Meclis Gündemi

02 Eylül 2013 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlan

2253
28-08-2013
28.08.2013

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.

Toplantı 02.09.2013 Pazartesi günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Ali ERDOĞAN
Belediye Başkanı

G Ü N D E M :

1. 26.07.2013 tarihli olağanüstü Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2. Belediye Meclisinin 26.07.2013 tarih ve 520 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 6036 ada 1 numaralı parselde sosyal tesis alanı, söz konusu alanın kuzeyinde kalan 2906 ada adada ise park alanı düzenlenmesi yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3. Belediye Meclisinin 26.07.2013 tarih ve 521 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 6036 ada 1 numaralı parselde sosyal tesis alanı, söz konusu alanın kuzeyinde kalan 2906 ada adada ise park alanı düzenlenmesi yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4. Belediye Meclisinin 26.07.2013 tarih ve 532 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde 5700 hektar alanda imar planı araştırma raporu hazırlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve revizyonu yapılması hizmet alımı işi kapsamında; şehrimizin kuzeyinden geçen 40.00 metrelik yolun güzergahında kalan alanda, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen görüş doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5. Belediye Meclisinin 26.07.2013 tarih ve 533 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde 5700 hektar alanda imar planı araştırma raporu hazırlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve revizyonu yapılması hizmet alımı işi kapsamında; şehrimizin kuzeyinden geçen 40.00 metrelik yolun güzergahında kalan alanda, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen görüş doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6. Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih ve 414 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Aybey Mahallesi, 1102 ada, 6 numaralı parselde yetişmiş ağaçlar ve yeraltında ana su hattı bulunduğundan bahsedilmektedir. İlgili alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7. Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih ve 409 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 03.04.2008 tarih ve 105 sayılı kararı ile onaylanan, 30L-IIIc ve 30L-IIId imar planlarında servis yolu ve köprülü kavşak yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Manisa İdare Mahkemesinin 2008/1632 Esas, 2009/990 karar nolu kararı ile iptal edilmiş, bu karar Danıştay Altıncı idarenin 2009/15653 Esas, 2013/58 karar nolu kararı ile onanmıştır. Plansız durumdaki alanın, imar planının söz konusu kararlara istinaden eski haline döndürülmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8. Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve 477 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 04.03.2013 tarih ve 202-203 nolu kararları ile onaylanan, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün talebine istinaden, Belediyemiz sınırları içerisinde Sorkun Sel Kapanından TOKİ Devlet Hastanesine kadar Dokuz Sele Deresinin çevresinde düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; Akın ŞAHİN, Arif ŞAHİN, Ferudun ŞAHİN ve Ahmet ÇANKAYA ve müşterekleri tarafından itiraz edilmiştir. Söz konusu itiraz sahiplerinden Akın ŞAHİN, Arif ŞAHİN, Ferudun ŞAHİN tarafından itiraz edilen alan ile ilgili, DSİ 23. Şube Müdürlüğünden alınan görüş doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9. Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve 477 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Belediye Meclisinin 04.03.2013 tarih ve 202-203 nolu kararları ile onaylanan, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün talebine istinaden, Belediyemiz sınırları içerisinde Sorkun Sel Kapanından TOKİ Devlet Hastanesine kadar Dokuz Sele Deresinin çevresinde düzenleme yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; Akın ŞAHİN, Arif ŞAHİN, Ferudun ŞAHİN ve Ahmet ÇANKAYA ve müşterekleri tarafından itiraz edilmiştir. Söz konusu itiraz sahiplerinden Akın ŞAHİN, Arif ŞAHİN, Ferudun ŞAHİN tarafından itiraz edilen alan ile ilgili, DSİ 23. Şube Müdürlüğünden alınan görüş doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10. Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih ve 404 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 5471 ada, 1 numaralı parsel için hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11. Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih ve 404 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 5471 ada, 1 numaralı parsel için hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12. Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve 480 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Vedat ALTAY’ın talebine istinaden; Uşak İli, Beylerhan Köyü, 275 ada, 1 ve 2 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13. Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarih ve 328 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; TÜPRAG Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Kışladağ İnşaat Yönetimi Elektrik İşleri Yöneticisi Tomay TOMBAK’ın talebine istinaden; TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile şirketleri arasında 10.10.2012 tarihli bağlantı sözleşmesi ve 11/02/2013 tarih ve 5-64 sayılı Kamu Yararı Kararına istinaden taraflarınca yürütülmekte olan Uşak OSB-Kışladağ 154kV Enerji İletim hattı projesinin, 1/5000 ölçekli nazım imar planında K22-d-10-b, K22-c-6-a ve K22-c-6-d paftalarına rastladığından bahsedilmektedir. İlgili alan için hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14. Belediye Meclisinin 06.06.2013 tarih ve 467 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş.’nin talebine istinaden; Bozkuş, Alageri Mevkiinde 1437 parselde sanayi alanı düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
15. Belediye Meclisinin 06.06.2013 tarih ve 466 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş.’nin talebine istinaden; Bozkuş, Alageri Mevkiinde 1437 parselde sanayi alanı düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16. Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih ve 391 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Ahmet CEYLAN’ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Bozkuş Köyü, 135 ada, 12 ve 56 numaralı parsellerde bulunan binasının ruhsata bağlanabilmesi 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17. Belediye Meclisinin 01.03.2013 tarih ve 186 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Hatice GÜRBÜZ, Ayşe ERTUĞRUL ve Döndü ERDOĞAN’ın talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü, 300 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yaptırmak yönünde hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18. İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 3037 numaralı parseldeki trafo alanının Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi yönünde hazırlanan imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
19. Fen İşleri Müdürlüğünün 25.07.2013 tarihli yazısında; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, 1.Tunçtürk Sokak ile 1.Çetiner Sokak arasında kalan 11 ve 8 numaralı parsellerin önünden kanalizasyon hattı geçirileceğinden bahsedilerek, imar planının mülkiyetlere göre değiştirilmesi yönündeki talepleri yer almaktadır. İlgili alan için hazırlanan imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
20. İl Müftülüğünün 22.08.2013 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, Taşlık Camii mevkii yeni yerleşim alanı olduğundan ve cami müştemilatına bir Kuran Kursu yapılması düşünüldüğünden bahsedilmektedir. İlgili alan için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
21. İl Emniyet Müdürlüğünün 21.08.2013 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, Karakıran Mevkiinde mülkiyeti hazineye ait İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisli 755 ada, 462 numaralı parselde kayıtlı, 1524,08 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine B+Z+3 kattan oluşan Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği hizmet binası yapılacağından bahsedilmiştir. İlgili alan için hazırlatmış oldukları imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
22. İl Emniyet Müdürlüğünün 21.08.2013 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisli 976 ada656 numaralı parselde 8003,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki KOM Şubesi ve İl Emniyet Müdürü Lojmanı alanı ile park arasında kalan alana ve parkın kuzey tarafına 7.00 metre yaya yolu tesis edilmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. İlgili alan için hazırlatmış oldukları imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
23. Erkan YURDUSEVEN’in 22.07.2013 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, 4602 ada, 6 ve 7 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması talebi yer almaktadır. İlgili alan için hazırlanan imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
24. Lütfü DURAK ve müştereklerinin 27.06.2013 tarihli müracaatında; İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, K22c-08b-2d pafta, 760 ada 110 numaralı parselde plan değişikliği yaptırmaya yönelik talepleri bulunmaktadır. İlgili alan için hazırlatmış oldukları imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre görüşülerek karara bağlanması.
25. Cemal KARAKUŞ’un 26.08.2013 tarihli müracaatında; İlimiz, Kemalöz Mahallesi, 3186 ada 4 numaralı parselin bulunduğu alanda 18. Madde uygulaması yapılmış olduğundan bahsedilmekte, ancak parselin imar planında çocuk bahçesi olduğundan; söz konusu alanda plan değişikliği yapılarak konuta çevrilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
