Meclis Gündemi

01.07.2014 Tarihli Belediye Meclisi Gündemi İlanı

26.06.2014
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

Toplantı 01.07.2014 Salı günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonundayapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Nurullah CAHAN
Belediye Başkanı

G Ü N D E M :

1. 2014 Haziran ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.

2.Ali GÜNBAYRAM’ın İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 262 parsel olarak kayıtlı taşınmazda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yaptırmak yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

3. Ali ve Hakkı CEYLAN’ın İlimiz, Dikilitaş Mahallesi, 4853 ada 6 nolu parselde yapı nizamının değiştirilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

4. S.S. Uşak Zahireciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Ayhan KUŞÇU’nun İlimiz, Atatürk Mahallesi, 6216 ada 1 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

5. Aytaç YÜCE’nin İlimiz, Merkez, İslice Mahallesi, 123 ada 103-104-192-193 parsellerde Düğün salonu ve Alışveriş Merkezi kullanımına yönelik plan değişikliğinin yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

6. Celal GÖKGÖZ’ün İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 752 ada 2 nolu parselde mevcutta bulunan evin, imar planında park alanında kaldığından bahsedilerek; bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

7. Orhan ALTINTAŞ’ın İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 812 ada 16 parselde kayıtlı arsasının doğusundan ve kuzeyinden geçen imar yolunun kaldırılarak mağduriyetinin giderilmesi yönündekitalebinin görüşülerek karara bağlanması.

8. Özkan AY ve Kamil BENLİ’nin İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 259 numaralı parselde kayıtlı taşınmazları için 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlattıkları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının görüşülmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

9. Ramazan DURMAZ’ın İlimiz, Ünalan Mahallesi, Akarcalı Sokakta mevcut planda 3 kata imarlı olan parsellerinin komşu sokaklardaki gibi 4 kata imarlı hale getirilerek mağduriyetlerinin giderilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

10. Ramazan TEKİN’in İlimiz, Merkez, Hacıkadem Köyü, 590 ve 420 parsellerde kayıtlı yerlerinin imar planında orman alanından çıkarılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

11. Safiye GÜLER ve müştereklerinin İlimiz, Dikilitaş Mahallesi, 711 ada 6 parselden ve 711 ada 5 ile 25 parseller arasından geçen, mevcutta mülkiyetleri kendilerine ait müştemilatların bulunduğu imar yolunun iptal edilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.

12.İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca uygun görülen 5 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

13. Belediye Meclisinin 05.03.2014 tarih ve 168 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz aleyhine Manisa 2. İdare Mahkemesi Başkanlığının 2013/152 E. Sayılı dosyası ile Fevzi Çakmak Mahallesi, 257 ada 182 ve 183 sayılı taşınmazların kamulaştırılması yahut plan değişikliği yapılması isteminin reddedilmesi üzerine ikam edilen davada Mahkemenin 2014/24 K. Sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.Konunun imar komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

14. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki, İmar Komisyonunca reddedilen 9 adet talebin, İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

15.Belediyemizce Kayaağıl Köyü tapulama sahası içindeki 69.133m² alan kaplayan 202, 268, 269, 270, 271 ve 369 parsel nolu mera vasıflı taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan "Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi” projesi için ayrılan bütçe miktarının, finansman kaynağının ve yatırımın kamu yatırımı olduğunun açıklanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.

16.Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 348 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 11 adet talebin Trafik KomisyonuRaporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

17.Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 348 ve 356 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 36 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

18. Belediyemizde boş memur kadro derece değişikliği norma kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması.


Son Düzenlemeler: 27 Haziran, 2014
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ Uşak Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında