Meclis Karar Özetleri

03.02.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

504
7-02-2020

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
03.02.2020    PAZARTESİ          15.00             2020               2                   1        1-2

Katılan Üyeler; Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) : Mehmet ÇAKIN, Üyeler; Osman Zeki İŞMAN, Kazım KUŞÇU, Savaş ACAR, Mehmet GÜN, Mustafa YILDIZ, İlknur ERTUĞRUL, Regaip Emre HAZAR, Hikmet KAHRAMAN, Kemal SOLAKHAN, Zeynep CEYLANER, Altan TUFAN, İbrahim TÜRKSOY, Turgut ÖZÇELİK, Züleyha YILDIRIM, Gökhan YALÇIN, Yusuf AKCAN, Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU,  Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, Serdar VAROL ve Harun GÜVENÇ.

GÜNDEM:

1.2020 Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Zeliha ÖZÇAY ve Gülay ERTÜRK adına vekaleten Fatih KUŞDEMİR, Nail ÖZÇAY, İsmail ÖZÇAY, Hamdi ÖZÇAY, Hatice GÜRBÜZ, Safinaz GÜRBÜZ, Helime ERTÜRK, Şükriye ADIYAMAN, Ayşe ERTUĞRUL ve Muzaffer ÖZÇAY adına vekaleten Ahmet KARAGÖZ'ün; Uşak İli, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 1, 2, 3, 4, 33 ve 34 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.
3.İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1184 ada 15 numaralı parselin 1.Şeker Sokak cephesinde görülen genel otopark alanı fonksiyonunun alanın ilk onaylı imar planlarında belirlendiği; ancak 08/09/2016 tarih ve 674-675 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan sayısallaştırma yapılmasına yönelik revizyon imar planlarında söz konusu otopark alanının sehven konut alanı olarak planlandığının tespit edildiği, Söz konusu hatanın düzeltilerek işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.İlimiz, Merkez, Kurşunluk Mahallesi, 639 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.Mehmet YELKOVAN adına vekaleten ve kendi adına Mustafa YELKOVAN, Bayram YELKOVAN ve Emine TUNÇBİLEK'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 99, 100 ve 101 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
6.Özerdem Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi Emre ERDEM 'in; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
7.Coşkun GÜNEŞ'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 157 ada 6 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
8.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, Çağlayan Sokak ve Özek Sokak arasında kalan alanda belediye hizmet alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
9.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, Çağlayan Sokak ve Özek Sokak arasında kalan alanda belediye hizmet alanı ve belediye hizmet alanı ek tesisleri alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Metin TEPE, Abdullah Samet TEPE ve Esra TEPE'ye vekaleten Özgür TEPE'nin; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 36, 37 ve 38 numaralı parsellerde mülkiyet sınır çizgilerinin imar planındaki ada kenar çizgileriyle uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Metin TEPE, Abdullah Samet TEPE ve Esra TEPE'ye vekaleten Özgür TEPE'nin; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 36, 37 ve 38 numaralı parsellerde mülkiyet sınır çizgilerinin imar planındaki ada kenar çizgileriyle uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Nezahat YAVUZ'un; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3101 ada 8 numaralı parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
13.Nezahat YAVUZ'un; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3101 ada 8 numaralı parselin A-2 TAKS=0.35 KAKS=0.70 yapılaşma koşullarında ticaret alanı (fırın alanı) olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
14.Uşak Belediye Başkanlığına bağışlanan 8960857201 vergi kimlik numaralı Uşak Belediyesi Madencilik İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine istinaden kabulüne ve şirket yetkilisi olarak 55081265046 T.C. Kimlik numaralı İsmail ÖZÇELİK' in görevlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
15.Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 397 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Meskun mahal içinde yapı yoğunluğu olan bölgelerde üzerinde yapılaşma olmayan çevre kirliliği açısından kötü bir görüntüye sebebiyet veren imar parsellerinin duvar veya tel çit ile parsel malikleri tarafından koruma altına alınarak moloz, hafriyat ve atık dökülmesinin engellenmesi, kuru otlardan dolayı yangın çıkmasının önüne geçilmesi, bu amaçla gerekli önlemleri almayan ilgili parsellerin maliklerine Kabahatler Kanunu ilgili maddelerine göre işlem yapılabilmesi konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanuna dayanılarak hazırlanan, 03.05.2010 tarih ve 184 Sayılı Uşak Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinin  yürürlükten kaldırılarak; yeni hazırlanan Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması.
17.Mart 2018 Tarih ve 30362 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/179 Sayılı kararname ile, "Uşak İli Merkez ilçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç köyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak Uşak Belediyesi Sınırları içerisine katılmıştır. Bahsi geçen köylerin Uşak Belediyesine katılması sonucu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan mesire alanları ve ağaçlandırma sahalarının Uşak Orman İşletme Müdürlüğünden alınarak Uşak Belediye Başkanlığına tahsis edilebilmesi için; taahhüt senedini, borçlanma senedini, saha teslim tesellüm tutanağını Belediye Başkanlığımız adına imzalayacak yetkili olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli Harita Teknikeri Barış TOPDEMİR'in görevlendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
18.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi işletmesi olan Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryasına bağlı kurulan Kemankeş Okçuluk ve Atlı Okçuluk Kulübünde uygulanacak ürün fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 1): 16.03.2018 tarih ve 30.362 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/179 sayılı kararnamede bahsedilen 8 köy ve 1 beldenin Belediyemiz idari sınırlarına katılması ile imar mevzuatı bakımından iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik mücavir alan sınırı taslağı 10/06/2019 tarih ve 169 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanmıştır. Mücavir alan teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 14/10/2019 tarihinde sunulmuş, 30/10/2019 tarihinde eksiklikler tarafımıza bildirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 31/01/2020 sayılı yazısında eksikliklerin bildirildiği tarihten sonra Mücavir alan tekliflerine ilişkin 31/07/2013 tarih ve 2013/22 sayılı genelgeye göre 90 günlük sürenin tamamlanmış olmasından dolayı yeniden Belediye Meclis Kararı alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
20.(İlave Madde 2): 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesi "Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek." hükmüne istinaden yazımız ekinde bulunan karşılaştırma cetveline göre şekillenen Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslağın görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 3): İmar Müdürlüğü tarafından hazırlanan mücavir alan teklifi gerekçe raporuna göre belirtilen 3 bölgeden oluşan (1. Bölgede Ürün köy Çınarcık köyü ve Kaşbelen köyü tapulama sınırındadır. 2. Bölge Kaşbelen köyü tapulama sınırında ve 3. Bölge Sorkun köyü tapulama sınırındadır) alanların mücavir alan sınırları içerisine alınması konusunun imar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 4): İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryasına bağlı kurulan Kemankeş Okçuluk ve Atlı Okçuluk Eğitim Projesinde uygulanacak olan fiyatların belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

