Meclis Karar Özetleri

07.12.2018 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı

821
12-12-2018


T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI ÖZETLERİ

TARİHİ         GÜNÜ               SAATİ   DÖNEM      TOPLANTI    BİRLEŞİM    OTURUM
07.12.2018        CUMA               17.00             2018               12                   5        1

Katılan Üyeler; Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ,  Üyeler; Zeki ERCEL, Hasan ERDOĞAN, Sedat AYDIN, Hakan ULUDAĞ, Mehmet DEMİRHİNDİ, Ercan ALKAN, Mehmet Emin AKYAY, Mesut ÖZBEY, Sevgi COŞKUN, Mehmet YAŞAR, Salih KÜÇÜK, Ummahan Feryal SAĞNAK, Bekir AKAĞAÇ, Ufuk DÜZENLİ, Mehmet ALEV, Mehmet KARAKOÇ, Rifat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER,  Nevzat YILMAZ, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN.

GÜNDEM:

8.(İlave Madde 2): 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Bölme Belediyesine ait mezarlık alanında belde sakinlerine aile mezarlığı satışı izni verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması. 
9.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarihli 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilen, Fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyleri arasında aktarma yapılması konusunun Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyon kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması.
10.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 06.10.2017 Tarih ve 585 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c014b paftada 257 ada 313 numaralı parselde küçük sanayi alanı düzenlenmesi yönünde, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
11.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 06.10.2017 Tarih ve 585 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi K22c14b2b ve K22c14b2c paftalarda 257 ada 313 numaralı parselde küçük sanayi alanı düzenlenmesi yönünde, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
15.(İlave Madde 9): Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Aybey Mahallesi Taziye Evi ve Mahelle Konağı'na "Selahaddin EYYUBİ Taziye Evi ve Mahalle Konağı" isminin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
16.(İlave Madde 10): İl Sağlık Müdürlüğü'nün İlimiz, Dikilitaş Mahallesi, 4859 ada, 6 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin görüşülerek karara bağlanması.
17.(İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 14.11.2018 tarih ve 635 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa DİNÇ, Aysun DİNÇ, Ahmet Ali DİNÇ, Remzi DİNÇ ve Aslı DİNÇ’in  İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 6027 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 numaralı parseller 6028 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 numaralı parseller 6029 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 numaralı parseller 6030 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
18.(İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 623 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği'nin; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, K22d10a paftada, 271 ada 2 numaralı parselde Teknik Altyapı Alanı (Katı Atık Yakma; Katı Atık Kurutma) düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
19.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 623 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği'nin; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, K22d10a1d, K22d10a4a paftalarda, 271 ada 2 numaralı parselde Teknik Altyapı Alanı (Katı Atık Yakma; Katı Atık Kurutma) düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
20.(İlave Madde 14): Belediye Meclisinin 20.11.2018 tarih ve 656 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.'nin; İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, K22c09b pafta, 317 ada 5 parselin Doğalgaz basınç düşürme istasyonu olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.
21.(İlave Madde 15): Belediye Meclisinin 20.11.2018 tarih ve 656 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.'nin; İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, k22c09b2c pafta, 317 ada 5 parselde E=0.50, Yençok= Serbest yapılaşma koşullarında Doğalgaz basınç düşürme istasyonu olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması.

K A R A R    Ö Z E T L E R İ:

8.(İlave Madde 2): 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Bölme Belediyesine ait mezarlık alanında belde sakinlerine aile mezarlığı satışı izni verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince 15.03.2018 tarih ve 2018/179 sayılı Kararname ile tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan Bölme Belediyesine ait mezarlık alanında belde sakinlerine aile mezarlığı satışı izni verilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.  
9.(İlave Madde 3): Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarihli 1. Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilen, Fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyleri arasında aktarma yapılması konusunun Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyon kararıyla birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Fonksiyonel sınıflandırmanın 1. Düzeyleri arasında aktarma yapılması konusunun Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden  Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN nın 9 ret oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10.(İlave Madde 4): Belediye Meclisinin 06.10.2017 Tarih ve 585 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c014b paftada 257 ada 313 numaralı parselde küçük sanayi alanı düzenlenmesi yönünde, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi, K22c014b paftada 257 ada 313 numaralı parselde küçük sanayi alanı düzenlenmesi yönünde, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden  Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN nın 9 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
11.(İlave Madde 5): Belediye Meclisinin 06.10.2017 Tarih ve 585 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi K22c14b2b ve K22c14b2c paftalarda 257 ada 313 numaralı parselde küçük sanayi alanı düzenlenmesi yönünde, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İlimiz, Merkez, Atatürk Mahallesi K22c14b2b ve K22c14b2c paftalarda 257 ada 313 numaralı parselde küçük sanayi alanı düzenlenmesi yönünde, hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden  Mehmet KARAKOÇ, Rıfat ALAKENT, Mustafa GÜNGÖR, Aynur YURTSEVER, Mustafa EKŞİ, Orhan TAMER, Nevzat YILMAZ, Necmi DURSUN ve Arslan ÖZKAN nın 9 çekimser oylarına karşılık 16 kabul oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin 15. Maddenin (İlave Madde 9) gündemin en son maddesi olarak görüşülmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