26. İzzet DOMBAYCI’nın 22.08.2013 tarihli müracaatında; İlimiz, Kuyucak Köyü, Demiryolu Mevkiinde bulunan 171 numaralı parselinin Resmi Kurum Alanında kaldığından, söz konusu alanın Resmi Kurum Alanından çıkarılması veya hangi Resmi Kurumun kullanımına bırakılacağının belirlenmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
27. Kazım ULUDAĞ’ın 10.07.2013 tarihli dilekçesinde; Aybey Mahallesi, 1145 ada 55 numaralı parseldeki evinin eski planlarda yolda olmamasına rağmen, Belediye Meclisinin 04.10.2012 tarih ve 688-689 nolu kararları ile onaylanan revizyon imar planına göre yolda kaldığından bahsederek, söz konusu revizyona itiraz ettiğini belirtmiştir. Söz konusu itirazın görüşülerek karara bağlanması.
28. Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve 485-486 nolu kararları ile onaylanan, Kuyucak Köyü, 753, 754, 755, 775, 776, 777, 778, 824, 825 ve 831 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; Ufuk ÇİTİM tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması.
29. Belediye Meclisinin 03.06.2013 tarih ve 387-388 nolu kararları ile onaylanan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebine istinaden, Belediye Hizmet Alanının Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde; Dürdane ÜNAL ve müşterekleri ile Hasan ÖKTEM ve müşterekleri tarafından yapılan itirazların görüşülerek karara bağlanması.
30. Belediye Meclisinin 03.05.2013 tarih ve 368 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen; Belediye sınırları içinde yapılan imar uygulamaları sonunda oluşan cadde ve sokaklara Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince, cadde ve sokak ismi verilmesi, mevcut çıkmaz sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve küme evler diye adlandırılan yerlerin yeni sokak isimleri verilmesinden dolayı iptal edilmesi konusunun, ekli İmar Komisyonu Kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
31. Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve 506 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 20 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32. Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve 506 sayılı kararları ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 13 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 63 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
34. Özel Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 25.maddesinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.
35. Fatih Mahallesi 4.Avgan Sokak sakinlerinin sokaklarına yapılan parka Gazi Murat UZUN isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.
36. Uşak Kent Tarihi Müzesinde hediyelik eşya satış birimi ve kafeteryada ziyaretçilere sunulacak olan ürünlerin satış fiyatlarının belirlenmesi konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
37. Termal Tesislerde ve Kent Tarih Müzesinde giriş ücretleri ve yapılacak satışlarla ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesi.
38. Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Ilıcak Subaşı Parkındaki Yüzme Havuzu için 4 adet, Halı Saha için 4 adet, Elmalıdere Mahallesi Yenice köy Caddesindeki Yüzme Havuzu için 4 adet, Fatih Mahallesi Alpaslan Parkındaki Yüzme Havuzu için 4 adet, Termal Tesisler için 6 adet, Cumhuriyet Meydanı Oto Parkına 4 adet, Kurtuluş Mahallesi Acun Sokak Kapalı Oto Parkına 4 adet, İslice Mahallesi Annac Sokak Kapalı Oto Parkına 4 adet olmak üzere toplam 34 adet Özel Güvenlik Personeline ihtiyaç duyulmuştur, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine istinaden, Valilik Makamına konuyla ilgili yapılacak müracaatlarda, İlgi sayılı İçişleri Bakanlığının yazısına istinaden, Belediye Meclis Kararı istenmektedir. Konunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.

39. Ticaret borsaları 5174 sayılı kanunun 28. Maddesi Ticaret borsaları "Ticaret borsaları, bu Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.”Tanımlanmıştır. Belediye kanunun 75. Maddesi birinci fıkrasının d bendinin "Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.” Hükmü uyarınca Uşak Ticaret Borsasının, 2013-64-17 sayılı talebinin görüşülerek karara bağlanması.
40. Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Halk Ekmek Fırını için 6 adet, dokur evi için 4 adet, Motor Kros alanı için 6 adet ve yeni açılacak halı Müzesi için 4 adet olmak üzere 20 adet Özel Güvenlik Personeline ihtiyaç duyulmuştur, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine istinaden, Valilik Makamına konuyla ilgili yapılacak müracaatlarda, İlgi sayılı İçişleri Bakanlığının yazısına istinaden, Belediye Meclis Kararı istenmektedir. Konunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.
41. Belediyemize ÖSYM tarafından 04.07.2013 tarihinde sonuçlanan 2013/1 KPSS’ den 60 memur atanmıştır. Belediyemize 6495 sayılı kanunun 9 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen 41. Maddesi kapsamında 48 sözleşmeli personel memur kadrosuna atanmış olup Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.


Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ Uşak Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında