Meclis Gündemi

14.04.2019 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı

1212
12-04-2019


…/04/2019

BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplanması gerekmektedir.
Toplantı 14.04.2019 Pazar günü Saat 14.30 da Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı  Salonunda yapılacaktır.  
Belediye Meclis Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.


    Mehmet ÇAKIN
    Belediye Başkanı 

G ÜNDEM:

1.5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince Meclis 1. ve 2.Başkan Vekilliği ile 2 adet Asıl, 2 adet yedek katip üyenin gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
2.2019 Mart ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
3.5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi gereğince Belediye Encümeninde göre alacak Belediye Meclis üyeleri arasından 3 adet üyenin bir yıl süre ile Gizli oyla seçilmesi konusunun görüşülmesi.
4.5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine göre Belediyemiz İhtisas Komisyonlarının kurulması, üye sayıları ile görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması konusunun görüşülmesi.
5.6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90.maddesi uyarınca İl ve İlçeler de en büyük Mal Memurlarının Başkanlığında kurulan Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev alacak bir Asıl bir yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.
6.Uşak Çevre Birliği Tüzüğünün 7.maddesine göre Uşak Çevre Birliği Birlik  Meclisine Birlikte Belediyemizi temsil etmek üzere 8 Asıl, 4 Yedek üyenin seçimi yapılması konusunun görüşülmesi.
7.Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine 2 asıl 1 yedek üyenin seçimi konusunun görüşülmesi.
8.Tarihi Kentler Birliğine 1 Asıl, 1 Yedek üye seçimi konusunun görüşülmesi. 
9.4081 Sayılı Kanununun 4.maddesi Hükümleri gereğince Çiftçi Malları Koruma Meclisi Murakabe Heyeti ile Koruma Meclisine gizli oyla üye seçilmesi konusunun görüşülmesi.
10.Belediyemizin ortağı olduğu şirketlerde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
11.4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 6289 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile değişen 32.maddesi gereğince Belediyemizde çalışan memur statüsündeki kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenebilmesi için sözleşme yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi gerekmektedir. Belediye Meclisimizce toplu sözleşmenin yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
12.Belediyemiz 2018 yılı Denetim Komisyonu Raporunun okunması.
13.2018 yılı Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun görüşülmesi
0.0
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 02.08.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı "UŞAK BELEDİYESİ'NDEN DAYANIŞMA ÖRNEĞİ" Haberi Hakkında Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'dan Kurban Bayramı Mesajı 01.07.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı 01.07.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ YAZ SPOR KURSLARI BAŞLIYOR 01.06.2021 Tarihli Belediye Meclis Karar Özetleri İlanı Uşak Belediyesi Tenis Turnuvası'nda İlk Servis Atıldı 01.06.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SINAVA HAZIRLANAN GENÇLERE ANLAMLI HEDİYE
Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 14.04.2019