Meclis Karar Özetleri

07.09.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

947
14-09-2018

T.C.

UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.09.2018        CUMA               17.00               2018               9                    5        1

Katılan Üyeler; Belediye Başkan V. Zeki ERCEL Üyeler; Ahmet Gökhan ÖZBAĞ, Emine YILDIRIM, Özer ERKEK, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Akın DEMİR, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Erdoğan VAROL ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

22.Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarihli 3. Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Fatih Kapalı Pazar Yeri işgaliye ve devir ücretinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
23.Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 521 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 18 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
24.Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 521 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 44 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
25. Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 43  adet talebin görüşülerek karara bağlanması.
26.Uşak Valiliği’nin 19.07.2018 tarih ve E.5707 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesi’nin 2208/12175 hissesi bulunan 677 ada 1 numaralı parselin satış izni için görüş talep edilmiştir. Konunun İmar Komisyon Raporu Kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
27.Uşak Valiliği’nin 19.07.2018 tarih ve E.5709 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesi’nin 19381/61572 hissesi bulunan 677 ada 2 numaralı parselin satış izni için görüş talep edilmiştir. Konunun İmar Komisyon Raporu Kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
28.Uşak Valiliği’nin 03.05.2018 tarih ve E.3560 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa Köyü Muhtarlığına ait parsellerin satış izni için görüş talep edilmiştir. Konunun İmar Komisyon Raporu Kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
29.Uşak Valiliği’nin 06.04.2018 tarih ve E.2809 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa ve Ovademirler Köyü Muhtarlıklarına ait parsellerin satış izni için görüş talep edilmiştir. Konunun İmar Komisyon Raporu Kararı ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
5.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek çatılar ile ilgili maddenin revize edilmesi, Ticaret-Konut kullanımı ile ilgili plan notu ilave edilmesi ve Plan Notlarına ilave edilen Ticaret-Konut kullanımına esas plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ilave ve revizyonu taslağı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
30.İlave Madde 1: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması.
31.İlave Madde 2: İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 1037 ada 126 parselde kayıtlı, 2090,66 m² miktarındaki imar planında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
32.İlave Madde 3: Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 458 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, K22c11b paftada Köyüstü Kaya Mezarının 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
33.İlave Madde 4: Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 458 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, K22c11b4b ve K22c11b3a paftalarda Köyüstü Kaya Mezarının 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
34.İlave Madde 5: Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih ve 337 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, K22c11b ve K22c12a paftalarda, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 173, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 1668, 1669 parsellerin Belediye Hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
35.İlave Madde 6: Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih ve 337 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, K22c11b2d, K22c11b2c, K22c11b3a, K22c11b3b, K22c12a1d, K22c12a4a paftalarda, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 173, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 1668, 1669 parsellerin Belediye Hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
36.İlave Madde 7:Belediye Meclisinin 05.07.2018 tarih ve 470 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a2c ve K22c09b1d  paftalarda, 6388, 6387, 6377 ve 6376 numaralı adalarda kanalizasyon hattına göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
37.İlave Madde 8: Belediye Meclisinin 02.11.2017 tarih ve 594 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa DIBIZ'ın İlimiz, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi K22c09b paftada iptal olan enerji nakil hattının altında kalan parsellerin yüksek yoğunlukta mevcut konut alanı olacak şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması görüşülerek karara bağlanması. 
38.İlave Madde 9: Belediye Meclisinin 02.11.2017 tarih ve 594 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa DIBIZ'ın İlimiz, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi  K22c09b4a  pafta, paftada iptal olan enerji nakil hattının altında kalan parsellerin B-3 yapı düzeninde konut alanı olacak şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması. 
39.İlave Madde 10: Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih ve 68 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa ÖZTÜRK’ün İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü, K22c15a1c, K22c15a12d, K22c15a3a paftalarda, 252 ada 1 numaralı parselin nazım imar planına uygun olarak 19.592 m²'lik kısmının E=0.07, Yençok=6.50 metre yapılaşma koşullarında tarımsal nitelikli alan olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
40.İlave Madde 11: Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi K22c09d paftada, söz konusu planlama alanının park alanı (kent meydanı) olarak yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
41.İlave Madde 12: Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi K22c09d1a paftada, söz konusu planlama alanının park alanı (kent meydanı) olarak yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
42.İlave Madde 13: 2018 yılı Eylül Ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 12.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
43.İlave Madde 14: 2018 yılı Eylül Ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 12. maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile görüşülerek karara bağlanması.
44.İlave Madde 15: 2018 yılı Eylül Ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 12.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünün güney batısı ile Uşak Çevre Yolu arasında kalan alanda kentin gelişme eğilimine uygun planlanmasına yönelik  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
45.İlave Madde 16: 2018 yılı Eylül Ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 12.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünün güney batısı ile Uşak Çevre Yolu arasında kalan alanda kentin gelişme eğilimine uygun planlanmasına yönelik  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
46.İlave Madde 17: Meryem TEMEL, Fatma ÖLMEZ, Ramazan CENGİZ, Mehmet CENGİZ’in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 400 ada 4 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
47.İlave Madde 18: Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 532 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; SSK evleri olarak bilinen alanda Belediye Meclisi tarafından alınan 17.11.2014 tarih ve 750 sayılı Kararın iptali konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
48.İlave Madde 19: Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesinde zemin kotlarından dolayı kanalizasyon ve yağmur suyu taleplerinde mağduriyetler yaşandığından, belirli adalarda imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin görüşülerek karara bağlanması.
49.İlave Madde 20: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. nin imar planlarındaki trafo alanlarının yetersiz olmasından dolayı, yeni trafo alanları ile ilgili imar planı değişikliği taleplerinin görüşülerek karar bağlanması.
50.İlave Madde 21: Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 6082 ada 6 parselde kayıtlı zemin kat 1 ve 2 bağımsız bölüm numaralı Mesken niteliğindeki taşınmazların, takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