1.2020 yılı Ocak ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin  okunduğunun kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
2.Zeliha ÖZÇAY ve Gülay ERTÜRK adına vekaleten Fatih KUŞDEMİR, Nail ÖZÇAY, İsmail ÖZÇAY, Hamdi ÖZÇAY, Hatice GÜRBÜZ, Safinaz GÜRBÜZ, Helime ERTÜRK, Şükriye ADIYAMAN, Ayşe ERTUĞRUL ve Muzaffer ÖZÇAY adına vekaleten Ahmet KARAGÖZ'ün; Uşak İli, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 1, 2, 3, 4, 33 ve 34 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Zeliha ÖZÇAY ve Gülay ERTÜRK adına vekaleten Fatih KUŞDEMİR, Nail ÖZÇAY, İsmail ÖZÇAY, Hamdi ÖZÇAY, Hatice GÜRBÜZ, Safinaz GÜRBÜZ, Helime ERTÜRK, Şükriye ADIYAMAN, Ayşe ERTUĞRUL ve Muzaffer ÖZÇAY adına vekaleten Ahmet KARAGÖZ'ün; Uşak İli, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 1, 2, 3, 4, 33 ve 34 numaralı parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
3.İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1184 ada 15 numaralı parselin 1.Şeker Sokak cephesinde görülen genel otopark alanı fonksiyonunun alanın ilk onaylı imar planlarında belirlendiği; ancak 08/09/2016 tarih ve 674-675 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan sayısallaştırma yapılmasına yönelik revizyon imar planlarında söz konusu otopark alanının sehven konut alanı olarak planlandığının tespit edildiği, Söz konusu hatanın düzeltilerek işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, 1184 ada 15 numaralı parselin 1.Şeker Sokak cephesinde görülen genel otopark alanı fonksiyonunun alanın ilk onaylı imar planlarında belirlendiği; ancak 08/09/2016 tarih ve 674-675 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile onaylanan sayısallaştırma yapılmasına yönelik revizyon imar planlarında söz konusu otopark alanının sehven konut alanı olarak planlandığının tespit edildiği, Söz konusu hatanın düzeltilerek işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesine yönelik plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
4.İlimiz, Merkez, Kurşunluk Mahallesi, 639 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kurşunluk Mahallesi, 639 ada 1 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, ve Serdar VAROL’un 11 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
5.Mehmet YELKOVAN adına vekaleten ve kendi adına Mustafa YELKOVAN, Bayram YELKOVAN ve Emine TUNÇBİLEK'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 99, 100 ve 101 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mehmet YELKOVAN adına vekaleten ve kendi adına Mustafa YELKOVAN, Bayram YELKOVAN ve Emine TUNÇBİLEK'in; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 293 ada 99, 100 ve 101 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, ve Serdar VAROL’un 11 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6.Özerdem Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi Emre ERDEM 'in; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Özerdem Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi Emre ERDEM 'in; İlimiz, Merkez, Ünalan Mahallesi, 370 ada 1 numaralı parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, ve Serdar VAROL’un 11 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
7.Coşkun GÜNEŞ'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 157 ada 6 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Coşkun GÜNEŞ'in; İlimiz, Merkez, Yeşil Karaağaç Mahallesi, 157 ada 6 numaralı parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, ve Serdar VAROL’un 11 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, Çağlayan Sokak ve Özek Sokak arasında kalan alanda belediye hizmet alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, Çağlayan Sokak ve Özek Sokak arasında kalan alanda belediye hizmet alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, Çağlayan Sokak ve Özek Sokak arasında kalan alanda belediye hizmet alanı ve belediye hizmet alanı ek tesisleri alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi, Çağlayan Sokak ve Özek Sokak arasında kalan alanda belediye hizmet alanı ve belediye hizmet alanı ek tesisleri alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
