Meclis Karar Özetleri

01.12.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

855
10-12-2021

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ          GÜNÜ            SAATİ     DÖNEM      TOPLANTI        BİRLEŞİM    OTURUM
01.12.2021     ÇARŞAMBA    15.00          2021                 12                       1                   1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı V.: Zeynep CEYLANER, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞCU, Savaş ACAR, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Altan TUFAN, Osman TEKBAŞ, İbrahim TÜRKSOY, Gökhan YALÇIN, Yusuf  AKCAN,  Mehmet KESKİN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL.

GÜNDEM:

1.2021 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırlarına dahil yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 1702 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde, plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 315 ve 316 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10.7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planlarına askı süresi içerisinde; yapılan bir (1) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 303 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde 3 adet otopark yerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Himmet ZEYBEK tarafından yapılan bir (1) adet itirazın görüşülerek karara bağlanması.
6.Ramazan KESKİN'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2330 ada 81 numaralı parselde kayıtlı taşınmazda Akaryakıt ve Servis İstasyonu amaçlı plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallelerinde otopark alanı olarak planlı alanda plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, Kuyucak, Kurşunluk ve Yeşil Karaağaç Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 1.444 hektar alanda ilave imar planı yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi ve Mende Köyü tapulama sahasında yaklaşık 291 hektar alanda imar planı revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Turhan KÜÇÜKÇAKIN, Nurcan KÖSE, Fatma ACAR, Okan ACAR, Fadime DİNÇER, Mustafa KAYA, Mürüvvet DİKMEN, Ahmet COŞKUN, Kamile BENLİ, Ali EKER’in; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 270, 464, 466, 273, 274 ve 275 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 01/11/2021 tarih ve 323 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 272 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2279, 2280, 2282, 2283, 2284, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2293, 2296, 2292, 2297, 2298, 2299 ve 5168 adalarda yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Ramazan Taner ZEYBEK tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Belediye Meclisinin 01/11/2021 tarih ve 325 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Uşak İli, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 3 ve 117 numaralı parseller, 899 ada 24 ve 25 numaralı parseller ve 900 ada 15 numaralı parselde, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26/11/2020 tarih ve 5983 sayılı kararına istinaden koruma alanı sınırının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 300 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali KAVAK, Ümran TOPAN, Tolga KARAKOZAK, Önder ÜNAL, Sırrı POLAT, Emine KARADEDELİ, Ali ARSLAN, Fatma KARAKAYA, Önder DÜZ ve Ahmet Ufuk GERGERLİ, Ayşem GERGERLİ, Melekser TEZEL, Mukaddes KARTAY, Çiğdem BÖCE adına vekaleten Orhan BÖCE’nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Mahallesi, 153 ada 5 ve 6 numaralı parseller ile 405 ada 41, 42 ve 43 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 300 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali KAVAK, Ümran TOPAN, Tolga KARAKOZAK, Önder ÜNAL, Sırrı POLAT, Emine KARADEDELİ, Ali ARSLAN, Fatma KARAKAYA, Önder DÜZ ve Ahmet Ufuk GERGERLİ, Ayşem GERGERLİ, Melekser TEZEL, Mukaddes KARTAY, Çiğdem BÖCE adına vekaleten Orhan BÖCE’nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Mahallesi, 153 ada 5 ve 6 numaralı parseller ile 405 ada 41, 42 ve 43 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.Belediye Meclisinin 01/11/2021 tarih ve 324 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde 700 adet konut yapılması amacıyla oluşturulan ve 02/11/2020 tarih 259 ve 260 sayılı kararları ile  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu onaylanan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16. Belediye Meclisinin 01/11/2021 tarih ve 324 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde 700 adet konut yapılması amacıyla oluşturulan ve 02/11/2020 tarih 259 ve 260 sayılı kararları ile  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu onaylanan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
17.Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 131 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez İlçesi, Mende Köyü, 181 ada 8 numaralı parselde mezarlık alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 131 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez İlçesi, Mende Köyü, 181 ada 8 numaralı parselde mezarlık alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.2022 yılında da devam edecek olan Alt yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye ve Makine Bakım  birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2022 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
20.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (II) sayılı boş kadro değişiklik cetveli ve (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması.
21.Belediyemizin 2022 yılı içersinde yapacağı Belediyemizin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış ve trampa işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.  