22.Belediye Meclisinin 03.08.2018 tarihli 3. Birleşim 1.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Fatih Kapalı Pazar Yeri işgaliye ve devir ücretinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fatih Kapalı Pazar Yeri işgaliye ve devir ücretinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
23.Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 521 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca uygun görülen 18 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Trafik Komisyonunca uygun görülen 18 adet talebin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
24.Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 521 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen ve Trafik Komisyonunca reddedilen 44 adet taleplerin Trafik Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Trafik Komisyonunca reddedilen 44 adet talebin Trafik Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
25.Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 43 adet talep görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Vatandaşlar tarafından muhtelif tarihlerde Belediyemize verilen 43 adet talebin Trafik Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
26.Uşak Valiliği’nin 19.07.2018 tarih ve E.5707 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesi’nin 2208/12175 hissesi bulunan 677 ada 1 numaralı parselin satış izni için görüş talebinin İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Valiliği’nin 19.07.2018 tarih ve E.5707 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesi’nin 2208/12175 hissesi bulunan 677 ada 1 numaralı parselin satış izni için görüş talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
27.Uşak Valiliği’nin 19.07.2018 tarih ve E.5709 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesi’nin 19381/61572 hissesi bulunan 677 ada 2 numaralı parselin satış izni için görüş talebinin İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Valiliği’nin 19.07.2018 tarih ve E.5709 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılan Bölme Belediyesi’nin 19381/61572 hissesi bulunan 677 ada 2 numaralı parselin satış izni için görüş talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
28.Uşak Valiliği’nin 03.05.2018 tarih ve E.3560 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa Köyü Muhtarlığına ait parsellerin satış izni için görüş talebinin İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Valiliği’nin 03.05.2018 tarih ve E.3560 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa Köyü Muhtarlığına ait parsellerin satış izni için görüş talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
29.Uşak Valiliği’nin 06.04.2018 tarih ve E.2809 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa ve Ovademirler Köyü Muhtarlıklarına ait parsellerin satış izni için görüş talebinin İmar Komisyon Raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Valiliği’nin 06.04.2018 tarih ve E.2809 sayılı yazısı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 11.maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Kalfa ve Ovademirler Köyü Muhtarlıklarına ait parsellerin satış izni için görüş talebinin İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
5.Belediye Meclisinin 03.05.2017 Tarih ve 234 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek çatılar ile ilgili maddenin revize edilmesi, Ticaret-Konut kullanımı ile ilgili plan notu ilave edilmesi ve Plan Notlarına ilave edilen Ticaret-Konut kullanımına esas plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ilave ve revizyonu taslağı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Uşak İli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının yeni yönetmelikler çerçevesinde incelenerek çatılar ile ilgili maddenin revize edilmesi, Ticaret-Konut kullanımı ile ilgili plan notu ilave edilmesi ve Plan Notlarına ilave edilen Ticaret-Konut kullanımına esas plan değişikliği yapılması yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları ilave ve revizyonu taslağı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ’nin 4 çekimser oylarına karşılık 19 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
30.İlave Madde 1: Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Belediyemizde Dolu-Boş bulunan memur kadro unvan değişikliği ve derece değişiklikleri norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
31.İlave Madde 2: İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 1037 ada 126 parselde kayıtlı, 2090,66 m² miktarındaki imar planında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 1037 ada 126 parselde kayıtlı, 2090,66 m² miktarındaki imar planında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına isabet eden taşınmazın takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Erdoğan VAROL ve Arslan ÖZKAN’ın 6 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
32.İlave Madde 3: Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 458 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, K22c11b paftada Köyüstü Kaya Mezarının 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, K22c11b paftada Köyüstü Kaya Mezarının 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