10.Metin TEPE, Abdullah Samet TEPE ve Esra TEPE'ye vekaleten Özgür TEPE'nin; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 36, 37 ve 38 numaralı parsellerde mülkiyet sınır çizgilerinin imar planındaki ada kenar çizgileriyle uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Metin TEPE, Abdullah Samet TEPE ve Esra TEPE'ye vekaleten Özgür TEPE'nin; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 36, 37 ve 38 numaralı parsellerde mülkiyet sınır çizgilerinin imar planındaki ada kenar çizgileriyle uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, ve Serdar VAROL’un 11 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11.Metin TEPE, Abdullah Samet TEPE ve Esra TEPE'ye vekaleten Özgür TEPE'nin; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 36, 37 ve 38 numaralı parsellerde mülkiyet sınır çizgilerinin imar planındaki ada kenar çizgileriyle uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Metin TEPE, Abdullah Samet TEPE ve Esra TEPE'ye vekaleten Özgür TEPE'nin; İlimiz, Merkez, Kuyucak Mahallesi, 142 ada 36, 37 ve 38 numaralı parsellerde mülkiyet sınır çizgilerinin imar planındaki ada kenar çizgileriyle uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, ve Serdar VAROL’un 11 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12.Nezahat YAVUZ'un; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3101 ada 8 numaralı parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nezahat YAVUZ'un; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3101 ada 8 numaralı parselin ticaret alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, ve Serdar VAROL’un 11 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13.Nezahat YAVUZ'un; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3101 ada 8 numaralı parselin A-2 TAKS=0.35 KAKS=0.70 yapılaşma koşullarında ticaret alanı (fırın alanı) olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Nezahat YAVUZ'un; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3101 ada 8 numaralı parselin A-2 TAKS=0.35 KAKS=0.70 yapılaşma koşullarında ticaret alanı (fırın alanı) olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi yönündeki taleplerinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, ve Serdar VAROL’un 11 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14.Uşak Belediye Başkanlığına bağışlanan 8960857201 vergi kimlik numaralı Uşak Belediyesi Madencilik İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesine istinaden kabulüne ve şirket yetkilisi olarak 55081265046 T.C. Kimlik numaralı İsmail ÖZÇELİK' in görevlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Belediye Başkanlığına bağışlanan 8960857201 vergi kimlik numaralı Uşak Belediyesi Madencilik İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Uşak Ticaret Odasına Ticaret Sicili ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılmasına ve şirket yetkilisi olarak 55081265046 T.C. Kimlik numaralı İsmail ÖZÇELİK'in yetkilendirilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ ve Serdar VAROL’un 11 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
15.Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 397 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Meskun mahal içinde yapı yoğunluğu olan bölgelerde üzerinde yapılaşma olmayan çevre kirliliği açısından kötü bir görüntüye sebebiyet veren imar parsellerinin duvar veya tel çit ile parsel malikleri tarafından koruma altına alınarak moloz, hafriyat ve atık dökülmesinin engellenmesi, kuru otlardan dolayı yangın çıkmasının önüne geçilmesi, bu amaçla gerekli önlemleri almayan ilgili parsellerin maliklerine Kabahatler Kanunu ilgili maddelerine göre işlem yapılabilmesi konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 397 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen; Meskun mahal içinde yapı yoğunluğu olan bölgelerde üzerinde yapılaşma olmayan çevre kirliliği açısından kötü bir görüntüye sebebiyet veren imar parsellerinin duvar veya tel çit ile parsel malikleri tarafından koruma altına alınarak moloz, hafriyat ve atık dökülmesinin engellenmesi, kuru otlardan dolayı yangın çıkmasının önüne geçilmesi, bu amaçla gerekli önlemleri almayan ilgili parsellerin maliklerine Kabahatler Kanunu ilgili maddelerine göre işlem yapılabilmesi konusunun Hukuk Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, ve Serdar VAROL’un 11 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