22.İlimiz Merkez Mende (Kaşbelen) Köyü Kıldan Karakaya Mevkiinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici (Taşlık) 21.836,39 m². lik alan Belediyemizce kiralanmış olup, söz konusu alanın "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Tesisi" kurulması ve işletilmesi şartıyla 5 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
23.Mülkiyeti Belediyemize ait olan 24 adet taşımazın 2886 sayılı Kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi hususunda 5393 sayılı Kanununun 18/e maddesi gereğince Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
24.İlimiz Merkez Muharremşah Mahallesi 236 ada, 10, 52, 53 ve 84 parsel numaralı taşınmazların Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda satın alma iş ve işlemlerinin yapılması için 5393 sayılı Kanununun 18/e maddesi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
25.İlimiz mücavir alan sınırları içinde İşyeri Çalışma Yönetmeliğinin K-Masaj Salonları başlıklı maddesinde istenen niteliklere ilave olarak; tapuda mesken ve işyeri olarak görünene yerlerde masaj salonu açılması durumunda apartman yönetimi oluşan binalarda karar defteri ile tüm sakinlerin oy birliğinin bulunması, yönetim oluşmamış ise noter onaylı oy birliğinin istenmesi, Kentsel Dönüşüm Toki bölgesinde açılacak müstakil işyerlerinde yönetimden ve sağ sol bir yan komşu işyerlerinin gerekli izinlerinin noter onaylı alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
26.Belediyemizin Uşak Orman İşletme Müdürlüğünden kiraladığı Fevzi Çakmak Mahallesi Miraç Camii Sokakta bulunan Kalfa Korusu Mesire alanında Belediyemizce “Uşak Belediyesi Çocuk Kent” projesi hazırlanmıştır. Hazırlanan bu park projesinin hayata geçirilmesi için Tüprag Metal Madencilik San.ve Tic.A.Ş. ile bağış protokolü hazırlanması ve imzalanması amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
27.(İlave Madde 1): Belediyemiz  bünyesinde  kurulması  planlanan  Kadın  Koordinasyon  Merkezi Çalışma Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması.
28.(İlave Madde 2): Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, Otopark Yönetmeliğinde yapılan son değişikliklere istinaden  bölgesel  otopark  alanlarının  belirlenmesi  konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29.(İlave Madde 3): Sermayesinin tamamı Uşak Belediyesine ait olan “Uşak Belediyesi Madencilik A.Ş.” unvanlı şirketin, Ana Sözleşmesinin 2. Maddesi (Şirketin Unvanı) ve 3. Maddesinde (Amaç ve Konu)  değişiklik yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30.(İlave Madde 4): Mülkiyeti Türk Kızılay’ı Tüzel Kişiliği’ne ait olan Uşak İli, Merkez İlçesi, Kemalöz Mahallesinde kain tapunun 379 ada, 7 parselde kayıtlı 3214 m² yüzölçümlü taşınmazın imar ve 18.madde uygulamasına ilişkin, Manisa 1.İdare Mahkemesinin 2017/1285E., 2018/1148K. Sayılı dava dosyası ve bu kararı onayana Danıştay 6.Dairesi 28.03.2019 tarih ve 2019/2230 K. Sayılı ilamı ve aynı dairenin 2019/17628E. 2020/3639K. Sayılı karar düzeltme isteminin reddi kararlarına konu olan Belediyemiz ve Türk Kızılayı arasında bulunan uyuşmazlık konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 01.10.2021 tarih ve 315 ve 316 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10.7 hektar alanda hazırlanan ilave imar planlarında askı süresi içersinde; yapılan bir (1) adet itiraza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 01.10.2021 tarih ve 303 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Belediyemiz mücavir alan sınırları içersinde 3 adet otopark yerinin belirlenmesine askı süresi içersinde; yapılan bir (1) adet itiraza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2021 Kasım ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin Meclis Katibince okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırlarına dahil yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı revizyonu yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi sınırlarına dahil yaklaşık 18 hektar büyüklüğündeki alanda imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Osman TEKBAŞ oturumdan ayrılmıştır.) 
3.Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 1702 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde, plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün; İlimiz, Merkez, Fatih Mahallesi, 1702 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde, plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 315 ve 316 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10.7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planlarına askı süresi içerisinde; yapılan bir (1) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 315 ve 316 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10.7 hektar alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planlarına askı süresi içerisinde; yapılan bir (1) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 303 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde 3 adet otopark yerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Himmet ZEYBEK tarafından yapılan bir (1) adet itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 303 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde 3 adet otopark yerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Himmet ZEYBEK tarafından yapılan bir (1) adet itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
6.Ramazan KESKİN'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2330 ada 81 numaralı parselde kayıtlı taşınmazda Akaryakıt ve Servis İstasyonu amaçlı plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ramazan KESKİN'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 2330 ada 81 numaralı parselde kayıtlı taşınmazda Akaryakıt ve Servis İstasyonu amaçlı plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallelerinde otopark alanı olarak planlı alanda plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fatih ve Atatürk Mahallelerinde otopark alanı olarak planlı alanda plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
8.İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, Kuyucak, Kurşunluk ve Yeşil Karaağaç Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 1.444 hektar alanda ilave imar planı yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, Kuyucak, Kurşunluk ve Yeşil Karaağaç Mahalleleri tapulama sahasında yaklaşık 1.444 hektar alanda ilave imar planı yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi ve Mende Köyü tapulama sahasında yaklaşık 291 hektar alanda imar planı revizyonu yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi ve Mende Köyü tapulama sahasında yaklaşık 291 hektar alanda imar planı revizyonu yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Turhan KÜÇÜKÇAKIN, Nurcan KÖSE, Fatma ACAR, Okan ACAR, Fadime DİNÇER, Mustafa KAYA, Mürüvvet DİKMEN, Ahmet COŞKUN, Kamile BENLİ, Ali EKER’in; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 270, 464, 466, 273, 274 ve 275 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Turhan KÜÇÜKÇAKIN, Nurcan KÖSE, Fatma ACAR, Okan ACAR, Fadime DİNÇER, Mustafa KAYA, Mürüvvet DİKMEN, Ahmet COŞKUN, Kamile BENLİ, Ali EKER’in; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 755 ada 270, 464, 466, 273, 274 ve 275 numaralı parsellerde imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
11.Belediye Meclisinin 01/11/2021 tarih ve 323 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 272 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2279, 2280, 2282, 2283, 2284, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2293, 2296, 2292, 2297, 2298, 2299 ve 5168 adalarda yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Ramazan Taner ZEYBEK tarafından yapılan itiraz İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 272 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz, Merkez, Hacıkadem Mahallesi, 2279, 2280, 2282, 2283, 2284, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2293, 2296, 2292, 2297, 2298, 2299 ve 5168 adalarda yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde Ramazan Taner ZEYBEK tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ oturumdan ayrılmıştır.)
12.Belediye Meclisinin 01/11/2021 Tarih ve 325 sayılı Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  Uşak İli, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 3 ve 117 numaralı parseller, 899 ada 24 ve 25 numaralı parseller ve 900 ada 15 numaralı parselde, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26/11/2020 tarih ve 5983 sayılı kararına istinaden koruma alanı sınırının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez, Bozkurt Mahallesi, 888 ada 3 ve 117 numaralı parseller, 899 ada 24 ve 25 numaralı parseller ve 900 ada 15 numaralı parselde, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26/11/2020 tarih ve 5983 sayılı kararına istinaden koruma alanı sınırının belirlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 300 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali KAVAK, Ümran TOPAN, Tolga KARAKOZAK, Önder ÜNAL, Sırrı POLAT, Emine KARADEDELİ, Ali ARSLAN, Fatma KARAKAYA, Önder DÜZ ve Ahmet Ufuk GERGERLİ, Ayşem GERGERLİ, Melekser TEZEL, Mukaddes KARTAY, Çiğdem BÖCE adına vekaleten Orhan BÖCE’nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Mahallesi, 153 ada 5 ve 6 numaralı parseller ile 405 ada 41, 42 ve 43 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali KAVAK, Ümran TOPAN, Tolga KARAKOZAK, Önder ÜNAL, Sırrı POLAT, Emine KARADEDELİ, Ali ARSLAN, Fatma KARAKAYA, Önder DÜZ ve Ahmet Ufuk GERGERLİ, Ayşem GERGERLİ, Melekser TEZEL, Mukaddes KARTAY, Çiğdem BÖCE adına vekaleten Orhan BÖCE’nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Mahallesi, 153 ada 5 ve 6 numaralı parseller ile 405 ada 41, 42 ve 43 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarih ve 300 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Ali KAVAK, Ümran TOPAN, Tolga KARAKOZAK, Önder ÜNAL, Sırrı POLAT, Emine KARADEDELİ, Ali ARSLAN, Fatma KARAKAYA, Önder DÜZ ve Ahmet Ufuk GERGERLİ, Ayşem GERGERLİ, Melekser TEZEL, Mukaddes KARTAY, Çiğdem BÖCE adına vekaleten Orhan BÖCE’nin; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Mahallesi, 153 ada 5 ve 6 numaralı parseller ile 405 ada 41, 42 ve 43 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ali KAVAK, Ümran TOPAN, Tolga KARAKOZAK, Önder ÜNAL, Sırrı POLAT, Emine KARADEDELİ, Ali ARSLAN, Fatma KARAKAYA, Önder DÜZ ve Ahmet Ufuk GERGERLİ, Ayşem GERGERLİ, Melekser TEZEL, Mukaddes KARTAY, Çiğdem BÖCE adına vekaleten Orhan BÖCE’nin 21.09.2021 tarihli müracaatına istinaden; İlimiz, Merkez, Kaşbelen Mahallesi, 153 ada 5 ve 6 numaralı parseller ile 405 ada 41, 42 ve 43 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
Belediye Başkanı V. (Meclis Başkanı): Zeynep CEYLANER; Oturuma 10 dakika ara vermiştir.

Belediye Başkanı V. (Meclis Başkanı): Zeynep CEYLANER: 2021 Aralık ayı Meclis Toplantısının 1.birleşim,  2.oturumunu açmıştır.

15.Belediye Meclisinin 01/11/2021 tarih ve 324 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde 700 adet konut yapılması amacıyla oluşturulan ve 02/11/2020 tarih 259 ve 260 sayılı kararları ile  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu onaylanan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde 700 adet konut yapılması amacıyla oluşturulan ve 02/11/2020 tarih 259 ve 260 sayılı kararları ile  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu onaylanan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in  9 ret oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16. Belediye Meclisinin 01/11/2021 tarih ve 324 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde 700 adet konut yapılması amacıyla oluşturulan ve 02/11/2020 tarih 259 ve 260 sayılı kararları ile  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu onaylanan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi sınırları içerisinde 700 adet konut yapılması amacıyla oluşturulan ve 02/11/2020 tarih 259 ve 260 sayılı kararları ile  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu onaylanan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in  9 ret oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
17.Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 131 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez İlçesi, Mende Köyü, 181 ada 8 numaralı parselde mezarlık alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez İlçesi, Mende Köyü, 181 ada 8 numaralı parselde mezarlık alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 131 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak İli, Merkez İlçesi, Mende Köyü, 181 ada 8 numaralı parselde mezarlık alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu  İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak İli, Merkez İlçesi, Mende Köyü, 181 ada 8 numaralı parselde mezarlık alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
19.2022 yılında da devam edecek olan Alt yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye ve Makine Bakım  birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2022 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 2022 yılında da devam edecek olan Alt yapı, Park Bahçe, Fen İşleri, İtfaiye ve Makine Bakım  birimlerinde ve gerekli görülen diğer alanlarda çalıştırılmak üzere 2022 yılı için 360 adam/ay geçici işçi vizesi verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ’nin 7 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Kazım KUŞCU oturumdan ayrılmıştır.)
