Meclis Gündemi

26.07.2013 Tarihli Olağanüstü Belediye Meclis Günd

1862
22-07-2013
22/07/2013

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisinin Olağanüstü olarak toplanması gerekmektedir.
Toplantı 26.07.2013 Cuma günü Saat 17.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Ali ERDOĞAN
Belediye Başkanı

G ÜNDEM:

1.2013 Temmuz ayı Meclis Zabtı Karar Özetlerinin okunması.
2.Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarih 285-286 sayılı kararları ile onaylanan; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün talebine istinaden; Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi Mevkiindeki; kuzeyde Akse Yolu, batıda Kipa AVM karşısındaki 40.00 metrelik yol, doğuda hastane alanı karşısı 40.00 metrelik yol arasında kalan sanayi alanlarının, halen çalışmaları devam eden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilave ve revizyonu yapılması hizmet işi kapsamında tali iş merkezleri olarak yeniden düzenlemesi yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan 19 adet itiraz yapılmıştır. Söz konusu itiraz doğrultusunda; sanayi alanından konut alanına dönüştürülen alanların da, diğer alanlar gibi ticaret alanına dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
3.Belediye Meclisinin 04.04.2013 tarih 285-286 sayılı kararları ile onaylanan; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün talebine istinaden; Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi Mevkiindeki; kuzeyde Akse Yolu, batıda Kipa AVM karşısındaki 40.00 metrelik yol, doğuda hastane alanı karşısı 40.00 metrelik yol arasında kalan sanayi alanlarının, halen çalışmaları devam eden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilave ve revizyonu yapılması hizmet işi kapsamında tali iş merkezleri olarak yeniden düzenlemesi yapılması yönünde hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde yapılan 19 adet itiraz yapılmıştır. Söz konusu itiraz doğrultusunda; sanayi alanından konut alanına dönüştürülen alanların da, diğer alanlar gibi E=0.60, Hmax=8.50 yapı yoğunluğunda ticaret alanına dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
4.Uşak İli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı sınırı içerisinde kalan; Köme Mahallesi, 30L-IIc ve 30L-IIIb paftalarda, 195 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 numaralı parseller, 196 ada 1, 2, 5, 7, 9, 10 numaralı parseller, 197 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 24 numaralı parseller, 199 ada 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 numaralı parseller ve 200 ada 9, 10, 11, 28, 30, 31 numaralı parsellerin olduğu alanın 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanununun Uygulama Yönetmeliğinin 10.maddesine göre onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5.İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 6036 ada 1 numaralı parselde sosyal tesis alanı, söz konusu alanın kuzeyinde kalan 2906 ada adada ise park alanı düzenlenmesi yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
6.İlimiz, Merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 6036 ada 1 numaralı parselde sosyal tesis alanı, söz konusu alanın kuzeyinde kalan 2906 ada adada ise park alanı düzenlenmesi yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
7.Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih ve 411 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde 5700 hektar alanda imar planı araştırma raporu hazırlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve revizyonu yapılması hizmet alımı işi kapsamında; şehrimizin kuzeyinden geçen 40.00 metrelik yolun güzergahında kalan alanda, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen görüş doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
8.Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih ve 411 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde 5700 hektar alanda imar planı araştırma raporu hazırlanması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilave ve revizyonu yapılması hizmet alımı işi kapsamında; şehrimizin kuzeyinden geçen 40.00 metrelik yolun güzergahında kalan alanda, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen görüş doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
9.Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve 479 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Sağlık Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, 730 ada, 299 ve 304 numaralı parsellerde Sağlık Tesisi Alanı (Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası) düzenlenmesi yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
10.Belediye Meclisinin 02.07.2013 tarih ve 479 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İl Sağlık Müdürlüğünün talebine istinaden; İlimiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, 730 ada, 299 ve 304 numaralı parsellerde E=1.50 yapı yoğunluğunda Sağlık Tesisi Alanı (Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası) düzenlenmesi yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
11.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 22.07.2013 tarihli yazısında; İl Müdürlüklerinin İdari Bina arkasında bulunan arsaya Gençlik Merkezi Binası yapılması düşünüldüğünden bahsedilmektedir. Söz konusu 97 ada 496 numaralı parselin yapı yoğunluğunun E=1.80, Hmax=9.50 olarak düzenlenmesi yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
12.İl Emniyet Müdürlüğünün 19.07.2013 tarihli yazısında; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi Şeker Fabrikası yanında bulunan mülkiyeti hazineye ait İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisli alanda 238 ada 44 numaralı parsel, 242 ada 3 numaralı parsel ve 238 ada 21 numaralı parselde B+Z+4 kattan oluşan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve ek tesisleri yapılacağından bahsedilmektedir. Söz konusu alanın güney kısmındaki dere ıslah çalışmalarının, yapılması düşünülen projeye engel olmaması için adanın ikiye ayrılması yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
13.İl Emniyet Müdürlüğünün 19.07.2013 tarihli yazısında; İlimiz, Merkez, Fevzi Çakmak Mahallesi Şeker Fabrikası yanında bulunan mülkiyeti hazineye ait İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsisli alanda 238 ada 44 numaralı parsel, 242 ada 3 numaralı parsel ve 238 ada 21 numaralı parselde B+Z+4 kattan oluşan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve ek tesisleri yapılacağından bahsedilmektedir. Söz konusu alanın güney kısmındaki dere ıslah çalışmalarının, yapılması düşünülen projeye engel olmaması için adanın ikiye ayrılması ve E=1.00 Hmax= serbest olarak yapı yoğunluğu belirlenmesi yönünde Şehir Plancısı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taslağının 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince tasdik edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.
14.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Sosyal Hizmet Merkezi (Toplum Merkezi) yapılması amacıyla 1682,01 m². büyüklüğündeki Atatürk Mahallesi 5998 ada, 3 nolu parselin tahsis edilip edilmemesi konusunun görüşülmesi.
15.Belediyemizde boş bulunan memur kadro derece değişikliği norm kadro standartlarına uygun olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce tanzim hazırlandığı şekliyle kabul edilmesi konusunun görüşülmesi.


Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: Uşak Belediyesi Kentteki Kahvehaneleri Dezenfekte Etti 05.06.2020 Tarihli Belediye Olağanüstü Meclis Gündemi İlanı Uşak Belediyesi'nden Arefe Mesaisi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden Abonelik İşlemleri Hakkında Duyuru UŞAK BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK HEDİYESİ UŞAK BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞA KADİR GECESİ İKRAMI Zeyilname 3 Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık-Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması UŞAKTA MİNİKLER SABAHA UŞAK BELEDİYESİ'NİN SÜRPRİZİYLE UYANDI Uşak Belediyesi'nden Renkli Etkinlik UŞAK BELEDİYESİ'NDEN NORMALLEŞME SÜRECİNE DEZENFEKTE DESTEĞİ