Meclis Karar Özetleri

01.06.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

922
13-06-2018
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.06.2018        CUMA                17.00           2018               6                    1        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. : Ahmet Gökhan ÖZBAĞ,  Üyeler; Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

1.2018 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Yücel YILDIRIM vekili Metin KATMAZ'ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi,  4126 ada, 6 ve 7 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
3.Ümmügülsüm HATİPOĞLU vekili Yunus USLU'nun İlimiz, Merkez, Karaağaç Köyü, 106 ve 107 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yaptırma yönündeki talebinin görüşülerek karar bağlanması.
4.05.04.2018 tarih ve 268-269 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile Ürün Köyü, 168 ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve garaj düzenlenmesi yönünde plan değişiklikleri onaylanmıştır. İmar Müdürlüğü tarafından ilan edilen imar planı değişikliklerden 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sehven 168 ada 27, 28 ve 29 numaralı parsellerde de plan değişikliği yapılarak ilan edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu hatanın giderilmesine yönelik düzenleme yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 268-269 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, 168 ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve  garaj alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Ürün Köy Muhtar ve İhtiyar Heyeti ile Ürün Köy Tüzel Kişiliği vekili Av. Koray ATAK tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.
6.Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih ve 232-233 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Fettahoğlu Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 943 ada 43 numaralı parselde konut dışı kentsel çalışma alanı (asfalt plent tesisi ve beton santrali) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Yalçın GÜLER ve Irmak AKÇİÇEK tarafından yapılan iki adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 266-267 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada 126 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde onaylandığı şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Emre Fatih DOĞU ve Mehmet ÖZKAYA tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.
8.Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 2114 ada 27 ve 40 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması. 
9.Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 331 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 19 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 331 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 26 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 29 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
12.İlimiz Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı No:132/1A sayılı yerde Osman Geri  Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kağıt ve karton ambalaj plastik ve cam ambalaj olmak üzere toplama ve ayrıştırma faaliyetinde bulunma taleplerinin görüşülerek karara bağlanması. 

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2018 Mayıs ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.Yücel YILDIRIM vekili Metin KATMAZ'ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi,  4126 ada, 6 ve 7 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Yücel YILDIRIM vekili Metin KATMAZ'ın  İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi,  4126 ada, 6 ve 7 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.Ümmügülsüm HATİPOĞLU vekili Yunus USLU'nun İlimiz, Merkez, Karaağaç Köyü, 106 ve 107 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yaptırma yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ümmügülsüm HATİPOĞLU vekili Yunus USLU'nun İlimiz, Merkez, Karaağaç Köyü, 106 ve 107 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yaptırma yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.05.04.2018 tarih ve 268-269 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile Ürün Köyü, 168 ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve garaj düzenlenmesi yönünde plan değişiklikleri onaylanmıştır. İmar Müdürlüğü tarafından ilan edilen imar planı değişikliklerden 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sehven 168 ada 27, 28 ve 29 numaralı parsellerde de plan değişikliği yapılarak ilan edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu hatanın giderilmesine yönelik düzenleme yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 05.04.2018 tarih ve 268-269 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile Ürün Köyü, 168 ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve garaj düzenlenmesi yönünde plan değişiklikleri onaylanmıştır. İmar Müdürlüğü tarafından ilan edilen imar planı değişikliklerden 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sehven 168 ada 27, 28 ve 29 numaralı parsellerde de plan değişikliği yapılarak ilan edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu hatanın giderilmesine yönelik düzenleme yapılması konusunun İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 268-269 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, 168 ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve  garaj alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Ürün Köy Muhtar ve İhtiyar Heyeti ile Ürün Köy Tüzel Kişiliği vekili Av. Koray ATAK tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 268-269 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, 168 ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve  garaj alanı düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Ürün Köy Muhtar ve İhtiyar Heyeti ile Ürün Köy Tüzel Kişiliği vekili Av. Koray ATAK tarafından yapılan itirazların İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih ve 232-233 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Fettahoğlu Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 943 ada 43 numaralı parselde konut dışı kentsel çalışma alanı (asfalt plent tesisi ve beton santrali) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Yalçın GÜLER ve Irmak AKÇİÇEK tarafından yapılan iki adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih ve 232-233 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Fettahoğlu Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 943 ada 43 numaralı parselde konut dışı kentsel çalışma alanı (asfalt plent tesisi ve beton santrali) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Yalçın GÜLER ve Irmak AKÇİÇEK tarafından yapılan iki adet itirazın İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 266-267 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada 126 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde onaylandığı şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Emre Fatih DOĞU ve Mehmet ÖZKAYA tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih ve 266-267 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, 2126 ada 126 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan plan değişikliğinde onaylandığı şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süresi içerisinde; Emre Fatih DOĞU ve Mehmet ÖZKAYA tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 2114 ada 27 ve 40 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatih Ünal Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği adına Mustafa KILIÇ'ın İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 2114 ada 27 ve 40 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin  İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  12. Maddesinin  gündemin 9.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

12.İlimiz Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı No:132/1A sayılı yerde Osman Geri  Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kağıt ve karton ambalaj plastik ve cam ambalaj olmak üzere toplama ve ayrıştırma faaliyetinde bulunma talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz Atatürk Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı No:132/1A sayılı yerde Osman Geri  Dönüşüm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kağıt ve karton ambalaj plastik ve cam ambalaj olmak üzere toplama ve ayrıştırma faaliyetinde bulunma taleplerinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; 2018 Haziran  ayı Meclis Toplantısının  kalan konularının  04.06.2018 Pazartesi günü saat 17.00 de görüşülmesi teklifi   oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 04.06.2018 Pazartesi günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.

                  
          Ahmet Gökhan ÖZBAĞ               Emine YILDIRIM              Sevgi COŞKUN

            Meclis 1.Başkan V.                             Katip                                 Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.06.2018