16.(İlave Madde 10): İl Sağlık Müdürlüğü'nün İlimiz, Dikilitaş Mahallesi, 4859 ada, 6 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebi görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; İl Sağlık Müdürlüğü'nün İlimiz, Dikilitaş Mahallesi, 4859 ada, 6 numaralı parselde plan değişikliği yapılması talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. 
17.(İlave Madde 11): Belediye Meclisinin 14.11.2018 tarih ve 635 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Mustafa DİNÇ, Aysun DİNÇ, Ahmet Ali DİNÇ, Remzi DİNÇ ve Aslı DİNÇ’in  İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 6027 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 numaralı parseller 6028 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 numaralı parseller 6029 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 numaralı parseller 6030 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Mustafa DİNÇ, Aysun DİNÇ, Ahmet Ali DİNÇ, Remzi DİNÇ ve Aslı DİNÇ’in  İlimiz, Merkez, Karaağaç Mahallesi, 6027 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 numaralı parseller 6028 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 numaralı parseller 6029 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 numaralı parseller 6030 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 numaralı parsellerde plan değişikliği yapılması konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
18.(İlave Madde 12): Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 623 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği'nin; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, K22d10a paftada, 271 ada 2 numaralı parselde Teknik Altyapı Alanı (Katı Atık Yakma; Katı Atık Kurutma) düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği'nin; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, K22d10a paftada, 271 ada 2 numaralı parselde Teknik Altyapı Alanı (Katı Atık Yakma; Katı Atık Kurutma) düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
19.(İlave Madde 13): Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 623 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Uşak Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği'nin; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, K22d10a1d, K22d10a4a paftalarda, 271 ada 2 numaralı parselde Teknik Altyapı Alanı (Katı Atık Yakma; Katı Atık Kurutma) düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun  İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Uşak Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği'nin; İlimiz, Merkez, Beylerhan Köyü, K22d10a1d, K22d10a4a paftalarda, 271 ada 2 numaralı parselde Teknik Altyapı Alanı (Katı Atık Yakma; Katı Atık Kurutma) düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
20.(İlave Madde 14): Belediye Meclisinin 20.11.2018 tarih ve 656 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.'nin; İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, K22c09b pafta, 317 ada 5 parselin Doğalgaz basınç düşürme istasyonu olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.'nin; İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, K22c09b pafta, 317 ada 5 parselin Doğalgaz basınç düşürme istasyonu olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
21.(İlave Madde 15): Belediye Meclisinin 20.11.2018 tarih ve 656 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.'nin; İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, k22c09b2c pafta, 317 ada 5 parselde E=0.50, Yençok= Serbest yapılaşma koşullarında Doğalgaz basınç düşürme istasyonu olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülerek karara bağlanması konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.'nin; İlimiz, Merkez, Çevre Köyü, k22c09b2c pafta, 317 ada 5 parselde E=0.50, Yençok= Serbest yapılaşma koşullarında Doğalgaz basınç düşürme istasyonu olarak düzenlenmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile  kabul edilmiştir.
15.(İlave Madde 9): Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Aybey Mahallesi Taziye Evi ve Mahelle Konağı'na "Selahaddin EYYUBİ Taziye Evi ve Mahalle Konağı" isminin verilmesi konusu görüşülmüş olup, görüşmelerin tamamlanmasından sonra; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Aybey Mahallesi Taziye Evi ve Mahelle Konağı'na "Selahaddin EYYUBİ Taziye Evi ve Mahalle Konağı" isminin verilmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesi teklifi oya sunulmuş ve yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2019 Ocak ayı Meclis Toplantısının 02.01.2019 Çarşamba günü saat 17.00 de yapılması  teklifi oya sunulmuş olup, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis 1.Başkan V. Ahmet Gökhan ÖZBAĞ; 2018 Aralık ayı Meclis Toplantısı gündemindeki konuların görüşülmesi tamamlanmış olup, toplantıyı kapatmıştır.

                  
          Ahmet Gökhan ÖZBAĞ               Sevgi COŞKUN              Ummahan Feryal SAĞNAK
              Meclis 1.Başkan V.                      Katip                                       Katip
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ KIZILAY'IN KAN VERME KAMPANYASINA UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DESTEK
Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 07.12.2018