33.İlave Madde 4: Belediye Meclisinin 05.09.2017 tarih ve 458 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, K22c11b4b ve K22c11b3a paftalarda Köyüstü Kaya Mezarının 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, K22c11b4b ve K22c11b3a paftalarda Köyüstü Kaya Mezarının 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
34.İlave Madde 5: Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih ve 337 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, K22c11b ve K22c12a paftalarda, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 173, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 1668, 1669 parsellerin Belediye Hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, K22c11b ve K22c12a paftalarda, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 173, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 1668, 1669 parsellerin Belediye Hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
35.İlave Madde 6: Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih ve 337 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, K22c11b2d, K22c11b2c, K22c11b3a, K22c11b3b, K22c12a1d, K22c12a4a paftalarda, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 173, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 1668, 1669 parsellerin Belediye Hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kayağıl Köyü, K22c11b2d, K22c11b2c, K22c11b3a, K22c11b3b, K22c12a1d, K22c12a4a paftalarda, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 173, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 1668, 1669 parsellerin Belediye Hizmet alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
36.İlave Madde 7:Belediye Meclisinin 05.07.2018 tarih ve 470 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a2c ve K22c09b1d  paftalarda, 6388, 6387, 6377 ve 6376 numaralı adalarda kanalizasyon hattına göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesi, K22c09a2c ve K22c09b1d  paftalarda, 6388, 6387, 6377 ve 6376 numaralı adalarda kanalizasyon hattına göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ ve Erdoğan VAROL’un 7 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
37.İlave Madde 8: Belediye Meclisinin 02.11.2017 tarih ve 594 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa DIBIZ'ın İlimiz, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi K22c09b paftada iptal olan enerji nakil hattının altında kalan parsellerin yüksek yoğunlukta mevcut konut alanı olacak şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa DIBIZ'ın İlimiz, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi K22c09b paftada iptal olan enerji nakil hattının altında kalan parsellerin yüksek yoğunlukta mevcut konut alanı olacak şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ ve Ufuk DÜZENLİ’nin 2 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
38.İlave Madde 9: Belediye Meclisinin 02.11.2017 tarih ve 594 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa DIBIZ'ın İlimiz, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi  K22c09b4a  pafta, paftada iptal olan enerji nakil hattının altında kalan parsellerin B-3 yapı düzeninde konut alanı olacak şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa DIBIZ'ın İlimiz, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi  K22c09b4a  pafta, paftada iptal olan enerji nakil hattının altında kalan parsellerin B-3 yapı düzeninde konut alanı olacak şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu  taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ ve Ufuk DÜZENLİ’nin 2 çekimser oylarına karşılık 21 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
39.İlave Madde 10: Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih ve 68 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa ÖZTÜRK’ün İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü, K22c15a1c, K22c15a12d, K22c15a3a paftalarda, 252 ada 1 numaralı parselin nazım imar planına uygun olarak 19.592 m²'lik kısmının E=0.07, Yençok=6.50 metre yapılaşma koşullarında tarımsal nitelikli alan olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa ÖZTÜRK’ün İlimiz, Merkez, Muharremşah Köyü, K22c15a1c, K22c15a12d, K22c15a3a paftalarda, 252 ada 1 numaralı parselin nazım imar planına uygun olarak 19.592 m²'lik kısmının E=0.07, Yençok=6.50 metre yapılaşma koşullarında tarımsal nitelikli alan olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
40.İlave Madde 11: Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi K22c09d paftada, söz konusu planlama alanının park alanı (kent meydanı) olarak yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi K22c09d paftada, söz konusu planlama alanının park alanı (kent meydanı) olarak yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
41.İlave Madde 12: Belediye Meclisinin 01.02.2017 tarih ve 102 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi K22c09d1a paftada, söz konusu planlama alanının park alanı (kent meydanı) olarak yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kurtuluş Mahallesi K22c09d1a paftada, söz konusu planlama alanının park alanı (kent meydanı) olarak yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
42.İlave Madde 13: 2018 yılı Eylül Ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 12.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ,  Bekir AKAĞAÇ ve Ufuk DÜZENLİ’nin 6 çekimser oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
43.İlave Madde 14: 2018 yılı Eylül Ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 12. maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyü çevresinde vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik konut adalarının, sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve imar yollarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ,  Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ ve Erdoğan VAROL’un 7 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
44.İlave Madde 15: 2018 yılı Eylül Ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 12.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünün güney batısı ile Uşak Çevre Yolu arasında kalan alanda kentin gelişme eğilimine uygun planlanmasına yönelik  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünün güney batısı ile Uşak Çevre Yolu arasında kalan alanda kentin gelişme eğilimine uygun planlanmasına yönelik  hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Erdoğan VAROL ve Arslan ÖZKAN’ın 8 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
45.İlave Madde 16: 2018 yılı Eylül Ayı Belediye Meclisi toplantısında gündemin 12.maddesi olarak İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünün güney batısı ile Uşak Çevre Yolu arasında kalan alanda kentin gelişme eğilimine uygun planlanmasına yönelik  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Kuyucak Köyünün güney batısı ile Uşak Çevre Yolu arasında kalan alanda kentin gelişme eğilimine uygun planlanmasına yönelik  hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Erdoğan VAROL ve Arslan ÖZKAN’ın 8 çekimser oylarına karşılık 15 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
46.İlave Madde 17: Meryem TEMEL, Fatma ÖLMEZ, Ramazan CENGİZ, Mehmet CENGİZ’in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 400 ada 4 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Meryem TEMEL, Fatma ÖLMEZ, Ramazan CENGİZ, Mehmet CENGİZ’in İlimiz, Merkez, Kemalöz Mahallesi, 400 ada 4 numaralı parselde imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
47.İlave Madde 18: Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 532 sayılı kararı ile İmar Komisyona havale edilen; SSK evleri olarak bilinen alanda Belediye Meclisi tarafından alınan 17.11.2014 tarih ve 750 sayılı Kararın iptali konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; SSK evleri olarak bilinen alanda Belediye Meclisi tarafından alınan 17.11.2014 tarih ve 750 sayılı Kararın iptali konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
48.İlave Madde 19: Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesinde zemin kotlarından dolayı kanalizasyon ve yağmur suyu taleplerinde mağduriyetler yaşandığından, belirli adalarda imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün; İlimiz, Merkez, Elmalıdere Mahallesinde zemin kotlarından dolayı kanalizasyon ve yağmur suyu taleplerinde mağduriyetler yaşandığından, belirli adalarda imar planı değişikliği yapılması yönündeki talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
49.İlave Madde 20: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. nin imar planlarındaki trafo alanlarının yetersiz olmasından dolayı, yeni trafo alanları ile ilgili imar planı değişikliği talepleri görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. nin imar planlarındaki trafo alanlarının yetersiz olmasından dolayı, yeni trafo alanları ile ilgili imar planı değişikliği taleplerinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
50.İlave Madde 21: Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 6082 ada 6 parselde kayıtlı zemin kat 1 ve 2 bağımsız bölüm numaralı Mesken niteliğindeki taşınmazların, takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilip verilmemesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kemalöz Mahallesi 6082 ada 6 parselde kayıtlı zemin kat 1 ve 2 bağımsız bölüm numaralı Mesken niteliğindeki taşınmazların, takas ve satış işlemlerinde kullanılmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Erdoğan VAROL ve Arslan ÖZKAN’ın 6 ret oylarına karşılık 17 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2018  Ekim ayı Meclis Toplantısının 01.10.2018  Pazartesi günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Belediye Başkan V. Zeki ERCEL; 2018 Eylül ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.
               

            Zeki ERCEL                   Emine YILDIRIM           Sevgi COŞKUN
         Belediye Başkan V.                   Katip                          Katip
          (Meclis Başkanı)

0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN TEMEL HİZMETE YENİ VİZYON 04.08.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ 15 TEMMUZ DESTANINI NOTALARDA YAŞATTI BELEDİYEMİZ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLOTTER KAĞIDI ALIMI. UŞAK BELEDİYESİ VE ÇEVRECİ VATANDAŞLAR KİRLİLİĞE DUR DEDİ 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (35) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı Mülkiyeti Belediyemize ait, (5) Adet Taşınmazın Kira İhale İlanı 01.07.2020 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.09.2018