Meclis Karar Özetleri

03.04.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

1099
12-04-2018


T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
03.04.2018         SALI                  17.00           2018               4                    2        1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Nurullah CAHAN,  Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Ergün KIRDİNLİ, Özer ERKEK, Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

5.Çınarcık Köyü Muhtarı Bilal AYDIN'ın İlimiz Merkez Çınarcık Köyü 133 ada 37 numaralı parselde (köy mezarlığı alanında) plan değişikliği yapılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması. 
6.Yaşar ÖZKAYA vekili İbrahim GÖKÇE'nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3561 ada 1,2,3,4 numaralı parsellerin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.
7.İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, 172 ada 61 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 225 sayılı kararı ile ilimizde Özel İdare ile Vali Konağı önüne yapılan yaya üst geçitlerine şehitlerimizin isimleri verildiği, Ancak; Uşak Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün, bu şehit isimlerinden Kürşad Selim ŞENOL isminin Karayolları tarafından yapılan Farklı Seviyeli Köprülü Kavşağa (Uşak-İzmir Devlet yolu üzerinde Uşak üniversitesi önü) verildiğinin belirtildiği, ayrıca Şehit Piyade Binbaşı Kürşad Selim ŞENOL'un annesi Muazzez ŞENOL tarafından verilen dilekçede de Atatürk Bulvarı Özel İdare önüne yapılan yaya üst geçidine verilen ismin iptal edilmesi Karayolları tarafından Uşak Üniversitesi önündeki Farklı Seviyeli Köprülü Kavşağa verilmesi yönündeki talebi bulunduğu, söz konusu talepler yönünde, Atatürk Bulvarı Özel İdare önüne yapılan yaya üst geçidine verilen ismin iptal edilerek yeniden isim verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Mahallelerimizde araç parkı ve trafik yoğunluğu sorunlarının en aza indirilmesi adına şehrimizde Belediyemize ait pazaryerlerinin pazarın kurulduğu günler dışındaki günlerde otopark olarak kullanılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 07.03.2017  tarih ve 211 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet talebin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Belediye Meclisinin 07.03.2017  tarih ve 211 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca  reddedilen  14 adet talebin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
12.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen  22 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
13.Belediyemiz Encümenine Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
14.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
15.Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak 1 adet Asıl, 1 adet Yedek üyenin seçimi konusunun görüşülmesi.
16.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 103 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Fettahoğlu Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c03d paftada, 994 ada 43 numaralı parselde konut dışı kentsel çalışma alanı (asfalt plent tesisi ve beton santrali) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile görüşülerek karara bağlanması.
17.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 103 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Fettahoğlu Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c03d3c paftada, 994 ada 43 numaralı parselde E=0,50 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında konut dışı kentsel çalışma alanı (asfalt plent tesisi ve beton santrali) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 216 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09d paftada, 2126 ada 129 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğine uygun şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli  ilave nazım imar planı  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 216 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Deva Tekstil Maden İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Durak Mahallesi, K22c09d1b paftada, 2126 ada 129 numaralı parselde ve yakın çevresinde 07.12.2012 tarih ve 860 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan plan değişikliğine uygun şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 05.03.2018 Tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, K23c06a  paftada, 168 Ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 6): Belediye Meclisinin 05.03.2018 Tarih ve 195 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, K22c06a4c ve K22C06a3d paftalarda, 168 Ada 26 numaralı parselde tır, kamyon, makine parkı ve garaj alanı düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
22.(İlave Madde 7): Belediye Meclisinin 01.03.2018 Tarih ve 166 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K23c09a  paftada, 548 Ada 17-18-19-41-42 numaralı parsellerin 06.07.2012 tarih ve 443 sayılı Belediye Meclis Kararından önceki haline uygun yüksek yoğunlukta mevcut konut alanı olarak  düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
23.(İlave Madde 8): Belediye Meclisinin 01.03.2018 Tarih ve 166 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen;  İlimiz, Merkez, Işık Mahallesi, K23c09a4a  paftada, 548 Ada 17-18-19-41-42 numaralı parsellerin 06.07.2012 tarih ve 444 sayılı Belediye Meclis Kararından önceki haline uygun B-3 yapı düzeninde konut alanı olarak düzenlenmesi yönünde  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.(İlave Madde 9): 19. İmar Uygulama Bölgesi olarak bilinen alanda 06.12.2017 tarih ve 738-739 sayılı Belediye Meclisi Kararları ile imar uygulamasına yönelik imar planı revizyonu yapılmıştır. Ancak 4669 ada 1 numaralı parselde 22.07.2015 tarih ve 750 sayılı imar durumuna göre yola terkler yapıldığı ve ruhsatlı yapı bulunduğundan dolayı yeniden imar uygulaması yapıldığı durumda, mevcut ruhsatlı yapı ile imar planı ve imar uygulamasının uyumsuz olacağı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu alanda imar planı revizyonu yapılması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
25.(İlave Madde 10): Ali ADIYAMAN'ın  İlimiz, Merkez, Bozkurt Mahallesi  888 ada 55 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

