirlenen yardımlardan yararlanabilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Yönetmeliğinin 2. maddesi ve 6. maddesinin (ğ) bendine istinaden yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi öksüz ve yetimlere sürekli olarak yardım yapılması hususunda yönetmeliğin aramış olduğu tüm şartlara sahip olan öksüz ve yetimlerin belirlenen yardımlardan yararlanabilmesi konusunun Sosyal Yardım  Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

             Meclis 2.Başkan V. Zeki ERCEL; Gündemin kalan maddelerinin 07.06.2016 Çarşamba günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.

                  
  Zeki ERCEL                  Emine YILDIRIM           Sevgi COŞKUN

Meclis 2.Başkan V.                  Katip                           Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 07.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Yorulmak Bilmeyen Başkan Cahan, 24 Haziran'a Kadar Durmamaya Kararlı UŞAK'IN 24 HAZİRAN KARARI AK PARTİ 06.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 05.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı MİNİKLERİN HAYALLERİ UŞAK BELEDİYESİYLE GERÇEK OLDU ŞAMPİYONDAN BELEDİYE ZİYARETİ Uşak Belediyesi 6 branşta yaz okulu açıyor
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 06.06.2017