Meclis Karar Özetleri

04.10.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

817
15-10-2018
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
04.10.2018       PERŞEMBE       17.00              2018             10                    4        1

Katılan Üyeler; Belediye Başkan V. Zeki ERCEL Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Özer ERKEK, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Erdoğan VAROL, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

8.Mülkiyeti Belediyemize ait, Kemalöz Mahallesi Yeni Oto Garajı İçi 16 (Pasaj İçi No:P05) numaralı 362 m² taşınmazın tamamını, PTT Baş Müdürlüğü 11.09.2018 tarih ve 29404938-840-2068 sayılı dilekçesinde tahsis süresinin 1 (bir) yıl uzatılması için talep etmişlerdir. 2017 yılı için 06.01.2017 tarih ve 2017/94 sayılı meclis kararı ile tahsis süresi 1 (bir) yıl uzatılmış ve aylık 1.300,00 TL'den yıllık toplam 15.600,00 TL bedel alınmasına ve bir seferde yatırmak üzere karar alınmıştır. Tahsis süresinin ve bedelinin tekrar belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 562 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 10 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 562 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 33 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 58 adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
12.(İlave Madde 1): Uşak Valiliğinin 12.09.2018 tarih ve E.6821 sayılı yazısı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 11.Maddesi gereğince 15.02.2018 tarih ve 2018-179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesinin 431-2400 hissesi bulunan 433 ada, 6 numaralı parselin ve 127567-601320 hissesi bulunan 564 ada, 1 numaralı parselin satış izni için, Uşak Valiliğine taşınmazın satışına izin verilmesi talebine ilişkin 11.09.2018 tarihli dilekçe ve Tapu Senedi örneği ekte gönderilmiştir. Bu konuda Bakanlıktan alınan izne esas olmak üzere söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemizin görüşünün bildirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.(İlave Madde 2): Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 4 numaralı parselin  bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
14.(İlave Madde 3): Şahin DURSUN'un İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 204 ada 28 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
15.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 07.09.2018 Tarih ve 586 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a3a paftada, 3779 ada 764 numaralı adaların kanalizasyon hattına göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
16.(İlave Madde 5): Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Kentpark alanına 32 kişilik koruma güvenlik görevlisi hizmeti satın alınabilmesi için, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun İlgili Maddelerine istinaden, Valilik Makamına konu ile ilgili yapılacak müracaatlarda Belediye Meclis Kararı istenmektedir. Söz konusu müracaatın yapılması ve Belediye Meclisince karar alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
17.(İlave Madde 6): Süleyman KATRANCI’nın İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 2774 ada, 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebin görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

Gündemin 12.Maddenin (İlave Madde 1),  13. Maddenin (İlave Madde 2), 14. Maddenin (İlave Madde 3), 15. Maddenin (İlave Madde 4), 16. Maddenin (İlave Madde 5) ve 17.Maddenin (İlave Madde 6) gündemin 8.maddesinden önce görüşülmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

12.(İlave Madde 1): Uşak Valiliğinin 12.09.2018 tarih ve E.6821 sayılı yazısı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 11.Maddesi gereğince 15.02.2018 tarih ve 2018-179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesinin 431-2400 hissesi bulunan 433 ada, 6 numaralı parselin ve 127567-601320 hissesi bulunan 564 ada, 1 numaralı parselin satış izni için, Uşak Valiliğine taşınmazın satışına izin verilmesi talebine ilişkin 11.09.2018 tarihli dilekçe ve Tapu Senedi örneği ekte gönderilmiştir. Bu konuda Bakanlıktan alınan izne esas olmak üzere söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemizin görüşünün bildirilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Valiliğinin 12.09.2018 tarih ve E.6821 sayılı yazısı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 11.Maddesi gereğince 15.02.2018 tarih ve 2018-179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesinin 431-2400 hissesi bulunan 433 ada, 6 numaralı parselin ve 127567-601320 hissesi bulunan 564 ada, 1 numaralı parselin satış izni için, Uşak Valiliğine taşınmazın satışına izin verilmesi talebine ilişkin 11.09.2018 tarihli dilekçe ve Tapu Senedi örneği ekte gönderilmiştir. Bu konuda Bakanlıktan alınan izne esas olmak üzere söz konusu taşınmazın satışı için Belediyemizin görüşünün bildirilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
13.(İlave Madde 2): Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 4 numaralı parselin  bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Ceylanlar Otelcilik Turizm Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin; İlimiz, Merkez, Cumhuriyet Mahallesi, 3084 ada 4 numaralı parselin  bulunduğu adada plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
14.(İlave Madde 3): Şahin DURSUN'un İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 204 ada 28 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Şahin DURSUN'un İlimiz, Merkez, Kaşbelen Köyü, 204 ada 28 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
15.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 07.09.2018 Tarih ve 586 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a3a paftada, 3779 ada 764 numaralı adaların kanalizasyon hattına göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a3a paftada, 3779 ada 764 numaralı adaların kanalizasyon hattına göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
16.(İlave Madde 5): Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Kentpark alanına 32 kişilik koruma güvenlik görevlisi hizmeti satın alınabilmesi için, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun İlgili Maddelerine istinaden, Valilik Makamına konu ile ilgili yapılacak müracaatlarda Belediye Meclis Kararı istenmektedir. Söz konusu müracaatın yapılması ve Belediye Meclisince karar alınması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Kentpark alanına 32 kişilik koruma güvenlik görevlisi hizmeti satın alınabilmesi için, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun İlgili Maddelerine istinaden, Valilik Makamına konu ile ilgili yapılacak müracaatlarda Belediye Meclis Kararı istenmektedir. Söz konusu müracaatın yapılması ve Belediye Meclisince karar alınması konusunun Müdürlükten geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
17.(İlave Madde 6): Süleyman KATRANCI’nın İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 2774 ada, 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra;  Süleyman KATRANCI’nın İlimiz Merkez Ovademirler Köyü 2774 ada, 2 numaralı parselde plan değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkan V. Zeki ERCEL; Gündemin kalan maddelerinin 05.10.2018 Cuma günü saat 17.00 de görüşmek üzere 4. Birleşimi kapatmıştır.
            

            Zeki ERCEL                         Sevgi COŞKUN
         Belediye Başkan V.                    Katip             

         (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DESTANINI NOTALARDA YAŞATTI BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 20 Adet Ticari (S) Plakası Açık Artırma İhale İlanı UŞAK BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLER BÜTÇE İÇİ İŞLETMESİ ATAPARK ÇAYZADE BİRİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABE
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 04.10.2018