Duyurular

Belediyeler Birliği Toplantı Gündemi

3705
22-04-2014

21.04.2014

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 20.maddesinin 3.fıkrası gereğince (Belediyelere ait olan Birlik Meclisi, Büyük Şehir İl Merkezi ve Nüfusu 100.000 ve daha fazla olan yerlerin Belediye Başkanları ile her ilden Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri arasından o İlin Milletvekili sayısı kadar seçilecek üyelerden oluşur. Seçim İl Belediye Başkanlığınca tespit edilen gün ve yerde, o İl içindeki Belediyelerin Başkanları ve Belediye Meclis Üyelerinin katılımı ile yapılır. Seçime katılacaklar kendilerini temsilen oy kullanmak üzere başka bir üyeye yazılı olarak yetki verebilir.) Türkiye Belediyeler Birliğine üye seçimi toplantısının yapılması gerekmektedir.

Toplantı 24.04.2013 Perşembe günü Saat 15.00 de Dikilitaş Mahallesi 2.Huzur Sokak No:1 deki Meclis Toplantı Salonundayapılacaktır.

 

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrif etmenizi rica ederim.

Nurullah CAHAN

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M :

1.Açılış konuşması.

2.Divan oluşturulması: (Başkan (İl Belediye Başkanı), 2 adet Katip üye (Nüfusu en yüksek Belediye Başkanlarından) oluşur.)

3.Saygı duruşu İstiklal Marşı.

4.Türkiye Belediyeler Birliğine 3 Asıl 1 Yedek üyenin gizli oyla seçilmesi.

5.Dilek ve temenniler.

3,289,650.7
Son Düzenlemeler: -/-
İlgili İçerikler: 01.12.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.11.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.10.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.09.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 02.08.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.07.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.06.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 17.05.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.04.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı 01.03.2021 Tarihli Belediye Meclis Gündemi İlanı