Meclis Karar Özetleri

01.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

723
15-10-2018
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
01.10.2018    PAZARTESİ          17.00              2018             10                    1        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

1.2018 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 487 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bölme Belediye Başkanlığı'nın İlimiz Merkez, Bölme Belediyesi, 524, 525, 105 ve 140 numaralı adalarda plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü 442 sayılı Köy Kanununa EK-7 madde eklenmesine dair 3367 sayılı kanun ve uygulamasını gösterir yönetmelik hükümlerine göre sınırlandırılan köy yerleşim alanının 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Alanı uygulama imar planı 23.01.2018 tarihinde Valilik Makamınca onaylanmıştır. 16.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan katılma kararına istinaden söz konusu imar planı ile ilgili Belediye görüşü talep edilmektedir.  Konunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 170 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4965 ada 1  numaralı parselin ortaokul alanı olarak ve güney ve doğu cephesindeki yolların 10.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması. 
5.Belediye Meclisinin 18.07.2017 tarih 392-393 sayılı kararları  ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4d pafta, 4851 ada 6 numaralı parselin E=1.95 yapı yoğunluğunda, her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş yurt alanı olarak düzenlenmiştir. Söz konusu plan değişiklikleri; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından açılan dava ile T.C. Manisa 1.İdare Mahkemesi'nin 02.08.2018 tarih 2018/1 Esas sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Alanda yeni bir işlem yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz mücavir alan ve Belediye sınırları içinde yeni cadde- sokak ismi verilmesi gerekli yerler tespit edildiğinden, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince ilgili yerlere cadde- sokak ismi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Adem KOÇ'un Ünalan mahallesi, Kadıncık sokak No:19 da bulunan Akar apartmanı yöneticisi sokak isimlerinin Kadıncık olmasından dolayı, apartman sakinleri ve sokak sakinleri olarak rahatsız olduklarından, Kadıncık sokak isminin değiştirilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garajı İçi 16 (Pasaj İçi No:P05) numaralı 362 m² taşınmazın tamamını, PTT Baş Müdürlüğü 11.09.2018 tarih ve 29404938-840-2068 sayılı dilekçesinde tahsis süresinin 1 (bir) yıl uzatılması için talep etmişlerdir. 2017 yılı için 06.01.2017 tarih ve 2017/94 sayılı meclis kararı ile tahsis süresi 1 (bir) yıl uzatılmış ve aylık 1.300,00 TL'den yıllık toplam 15.600,00 TL bedel alınmasına ve bir seferde yatırmak üzere karar alınmıştır. Tahsis süresinin ve bedelinin tekrar belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

9.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 562 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 562 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 33 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 58 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2018 Eylül ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
2.Belediye Meclisinin 01.08.2018 tarih ve 487 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Bölme Belediye Başkanlığı'nın İlimiz Merkez, Bölme Belediyesi, 524, 525, 105 ve 140 numaralı adalarda plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Bölme Belediye Başkanlığı'nın İlimiz Merkez, Bölme Belediyesi, 524, 525, 105 ve 140 numaralı adalarda plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ ve Orhan TAMER’in 6  çekimser oylarına karşılık 25 kabul oy ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 5.maddesinin Gündemin 3.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

5.Belediye Meclisinin 18.07.2017 tarih 392-393 sayılı kararları  ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4d pafta, 4851 ada 6 numaralı parselin E=1.95 yapı yoğunluğunda, her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş yurt alanı olarak düzenlenmiştir. Söz konusu plan değişiklikleri; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından açılan dava ile T.C. Manisa 1.İdare Mahkemesi'nin 02.08.2018 tarih 2018/1 Esas sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Alanda yeni bir işlem yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 18.07.2017 tarih 392-393 sayılı kararları  ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c08b4d pafta, 4851 ada 6 numaralı parselin E=1.95 yapı yoğunluğunda, her yönden 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiş yurt alanı olarak düzenlenmiştir. Söz konusu plan değişiklikleri; TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Uşak Temsilciliği tarafından açılan dava ile T.C. Manisa 1.İdare Mahkemesi'nin 02.08.2018 tarih 2018/1 Esas sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Alanda yeni bir işlem yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Başkan Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 02.10.2018 Salı günü saat 17.00 de görüşmek üzere 1. Birleşimi kapatmıştır.

                  
         Nurullah CAHAN                Emine YILDIRIM             Sevgi COŞKUN
          Belediye Başkanı                   Katip                                   Katip

         (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ Uşak Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.10.2018