16.13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanuna dayanılarak hazırlanan, 03.05.2010 tarih ve 184 Sayılı Uşak Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinin  yürürlükten kaldırılarak; yeni hazırlanan Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 13.07.2005 tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanuna dayanılarak hazırlanan, 03.05.2010 tarih ve 184 Sayılı Uşak Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinin  yürürlükten kaldırılarak; yeni hazırlanan Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması konusunun  Plan Bütçe Komisyonuna, İmar Komisyonuna, Çevre ve Sağlık Komisyonuna, Trafik Komisyonuna, Sosyal Yardım Komisyonuna, Kentsel Dönüşüm Komisyonuna, Eğitim, Kültür, Gençlik  ve Spor Komisyonuna, Park, Bahçe, Alt Yapı ve Doğal Afet Komisyonuna, Kadın, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Düşkünlerin Sorunlarını Araştırma Komisyonuna, Dış İlişkiler Komisyonuna, Hukuk Komisyonu ve Hayvan Hakları Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.Mart 2018 Tarih ve 30362 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/179 Sayılı kararname ile, "Uşak İli Merkez ilçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç köyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak Uşak Belediyesi Sınırları içerisine katılmıştır. Bahsi geçen köylerin Uşak Belediyesine katılması sonucu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan mesire alanları ve ağaçlandırma sahalarının Uşak Orman İşletme Müdürlüğünden alınarak Uşak Belediye Başkanlığına tahsis edilebilmesi için; taahhüt senedini, borçlanma senedini, saha teslim tesellüm tutanağını Belediye Başkanlığımız adına imzalayacak yetkili olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli Harita Teknikeri Barış TOPDEMİR'in görevlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mart 2018 Tarih ve 30362 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/179 Sayılı kararname ile, "Uşak İli Merkez ilçesine bağlı Bölme Belediyesi ile Hacıkadem, Çevre, İkisaray, Kalfa, Muharremşah, Ovademirler, Kuyucak ve Karaağaç köyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak Uşak Belediyesi Sınırları içerisine katılmıştır. Bahsi geçen köylerin Uşak Belediyesine katılması sonucu Uşak Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan mesire alanları ve ağaçlandırma sahalarının Uşak Orman İşletme Müdürlüğünden alınarak Uşak Belediye Başkanlığına tahsis edilebilmesi için; taahhüt senedini, borçlanma senedini, saha teslim tesellüm tutanağını Belediye Başkanlığımız adına imzalayacak yetkili olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli Harita Teknikeri Barış TOPDEMİR'in görevlendirilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
18.İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi işletmesi olan Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryasına bağlı kurulan Kemankeş Okçuluk ve Atlı Okçuluk Kulübünde uygulanacak ürün fiyatlarının belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi işletmesi olan Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryasına bağlı kurulan Kemankeş Okçuluk ve Atlı Okçuluk Kulübünde uygulanacak ürün fiyatlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
19.(İlave Madde 1): 16.03.2018 tarih ve 30.362 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/179 sayılı kararnamede bahsedilen 8 köy ve 1 beldenin Belediyemiz idari sınırlarına katılması ile imar mevzuatı bakımından iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik mücavir alan sınırı taslağı 10/06/2019 tarih ve 169 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanmıştır. Mücavir alan teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 14/10/2019 tarihinde sunulmuş, 30/10/2019 tarihinde eksiklikler tarafımıza bildirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 31/01/2020 sayılı yazısında eksikliklerin bildirildiği tarihten sonra Mücavir alan tekliflerine ilişkin 31/07/2013 tarih ve 2013/22 sayılı genelgeye göre 90 günlük sürenin tamamlanmış olmasından dolayı yeniden Belediye Meclis Kararı alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 16.03.2018 tarih ve 30.362 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/179 sayılı kararnamede bahsedilen 8 köy ve 1 beldenin Belediyemiz idari sınırlarına katılması ile imar mevzuatı bakımından iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik mücavir alan sınırı taslağı 10/06/2019 tarih ve 169 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onaylanmıştır. Mücavir alan teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 14/10/2019 tarihinde sunulmuş, 30/10/2019 tarihinde eksiklikler tarafımıza bildirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 31/01/2020 sayılı yazısında eksikliklerin bildirildiği tarihten sonra Mücavir alan tekliflerine ilişkin 31/07/2013 tarih ve 2013/22 sayılı genelgeye göre 90 günlük sürenin tamamlanmış olmasından dolayı yeniden Belediye Meclis Kararı alınması konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Mehmet ÇAKIN; 2020 yılı Şubat ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminin 1.Oturumuna on beş dakika sonra toplanmak üzere ara vermiştir. 

