Meclis Karar Özetleri

02.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

897
15-10-2018
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
02.10.2018         SALI                  17.00              2018             10                    2        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ,  Üyeler; Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Murat KİRİŞ, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

3.İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü 442 sayılı Köy Kanununa EK-7 madde eklenmesine dair 3367 sayılı kanun ve uygulamasını gösterir yönetmelik hükümlerine göre sınırlandırılan köy yerleşim alanının 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Alanı uygulama imar planı 23.01.2018 tarihinde Valilik Makamınca onaylanmıştır. 16.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan katılma kararına istinaden söz konusu imar planı ile ilgili Belediye görüşü talep edilmektedir.  Konunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 170 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4965 ada 1  numaralı parselin ortaokul alanı olarak ve güney ve doğu cephesindeki yolların 10.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülerek karara bağlanması. 
6.İlimiz mücavir alan ve Belediye sınırları içinde yeni cadde- sokak ismi verilmesi gerekli yerler tespit edildiğinden, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince ilgili yerlere cadde- sokak ismi verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Adem KOÇ'un Ünalan mahallesi, Kadıncık sokak No:19 da bulunan Akar apartmanı yöneticisi sokak isimlerinin Kadıncık olmasından dolayı, apartman sakinleri ve sokak sakinleri olarak rahatsız olduklarından, Kadıncık sokak isminin değiştirilmesi yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
8.Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garajı İçi 16 (Pasaj İçi No:P05) numaralı 362 m² taşınmazın tamamını, PTT Baş Müdürlüğü 11.09.2018 tarih ve 29404938-840-2068 sayılı dilekçesinde tahsis süresinin 1 (bir) yıl uzatılması için talep etmişlerdir. 2017 yılı için 06.01.2017 tarih ve 2017/94 sayılı meclis kararı ile tahsis süresi 1 (bir) yıl uzatılmış ve aylık 1.300,00 TL'den yıllık toplam 15.600,00 TL bedel alınmasına ve bir seferde yatırmak üzere karar alınmıştır. Tahsis süresinin ve bedelinin tekrar belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 562 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 562 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 33 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 58 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

3.İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü 442 sayılı Köy Kanununa EK-7 madde eklenmesine dair 3367 sayılı kanun ve uygulamasını gösterir yönetmelik hükümlerine göre sınırlandırılan köy yerleşim alanının 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Alanı uygulama imar planı 23.01.2018 tarihinde Valilik Makamınca onaylanmıştır. 16.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan katılma kararına istinaden söz konusu imar planı ile ilgili Belediye görüşü talep edilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  İlimiz, Merkez, Ovademirler Köyü 442 sayılı Köy Kanununa EK-7 madde eklenmesine dair 3367 sayılı kanun ve uygulamasını gösterir yönetmelik hükümlerine göre sınırlandırılan köy yerleşim alanının 1/1000 ölçekli Köy Yerleşim Alanı uygulama imar planı 23.01.2018 tarihinde Valilik Makamınca onaylanmıştır. 16.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan katılma kararına istinaden söz konusu imar planı ile ilgili Belediye görüşü talep edilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 170 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4965 ada 1  numaralı parselin ortaokul alanı olarak ve güney ve doğu cephesindeki yolların 10.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan itiraz görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih ve 170 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onaylanan, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, 4965 ada 1  numaralı parselin ortaokul alanı olarak ve güney ve doğu cephesindeki yolların 10.00 metre genişliğinde taşıt yolu olarak düzenlenmesi  yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; Gündemin kalan maddelerinin 03.10.2018 Çarşamba günü saat 17.00 de görüşmek üzere 2. Birleşimi kapatmıştır.

             
         Ahmet Gökhan ÖZBAĞ             Emine YILDIRIM             Sevgi COŞKUN

          Meclis 1.Başkan V.                           Katip                             Katip

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Mülkiyeti Belediyemize ait, (30) Adet Taşınmazın Satış İhale İlanı Uşak Belediyesi'nden Engel Tanımayan Proje Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Ayrıştırılması İşi İhale İlanı UŞAK BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE BORDÜR ALIMI DOĞRUDAN TEMİN SONUCU 01.10.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (12) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.10.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.10.2018