20.Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (II) sayılı boş kadro değişiklik cetveli ve (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde dolu-boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak tanzim edilen (II) sayılı boş kadro değişiklik cetveli ve (III) sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin kabul  edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in  9 çekimser oylarına karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
21.Belediyemizin 2022 yılı içersinde yapacağı Belediyemizin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış ve trampa işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin 2022 yılı içersinde yapacağı Belediyemizin hissedar olduğu parsellerin temliken satışları ile şuyulu parsellerin satış ve trampa işlemlerini yapabilmesi için 1 yıl süre ile Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 9 ret oylarına karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
22.İlimiz Merkez Mende (Kaşbelen) Köyü Kıldan Karakaya Mevkiinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici (Taşlık) 21.836,39 m². lik alan Belediyemizce kiralanmış olup, söz konusu alanın "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Tesisi" kurulması ve işletilmesi şartıyla 5 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Mende (Kaşbelen) Köyü Kıldan Karakaya Mevkiinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tescil harici (Taşlık) 21.836,39 m². lik alan Belediyemizce kiralanmış olup, söz konusu alanın "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atığı Geri Kazanım Tesisi" kurulması ve işletilmesi şartıyla 5 yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 9 çekimser oylarına karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
23.Mülkiyeti Belediyemize ait olan 24 adet taşımazın 2886 sayılı Kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi hususunda 5393 sayılı Kanununun 18/e maddesi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Mülkiyeti Belediyemize ait olan 24 adet taşımazın 2886 sayılı Kanuna göre satış ve/veya takas ile ilgili işlemlerin yürütülebilmesi hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 9 ret oylarına karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  
24.İlimiz Merkez Muharremşah Mahallesi 236 ada, 10, 52, 53 ve 84 parsel numaralı taşınmazların Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda satın alma iş ve işlemlerinin yapılması için 5393 sayılı Kanununun 18/e maddesi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz Merkez Muharremşah Mahallesi 236 ada, 10, 52, 53 ve 84 parsel numaralı taşınmazların idaremizin ihtiyaçları doğrultusunda satın alma iş ve işlemlerinin yapılması için 5393 sayılı Kanununun 18/e maddesi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 9 ret oylarına karşılık 13 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
25.İlimiz mücavir alan sınırları içinde İşyeri Çalışma Yönetmeliğinin K-Masaj Salonları başlıklı maddesinde istenen niteliklere ilave olarak; tapuda mesken ve işyeri olarak görünene yerlerde masaj salonu açılması durumunda apartman yönetimi oluşan binalarda karar defteri ile tüm sakinlerin oy birliğinin bulunması, yönetim oluşmamış ise noter onaylı oy birliğinin istenmesi, Kentsel Dönüşüm Toki bölgesinde açılacak müstakil işyerlerinde yönetimden ve sağ sol bir yan komşu işyerlerinin gerekli izinlerinin noter onaylı alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz mücavir alan sınırları içinde İşyeri Çalışma Yönetmeliğinin K-Masaj Salonları başlıklı maddesinde istenen niteliklere ilave olarak; tapuda mesken ve işyeri olarak görünene yerlerde masaj salonu açılması durumunda apartman yönetimi oluşan binalarda karar defteri ile tüm sakinlerin oy birliğinin bulunması, yönetim oluşmamışsa noter onaylı oy birliğinin istenmesi, Kentsel Dönüşüm Toki bölgesinde açılacak müstakil işyerlerinde yönetimden ve sağ sol bir yan komşu işyerlerinin gerekli izinlerinin noter onaylı alınması konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.Belediyemizin Uşak Orman İşletme Müdürlüğünden kiraladığı Fevzi Çakmak Mahallesi Miraç Camii Sokakta bulunan Kalfa Korusu Mesire alanında Belediyemizce “Uşak Belediyesi Çocuk Kent” projesi hazırlanmıştır. Hazırlanan bu park projesinin hayata geçirilmesi için Tüprag Metal Madencilik San.ve Tic.A.Ş. ile bağış protokolü hazırlanması ve imzalanması amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizin Uşak Orman İşletme Müdürlüğünden kiraladığı Fevzi Çakmak Mahallesi Miraç Camii Sokakta bulunan Kalfa Korusu Mesire alanında Belediyemizce “Uşak Belediyesi Çocuk Kent” projesi hazırlanmıştır. Hazırlanan bu park projesinin hayata geçirilmesi için Tüprag Metal Madencilik San.ve Tic.A.Ş. ile bağış protokolü hazırlanması ve imzalanması amacıyla Müdürlükten geldiği şekliyle Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. (Üyelerden Kazım KUŞCU oturuma katılmıştır.)
27.(İlave Madde 1): Belediyemiz  bünyesinde  kurulması  planlanan  Kadın  Koordinasyon  Merkezi Çalışma Yönetmeliği görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz  bünyesinde  kurulması  planlanan  Kadın  Koordinasyon  Merkezi Çalışma Yönetmeliği konusunun Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.(İlave Madde 2): Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, Otopark Yönetmeliğinde yapılan son değişikliklere istinaden  bölgesel  otopark  alanlarının  belirlenmesi  konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, Otopark Yönetmeliğinde yapılan son değişikliklere istinaden  bölgesel  otopark  alanlarının  belirlenmesi  konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.(İlave Madde 3): Sermayesinin tamamı Uşak Belediyesine ait olan “Uşak Belediyesi Madencilik A.Ş.” unvanlı şirketin, Ana Sözleşmesinin 2. Maddesi (Şirketin Unvanı) ve 3. Maddesinde (Amaç ve Konu) değişiklik yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Sermayesinin tamamı Uşak Belediyesine ait olan “Uşak Belediyesi Madencilik A.Ş.” unvanlı şirketin, Ana Sözleşmesinin 2.Maddesi  (Şirketin Unvanı) ve 3. Maddesinin  (Amaç ve Konu) değişiklik  teklifi  oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in 9 çekimser oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
30.(İlave Madde 4): Mülkiyeti Türk Kızılay’ı Tüzel Kişiliği’ne ait olan Uşak İli, Merkez İlçesi, Kemalöz Mahallesinde kain tapunun 379 ada, 7 parselde kayıtlı 3214 m² yüzölçümlü taşınmazın imar ve 18.madde uygulamasına ilişkin, Manisa 1.İdare Mahkemesinin 2017/1285E., 2018/1148K. Sayılı dava dosyası ve bu kararı onayana Danıştay 6.Dairesi 28.03.2019 tarih ve 2019/2230 K. Sayılı ilamı ve aynı dairenin 2019/17628E. 2020/3639K. Sayılı karar düzeltme isteminin reddi kararlarına konu olan Belediyemiz ve Türk Kızılayı arasında bulunan uyuşmazlık konusu  Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Türk Kızılay’ı Tüzel Kişiliği’ne ait olan Uşak İli, Merkez İlçesi, Kemalöz Mahallesinde kain tapunun 379 ada, 7 parselde kayıtlı 3214 m² yüzölçümlü taşınmazın imar ve 18.madde uygulamasına ilişkin, Manisa 1.İdare Mahkemesinin 2017/1285E., 2018/1148K. Sayılı dava dosyası ve bu kararı onayana Danıştay 6.Dairesi 28.03.2019 tarih ve 2019/2230 K. Sayılı ilamı ve aynı dairenin 2019/17628E. 2020/3639K. Sayılı karar düzeltme isteminin reddi kararlarına konu olan Belediyemiz ve Türk Kızılayı arasında bulunan uyuşmazlık konusunun Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Oktay YILMAZ, Uğur KESKİN, Dilek SALEPÇİ, Nuri DEMİREL ve Ümit AKBEL’in  9 ret oylarına karşılık 14 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
31.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 01.10.2021 tarih ve 315 ve 316 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10.7 hektar alanda hazırlanan ilave imar planlarında askı süresi içersinde; yapılan bir (1) adet itiraza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.10.2021 tarih ve 315 ve 316 sayılı kararları ile, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan, İlimiz Merkez, Ovademirler Mahallesi, yaklaşık 10.7 hektar alanda hazırlanan ilave imar planlarında askı süresi içersinde; yapılan bir (1) adet itiraza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
32.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 01.10.2021 tarih ve 303 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Belediyemiz mücavir alan sınırları içersinde 3 adet otopark yerinin belirlenmesine askı süresi içersinde; yapılan bir (1) adet itiraza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusu İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.10.2021 tarih ve 303 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Belediyemiz mücavir alan sınırları içersinde 3 adet otopark yerinin belirlenmesine askı süresi içersinde; yapılan bir (1) adet itiraza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022 Ocak ayı Meclis Toplantısının 03.01.2022 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı V. (Meclis Başkanı) Zeynep CEYLANER: 2021 Aralık  ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.


        
Zeynep CEYLANER             Altan TUFAN                İlknur ERTUĞRUL     
Belediye BaşkanıV.                    Katip                                Katip
    Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: 10 Aralk, 2021
İlgili İçerikler: 01.12.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ İLE KENT YEŞİLE BÜRÜNÜYOR 01.12.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 16.11.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Bir Tesiste Daha Temel Attı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN BİR GÜNDE İKİ AÇILIŞ BİR TEMEL ATMA BİR TANITIM PROGRAMI 01.11.2022 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ YENİ EKİPMANLARLA GÜCÜNE GÜÇ KATTI 01.11.2022 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı BELEDİYEMİZ KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE 3D YAZICI ALIMI
belediye karar meclis İlanı Tarihli Özetleri 01.12.2021