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN; 2020 yılı Şubat ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 2.Oturumunu açmıştır.

20. (İlave Madde 2): 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesi "Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek." hükmüne istinaden yazımız ekinde bulunan karşılaştırma cetveline göre şekillenen Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslağın görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesi "Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek." hükmüne istinaden yazımız ekinde bulunan karşılaştırma cetveline göre şekillenen Şehir İçi Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslağın Trafik Komisyonuna ve Hukuk Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
21.(İlave Madde 3): İmar Müdürlüğü tarafından hazırlanan mücavir alan teklifi gerekçe raporuna göre belirtilen 3 bölgeden oluşan (1. Bölgede Ürün köy Çınarcık köyü ve Kaşbelen köyü tapulama sınırındadır. 2. Bölge Kaşbelen köyü tapulama sınırında ve 3. Bölge Sorkun köyü tapulama sınırındadır) alanların mücavir alan sınırları içerisine alınması konusunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İmar Müdürlüğü tarafından hazırlanan mücavir alan teklifi gerekçe raporuna göre belirtilen 3 bölgeden oluşan (1. Bölgede Ürün köy Çınarcık köyü ve Kaşbelen köyü tapulama sınırındadır. 2. Bölge Kaşbelen köyü tapulama sınırında ve 3. Bölge Sorkun köyü tapulama sınırındadır) alanların mücavir alan sınırları içerisine alınması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Necmi DURSUN ve Serdar VAROL’un 2 çekimser oylarına karşılık 27 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
22.(İlave Madde 4): İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryasına bağlı kurulan Kemankeş Okçuluk ve Atlı Okçuluk Eğitim Projesinde uygulanacak olan fiyatların belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İktisadi ve Sosyal Tesisler Bütçe İçi İşletmesi Atlı Spor ve Rehabilitasyon Merkezi Kafeteryasına bağlı kurulan Kemankeş Okçuluk ve Atlı Okçuluk Eğitim Projesinde uygulanacak olan fiyatların belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Özgül Şeker ÇİFTÇİ, Tolga PİRİNÇCİ, Necmi DURSUN, Selçuk TOKER, Yasin YAVUZ, Nurten BAKIR, Himmet DUYGU, Alev KETBOĞA, Oktay YILMAZ, Dilek SALEPÇİ, ve Serdar VAROL’un 11 çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2020  Mart  ayı Meclis Toplantısının 02.03.2020 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı) Mehmet ÇAKIN;  2020 Şubat ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.Mehmet ÇAKIN                Regaip Emre HAZAR            Yusuf AKCAN
Belediye Başkanı                Katip                                     Katip
(Meclis Başkanı)
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı UŞAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER BÜTÇE İÇİ İŞLETMESİ ATAPARK ÇAYZADE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABE UŞAK BELEDİYESİ TÜM EKİPLERİYLE SAHADA Uşak Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.02.2020