Meclis Karar Özetleri

05.06.2013 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri

1560
12-06-2013
T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ            GÜNÜ          SAATİ     DÖNEM   TOPLANTI    BİRLEŞİM   OTURUM
05.06.2013    ÇARŞAMBA    17.00       2013              6                     3                  1

Katılan Üyeler; Meclis Başkanı : Belediye Başkanı V. Mustafa KORKMAZ, Üyeler; Orhan TAMER, Bekir AKAĞAÇ, Alpay ÖZGÜR, Barbaros DOĞAN, Talat DOĞRU, Hüsamettin DAYAN, İbrahim KARAHAN, Ufuk DÜZENLİ, Hakkı KAYGISIZ, Ahmet KARAOĞLU, Murat Serhat EREN, Türkan TOKER, Uğur ÖZKÖSE, Mehmet Emin AKYAY, Ahmet SEVİNDİK, Sedat AYDIN, Kudret ERDEM, Ramazan KARAHAN, Mehmet Hamdi AVŞAR, Kadir USLU, Ebru ÖZSOY, Mustafa GÜNDÜZ ve Necat ÇOLAK.

G Ü N D E M :

27. Mülkiyeti Belediyemize ait, Köme Mahallesi Belediye İş Hanı 2. Kat 238/a numaralı büro, 06/04/2010 tarih ve 2010/169 Sayılı Meclis Karan ile 3 (Üç) yıllığına aylık 55,00.-TL bedelle Anadolu Ajans Genel Müdürlüğü' ne tahsis edilmiş olup, tahsis süresi 05/04/2013 tarihinde sona erdiği ve İlgili büronun Anadolu Ajans Genel Müdürlüğü' ne yeniden tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise süresinin ve yıllık tahsis bedelinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
28. Uşak Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğü' nün, mülkiyeti Belediyemize ait, Köme Mahallesi Belediye İş Hanı 4. Katında bulunan 401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420- 421 ve 331 numaralı 22 adet büronun kendilerine tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise süresinin ve yıllık tahsis bedelinin belirlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
29. Belediyemiz bünyesinde bulunan otoparkların ücretlerinin belirlenmesi ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
30. 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinde yer alan gençlik ve spor hizmetleri kapsamında aynı kanunun 75. Maddesi uyarınca Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası için İstanbul Atlıspor ve Okçuluk Kulübü ile işbirliği yapılması saha, malzeme, hakem, ulaşım, konaklama, yemek vs. giderlerinin belediyemizce karşılanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
31. Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarihli 4.birleşiminde plan bütçe komisyonuna havale edilen toptancı hali işgaliye ücretlerinin belirlenmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
32. Belediyemizde dolu kadro derece değişikliği norma kadro standartlarına uygun olarak tanzim edildiği şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
33. Belediye Meclisinin 03.05.2013 tarih ve 363 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Uşak Belediyesi Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun Hukuk Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
34. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre 2013 Mayıs ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşiminde 340 sayılı karar ile Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına seçilen üyelerden bazılarının istifa etmesi ile boşalan komisyon üyeliklerine, Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinin 4. Paragrafına istinaden "Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.” denildiğinden, Eksilen komisyon üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
35. İlave Madde 1: Belediyemize 12.09.2012 tarihinde 3. derece Müfettiş Kadrosuna Mehmet KOVANLIK, 28.03.2013 tarihinde 3. derece Müfettiş kadrosuna Oya KOVANLIK, 16.04.2013 tarihinde 1. derece Müfettiş kadrosuna Tarık Yaşam KAYAPINAR, 21.05.2013 tarihinde 3. derece İç Denetçi kadrosuna Akın DERİNGÖZ atanmış ve 25.09.2012 tarihinde Müfettiş Mehmet KOVANLIK, 07.05.2013 tarihinde Müfettiş Tarık Yaşam KAYAPINAR göreve başlamış olup Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
36. İlave Madde 2: Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş.’nin Bozkuş, Alageri Mevkiinde 1437 parselde sanayi alanı düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülmesi.
37. İlave Madde 3: Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş.’nin Bozkuş, Alageri Mevkiinde 1437 parselde sanayi alanı düzenlenmesi yönünde hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülmesi.
40. İlave Madde 6: 197 adet şoför esnafımızın özel halk otobüsüne dönüştürülmesinden dolayı, mağduriyetlerinin önlenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
41. İlave Madde 7: Şehrimizde faaliyet gösteren şehir içi minibüs hattında uygulanan özürlü ücret tarifesinin "Özürlülük Oranına göre kademelendirilerek yeniden düzenlenmesi” konusunun görüşülerek karara bağlanması.
2. İlimiz imar planı sınırları içindeki muhtelif alanlarda resmi kurum, vatandaş ve Belediyemiz tarafından yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki 17 adet imar planı değişiklik taleplerinin içersinde bulunan sıralama listesinin 4. ve 5. Sırasındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 2 adet talebin İmar Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
42. İlave Madde 8: Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli personelin Disiplin suçları hakkında Yönetmelik taslağının görüşülerek karara bağlanması.


K A R A R Ö Z E T L E R İ :

27. Mülkiyeti Belediyemize ait, Köme Mahallesi Belediye İş Hanı 2. Kat 238/a numaralı büro, 06/04/2010 tarih ve 2010/169 Sayılı Meclis Karan ile 3 (Üç) yıllığına aylık 55,00.-TL bedelle Anadolu Ajans Genel Müdürlüğü' ne tahsis edilmiş olup, tahsis süresi 05/04/2013 tarihinde sona erdiği ve İlgili büronun Anadolu Ajans Genel Müdürlüğü' ne yeniden tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilecek ise süresinin ve yıllık tahsis bedelinin belirlenmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait, Köme Mahallesi Belediye İş Hanı 2. Kat 238/a numaralı büro, 06/04/2010 tarih ve 2010/169 Sayılı Meclis Karan ile 3 (Üç) yıllığına aylık 55,00.-TL bedelle Anadolu Ajans Genel Müdürlüğü' ne tahsis edilmiş olup, tahsis süresi 05/04/2013 tarihinde sona erdiği ve İlgili büronun Anadolu Ajans Genel Müdürlüğü' ne 3 yıllığına yeniden tahsis edilmesi teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden; Mustafa KORKMAZ, Murat Serhat EREN, Uğur ÖZKÖSE, Mehmet Emin AKYAY, Ahmet SEVİNDİK, Sedat AYDIN, Ebru ÖZSOY, Mustafa GÜNDÜZ ün 8 kabul, Necat ÇOLAK’ın 1 çekimser oylarına karşılık 15 ret oyla oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Meclis Başkanı (Belediye Başkanı V.) Mustafa KORKMAZ; Gündemin kalan maddelerinin 06.06.2013 Perşembe günü saat 17.00 de görüşmek üzere 3. Birleşimi kapatmıştır.


Mustafa KORKMAZ        Kadir USLU      Orhan TAMER
Belediye Başkanı V.              Katip                   Katip
(Meclis Başkanı)


Son Düzenlemeler: 12 Haziran, 2013
İlgili İçerikler: Mülkiyeti Belediyemize ait, (30) Adet Taşınmazın Satış İhale İlanı Uşak Belediyesi'nden Engel Tanımayan Proje UŞAK BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNDE KULLANILMAK ÜZERE BORDÜR ALIMI DOĞRUDAN TEMİN SONUCU 01.10.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (12) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.10.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı Belediyemize ait, (3) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı -2 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 02.09.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN MAHALLERDE KÖŞE BUCAK TEMİZLİK