5.Çınarcık Köyü Muhtarı Bilal AYDIN'ın İlimiz Merkez Çınarcık Köyü 133 ada 37 numaralı parselde (köy mezarlığı alanında) plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Çınarcık Köyü Muhtarı Bilal AYDIN'ın İlimiz Merkez Çınarcık Köyü 133 ada 37 numaralı parselde (köy mezarlığı alanında) plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin  16. Maddesinin  (İlave Madde 1), gündemin 6.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

16.(İlave Madde 1): Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 103 sayılı Belediye Meclis Kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Fettahoğlu Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c03d paftada, 994 ada 43 numaralı parselde konut dışı kentsel çalışma alanı (asfalt plent tesisi ve beton santrali) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fettahoğlu Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c03d paftada, 994 ada 43 numaralı parselde konut dışı kentsel çalışma alanı (asfalt plent tesisi ve beton santrali) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin  17. Maddesinin  (İlave Madde 2), gündemin 6.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

17.(İlave Madde 2): Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 103 sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince onaylanan; Fettahoğlu Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c03d3c paftada, 994 ada 43 numaralı parselde E=0,50 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında konut dışı kentsel çalışma alanı (asfalt plent tesisi ve beton santrali) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fettahoğlu Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin talebine istinaden; İlimiz, Merkez, Dikilitaş Mahallesi, K22c03d3c paftada, 994 ada 43 numaralı parselde E=0,50 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında konut dışı kentsel çalışma alanı (asfalt plent tesisi ve beton santrali) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER ve Mustafa EKŞİ’nin 5 ret oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
6.Yaşar ÖZKAYA vekili İbrahim GÖKÇE'nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3561 ada 1,2,3,4 numaralı parsellerin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Yaşar ÖZKAYA vekili İbrahim GÖKÇE'nin İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3561 ada 1,2,3,4 numaralı parsellerin bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
7.İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, 172 ada 61 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Ürün Köyü, 172 ada 61 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.(Üyelerden Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL ve Necmi DURSUN oturuma katılmıştır. Mehmet KARAKOÇ oturumdan ayrılmıştır.)
8.Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 225 sayılı kararı ile ilimizde Özel İdare ile Vali Konağı önüne yapılan yaya üst geçitlerine şehitlerimizin isimleri verildiği, Ancak; Uşak Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün, bu şehit isimlerinden Kürşad Selim ŞENOL isminin Karayolları tarafından yapılan Farklı Seviyeli Köprülü Kavşağa (Uşak-İzmir Devlet yolu üzerinde Uşak üniversitesi önü) verildiğinin belirtildiği, ayrıca Şehit Piyade Binbaşı Kürşad Selim ŞENOL'un annesi Muazzez ŞENOL tarafından verilen dilekçede de Atatürk Bulvarı Özel İdare önüne yapılan yaya üst geçidine verilen ismin iptal edilmesi Karayolları tarafından Uşak Üniversitesi önündeki Farklı Seviyeli Köprülü Kavşağa verilmesi yönündeki talebi bulunduğu, söz konusu talepler yönünde, Atatürk Bulvarı Özel İdare önüne yapılan yaya üst geçidine verilen ismin iptal edilerek yeniden isim verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 225 sayılı kararı ile ilimizde Özel İdare ile Vali Konağı önüne yapılan yaya üst geçitlerine şehitlerimizin isimleri verildiği, Ancak; Uşak Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün, bu şehit isimlerinden Kürşad Selim ŞENOL isminin Karayolları tarafından yapılan Farklı Seviyeli Köprülü Kavşağa (Uşak-İzmir Devlet yolu üzerinde Uşak üniversitesi önü) verildiğinin belirtildiği, ayrıca Şehit Piyade Binbaşı Kürşad Selim ŞENOL'un annesi Muazzez ŞENOL tarafından verilen dilekçede de Atatürk Bulvarı Özel İdare önüne yapılan yaya üst geçidine verilen ismin iptal edilmesi Karayolları tarafından Uşak Üniversitesi önündeki Farklı Seviyeli Köprülü Kavşağa verilmesi yönündeki talebi bulunduğu, söz konusu talepler yönünde, Atatürk Bulvarı Özel İdare önüne yapılan yaya üst geçidine verilen ismin iptal edilerek yeniden isim verilmesi konusunun İmar Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
9.Mahallelerimizde araç parkı ve trafik yoğunluğu sorunlarının en aza indirilmesi adına şehrimizde Belediyemize ait pazaryerlerinin pazarın kurulduğu günler dışındaki günlerde otopark olarak kullanılması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mahallelerimizde araç parkı ve trafik yoğunluğu sorunlarının en aza indirilmesi adına şehrimizde Belediyemize ait pazaryerlerinin pazarın kurulduğu günler dışındaki günlerde otopark olarak kullanılması konusunun Trafik Komisyonuna  havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve  yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.


Belediye Başkanı  (Meclis Başkanı): Nurullah CAHAN; Gündemin kalan maddelerinin 04.04.2017 Çarşamba günü saat 17.00 de görüşmek üzere 2. Birleşimi kapatmıştır.

                
Nurullah CAHAN                 Emine YILDIRIM                 Akın DEMİR
 Belediye Başkanı                     Katip                                  Katip
  (Meclis Başkanı)0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 03.04.2018